Kundapplikation den 19 juni 2018
Lyckeby Starch AB

Kundfakta

Produkten produceras på flertalet platser i södra Sverige och även på flera kontinenter.

Slutprodukt:

Stärkelse, fiber, protein och koncentrat från potatis. Produktion s.k. kampanj sker i september till
december då råvaran har skördats. Produkten vidareförädlas genom dotterbolaget Lyckeby Starch AB
till modifierad stärkelse för bl.a. användning i livsmedel och pappersindustrin. Koncernen innehåller

även andra varumärken under dotterbolaget Lyckeby Culinars paraply så som Kockens kryddor.

WAGOs åtagande:

750 familjen som distribuerat I/O med Profibus-DP som fält bus, ASi som subbus,

DI & DO med relä & ingångsenheter, AI/AO även med HART. Fler än 200 noder och 14 500 I/O kanaler är i drift. Installationerna har skett i olika steg under 9 år.
Fastighetsautomation har i vissa delar utförts med 750 familjen innehållande CPU med Modbus TCP som
kommunikation både till lokal panel & till internt nätverk.

Varför WAGO:

Lyckeby sökte ett stabilt, kompakt & modulärt Profibus I/O och det har man funnit i WAGOs sortiment, även den breda produktfamiljen med utrustning runt själva I/O enheterna så som reläplankor, ingångsenheter osv.

Lyckeby värdesätter dessutom den tekniskt starka supporten både i säljledet & eftermarknadsledet hos
WAGO.