Din åtkomst till WAGO

Är du inte registrerad än?

Registrera dig nu!

Kundapplikation den 19 juni 2018
Lyckeby Starch AB

Kundfakta

Produkten produceras på flertalet platser i södra Sverige och även på flera kontinenter.

Slutprodukt:

Stärkelse, fiber, protein och koncentrat från potatis. Produktion s.k. kampanj sker i september till
december då råvaran har skördats. Produkten vidareförädlas genom dotterbolaget Lyckeby Starch AB
till modifierad stärkelse för bl.a. användning i livsmedel och pappersindustrin. Koncernen innehåller

även andra varumärken under dotterbolaget Lyckeby Culinars paraply så som Kockens kryddor.

WAGOs åtagande:

750 familjen som distribuerat I/O med Profibus-DP som fält bus, ASi som subbus,

DI & DO med relä & ingångsenheter, AI/AO även med HART. Fler än 200 noder och 14 500 I/O kanaler är i drift. Installationerna har skett i olika steg under 9 år.
Fastighetsautomation har i vissa delar utförts med 750 familjen innehållande CPU med Modbus TCP som
kommunikation både till lokal panel & till internt nätverk.

Varför WAGO:

Lyckeby sökte ett stabilt, kompakt & modulärt Profibus I/O och det har man funnit i WAGOs sortiment, även den breda produktfamiljen med utrustning runt själva I/O enheterna så som reläplankor, ingångsenheter osv.

Lyckeby värdesätter dessutom den tekniskt starka supporten både i säljledet & eftermarknadsledet hos
WAGO.
Logga in för att spara din bevakningslista.
Logga in för att spara din bevakningslista.

Är du säker?

Snabb inmatning

Ange ett exakt artikelnummer (t ex 2002-1201) och bekräfta din inmatning med knappen“Enter”. Använd knappen “Tab” för att navigera mellan kolumnerna.
Orderantal: Max. {0}
PU (SPU): st
Vänta ...
Ändra land

Du lämnar det aktuella valda landets hemsida och kommer att loggas ut. Ditt användarkonto gäller endast för ett land. Det nyvalda landets hemsida har andra kontakter och kan ha olika innehåll och funktioner.

orderlista med csv-import

Importera din orderlistfil i följande format:
  • Endast CSV-filer
  • [article number] separator [set]
  • En artikel per rad

Lägg till från din orderlista

Kopiera din orderlista till textrutan i följande format:
  • [article number] separator [quantity]
  • En artikel per rad

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.