Dil seçiniz
WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Sinyal Koşullandırıcılar ve İzolasyon Kuvvetlendiricileri

İzole edin, kuvvetlendirin, filtreleyin ve dönüştürün: JUMPFLEX® ailesinin sinyal koşullandırıcıları ve izolasyon kuvvetlendiricileri, dünya çapında uygulamalar için kapsamlı bir dizi onay sayesinde çeşitli uygulama alanlarında çok sayıda fonksiyonu idare eder ve güvenli, hatasız sinyal aktarımı sağlar. Odakta kullanılabilirlik ve mutlak güvenilirlik var.

WAGO'nun sinyal koşullandırıcıları ve izolasyon kuvvetlendiricileri panolar dahilinde düzgün bir profili muhafaza eder. Bu özellik, besleme gerilimini kolayca birbirine bağlamayı sağlayarak münferit bileşenlerin zaman gerektiren kablolama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Avantajları:

 • Her zaman eşit hassasiyet sağlamak için ölçüm aralıkları arasında kalibreli geçiş
 • Giriş/çıkış tepki simülasyonu (2857 Serisi)
 • Ekstrem ortam koşullarında (−40 … +70°C) kullanılabilir
 • DIN EN 61010-1'e uygun güvenli izolasyon
 • Yazılım, uygulama, ekran, DIP veya basmalı/kaydırmalı düğme üzerinden sezgisel konfigürasyon

Product Overview

Various Combination Options

At a glance

Various functions for a wide range of applications:

 • Isolation Amplifiers
 • Frequency Signal Conditioners
 • Temperature Signal Conditioners
 • Threshold Value Switches
 • Potentiometer Signal Conditioners
 • Current, Voltage and Power Signal Conditioners
 • 3-Phase Power Measurement Modules

Sinyal Koşullandırıcı ve İzolasyon Kuvvetlendirici Ürün Gamımızı Keşfedin

İzolasyon Kuvvetlendiricileri

İzole edin, kuvvetlendirin, filtreleyin veya dönüştürün: WAGO'nun izolasyon kuvvetlendiricileri endüstriyel uygulamalarda çok sayıda fonksiyonu idare eder ve güvenli, hatasız sinyal iletimi sağlar.

İzolasyon kuvvetlendiricileri ürün gamı, her uygulama için doğru çözümü sağlar:

 • Güç kaynaklı: izolasyon kuvvetlendiricileri (kalıcı olarak konfigüre edilmiş), izolasyon kuvvetlendiricileri (konfigüre edilebilir), üniversal izolasyon kuvvetlendiricileri, iki kutuplu izolasyon kuvvetlendiricileri, tekrarlayıcı güç kaynakları, sinyal çoklayıcılar
 • Güç kaynaksız: pasif izolatörler, döngü beslemeli izolasyon kuvvetlendiricileri

İzolasyon kuvvetlendiricilerimizle avantajlarınız:

 • Giriş/çıkış/güç beslemesi arasında galvanik izolasyon
 • Hata veya sinyal kayması telafisi için sıfır ve açıklık ayarı
 • Sinyal enterferansını engellemek için değiştirilebilir filtre fonksiyonu
 • Giriş devresinin aşırı akıma karşı güvenilir korunması (857-409, 857-402, 2857-401)
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

Frekans Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun frekans sinyali koşullandırıcıları NAMUR, NPN veya PNP sensörlerinden alınan 0,1 kHz ila 120 kHz sinyalleri kaydeder ve frekansı standart analog sinyale dönüştürür.

Frekans sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • NAMUR, NPN veya PNP sensörlerinden sinyal alımı
 • Frekans aralığı: 0,1 … 120 kHz
 • Arıza belirtimi: NAMUR yakınlık anahtarları için kopuk kablo/kısa devre algılaması
 • Ölçüm aralığı aralık üstü/aralık altı belirtimi

Sıcaklık Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun sıcaklık sinyali koşullandırıcıları ile Pt, TC, Ni, KTY ve RTD sensörlerinden ve dirençlerden alınan sinyaller kaydedilebilir ve çıkış tarafında standart analog sinyale dönüştürülebilir. Dirençli sıcaklık aygıtı veya termokupl kullanılması, maksimum sıcaklık aralığı, kurulum ortamı ve gerekli ölçüm hassasiyeti gibi faktörlere bağlıdır:

 • Dirençli sıcaklık aygıtı (RTD): 850°C'ye kadar sıcaklık aralığı, yüksek doğruluk
 • Termokupl (TC): 2320°C'ye kadar sıcaklık aralığı, daha iyi yanıt süresi

Sıcaklık sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • 4,5 kOhm'a kadar Pt, TC, Ni, KTY ve RTD sensörleri ile dirençlerden sinyal alımı (örneğin Pt100 sensörleri)
 • 2, 3, ve 4 telli bağlantı teknolojisi
 • Arıza belirtimi: Sensörde kopuk kablo/kısa devre algılaması
 • Ölçüm aralığı aralık üstü/aralık altı belirtimi

Eşik Değer Anahtarları

WAGO'nun eşik değer anahtarları sıcaklık, akım veya gerilim gibi çeşitli ölçüm sinyallerini izler. Değer bir sınırlayıcı değer ayarının üstüne çıkar veya altına inerse örneğin acil durdurma veya alarmlar tetiklenebilir. Analog sinyaller için eşik değer anahtarlarına ilaveten WAGO, dirençli sıcaklık sensörleri ve potansiyometreler için RTD eşik değer anahtarları ile termokupllar için TC eşik değer anahtarı sunarak hem sinyal izleme hem de ölçüme olanak tanır.

Eşik değer anahtarlarımızla avantajlarınız:

 • Giriş/çıkış tepki simülasyonu (2857 Serisi)
 • Eşik değer anahtarları olarak röleler (örneğin aktivasyon/deaktivasyon gecikmesi)
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

Potansiyometre Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun potansiyometre konum sinyali koşullandırıcıları örneğin potansiyometrelerden gelen direnç sinyallerini kaydeder ve bunları bir standart analog sinyale dönüştürür.

Potansiyometre sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • Potansiyometreler ve dirençlerden sinyal alımı
 • Otomatik potansiyometre tanıma
 • Ayarlanabilir giriş ve çıkış parametreleri
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

Akım, Gerilim ve Güç Sinyali Koşullandırıcıları

DC ve AC akımlar ile gerilimleri kaydeden akım ve gerilim sinyali koşullandırıcılarının yanı sıra bu etkileyici ürün gamı, akım ve gerilimi paralel şekilde ölçebilen, bunları güce dönüştürebilen ve standart analog sinyal olarak gönderebilen bir güç sinyali koşullandırıcısı da içermektedir. İlaveten WAGO'nun Rogowski bobinleri için sinyal koşullandırıcısı, mevcut sistemleri tadil etmek için bir çözüm sunmaktadır. Bu sayede üzerinden akım geçen iletkeni ayırmak gerekmemektedir.

Akım, gerilim ve güç sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • Sadece 6 mm genişliğinde modüller kullanarak 300 VAC/VDC'ye kadar DC ve AC gerilimlerin sinyal alımı
 • Rogowski bobini aracılığıyla 4000 A'e kadar AC akımlar
 • Sinyal enterferansını engellemek için değiştirilebilir filtre fonksiyonu
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

3-Phase Power Measurement Modules

With the WAGO three-phase power measurement module in a DIN-rail-mount enclosure, WAGO offers the ideal solution – remotely from the control level – to measure currents and voltages in a three-phase supply network. Measured variables such as active/apparent/reactive power, energy consumption, power factor, phase angle and frequency can be accessed via Modbus® interface. Two integrated RJ-45 sockets streamline the interconnection of up to 32 devices.

Your Benefits:

 • Measurement via current transformers or Rogowski coils › Flexible selection of upcoming measurement tasks
 • Slot for microSD cards: Fast and secure mobile measurement, including recording
 • Compact device in DIN-rail-mount enclosure: Saves space used for building technology
 • Modbus®-Schnittstelle (RS-485): Bereitstellung der ermittelten Werte über Modbus®
 • Digital signal output as pulse output (pulses/KWh are configurable) › Permanent energy consumption monitoring

İzolasyon Kuvvetlendiricileri

İzole edin, kuvvetlendirin, filtreleyin veya dönüştürün: WAGO'nun izolasyon kuvvetlendiricileri endüstriyel uygulamalarda çok sayıda fonksiyonu idare eder ve güvenli, hatasız sinyal iletimi sağlar.

İzolasyon kuvvetlendiricileri ürün gamı, her uygulama için doğru çözümü sağlar:

 • Güç kaynaklı: izolasyon kuvvetlendiricileri (kalıcı olarak konfigüre edilmiş), izolasyon kuvvetlendiricileri (konfigüre edilebilir), üniversal izolasyon kuvvetlendiricileri, iki kutuplu izolasyon kuvvetlendiricileri, tekrarlayıcı güç kaynakları, sinyal çoklayıcılar
 • Güç kaynaksız: pasif izolatörler, döngü beslemeli izolasyon kuvvetlendiricileri

İzolasyon kuvvetlendiricilerimizle avantajlarınız:

 • Giriş/çıkış/güç beslemesi arasında galvanik izolasyon
 • Hata veya sinyal kayması telafisi için sıfır ve açıklık ayarı
 • Sinyal enterferansını engellemek için değiştirilebilir filtre fonksiyonu
 • Giriş devresinin aşırı akıma karşı güvenilir korunması (857-409, 857-402, 2857-401)
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)
grafik-trennverstaerker_oZ_2000x2000_4.jpg

Frekans Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun frekans sinyali koşullandırıcıları NAMUR, NPN veya PNP sensörlerinden alınan 0,1 kHz ila 120 kHz sinyalleri kaydeder ve frekansı standart analog sinyale dönüştürür.

Frekans sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • NAMUR, NPN veya PNP sensörlerinden sinyal alımı
 • Frekans aralığı: 0,1 … 120 kHz
 • Arıza belirtimi: NAMUR yakınlık anahtarları için kopuk kablo/kısa devre algılaması
 • Ölçüm aralığı aralık üstü/aralık altı belirtimi

grafik-frequenzmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Sıcaklık Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun sıcaklık sinyali koşullandırıcıları ile Pt, TC, Ni, KTY ve RTD sensörlerinden ve dirençlerden alınan sinyaller kaydedilebilir ve çıkış tarafında standart analog sinyale dönüştürülebilir. Dirençli sıcaklık aygıtı veya termokupl kullanılması, maksimum sıcaklık aralığı, kurulum ortamı ve gerekli ölçüm hassasiyeti gibi faktörlere bağlıdır:

 • Dirençli sıcaklık aygıtı (RTD): 850°C'ye kadar sıcaklık aralığı, yüksek doğruluk
 • Termokupl (TC): 2320°C'ye kadar sıcaklık aralığı, daha iyi yanıt süresi

Sıcaklık sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • 4,5 kOhm'a kadar Pt, TC, Ni, KTY ve RTD sensörleri ile dirençlerden sinyal alımı (örneğin Pt100 sensörleri)
 • 2, 3, ve 4 telli bağlantı teknolojisi
 • Arıza belirtimi: Sensörde kopuk kablo/kısa devre algılaması
 • Ölçüm aralığı aralık üstü/aralık altı belirtimi
grafik-temperaturmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Eşik Değer Anahtarları

WAGO'nun eşik değer anahtarları sıcaklık, akım veya gerilim gibi çeşitli ölçüm sinyallerini izler. Değer bir sınırlayıcı değer ayarının üstüne çıkar veya altına inerse örneğin acil durdurma veya alarmlar tetiklenebilir. Analog sinyaller için eşik değer anahtarlarına ilaveten WAGO, dirençli sıcaklık sensörleri ve potansiyometreler için RTD eşik değer anahtarları ile termokupllar için TC eşik değer anahtarı sunarak hem sinyal izleme hem de ölçüme olanak tanır.

Eşik değer anahtarlarımızla avantajlarınız:

 • Giriş/çıkış tepki simülasyonu (2857 Serisi)
 • Eşik değer anahtarları olarak röleler (örneğin aktivasyon/deaktivasyon gecikmesi)
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

grafik-grenzwertschalter_oT_2000x2000_1.jpg

Potansiyometre Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun potansiyometre konum sinyali koşullandırıcıları örneğin potansiyometrelerden gelen direnç sinyallerini kaydeder ve bunları bir standart analog sinyale dönüştürür.

Potansiyometre sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • Potansiyometreler ve dirençlerden sinyal alımı
 • Otomatik potansiyometre tanıma
 • Ayarlanabilir giriş ve çıkış parametreleri
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)
grafik-potipositionsmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Akım, Gerilim ve Güç Sinyali Koşullandırıcıları

DC ve AC akımlar ile gerilimleri kaydeden akım ve gerilim sinyali koşullandırıcılarının yanı sıra bu etkileyici ürün gamı, akım ve gerilimi paralel şekilde ölçebilen, bunları güce dönüştürebilen ve standart analog sinyal olarak gönderebilen bir güç sinyali koşullandırıcısı da içermektedir. İlaveten WAGO'nun Rogowski bobinleri için sinyal koşullandırıcısı, mevcut sistemleri tadil etmek için bir çözüm sunmaktadır. Bu sayede üzerinden akım geçen iletkeni ayırmak gerekmemektedir.

Akım, gerilim ve güç sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

 • Sadece 6 mm genişliğinde modüller kullanarak 300 VAC/VDC'ye kadar DC ve AC gerilimlerin sinyal alımı
 • Rogowski bobini aracılığıyla 4000 A'e kadar AC akımlar
 • Sinyal enterferansını engellemek için değiştirilebilir filtre fonksiyonu
 • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

3-Phase Power Measurement Modules

With the WAGO three-phase power measurement module in a DIN-rail-mount enclosure, WAGO offers the ideal solution – remotely from the control level – to measure currents and voltages in a three-phase supply network. Measured variables such as active/apparent/reactive power, energy consumption, power factor, phase angle and frequency can be accessed via Modbus® interface. Two integrated RJ-45 sockets streamline the interconnection of up to 32 devices.

Your Benefits:

 • Measurement via current transformers or Rogowski coils › Flexible selection of upcoming measurement tasks
 • Slot for microSD cards: Fast and secure mobile measurement, including recording
 • Compact device in DIN-rail-mount enclosure: Saves space used for building technology
 • Modbus®-Schnittstelle (RS-485): Bereitstellung der ermittelten Werte über Modbus®
 • Digital signal output as pulse output (pulses/KWh are configurable) › Permanent energy consumption monitoring
MM-2026_Integration_of_3-phase_measurement_module_2000x1500.jpg

Product News

The 3-in-1 Solution – in One Device

New 1-Phase Power Measurement Module for Current, Voltage and Power Measurement

The new single-phase power measurement module is a true multi-talent that directly measures both DC and AC currents up to 8 A, as well as DC and AC voltages up to 500 V. Furthermore, measured variables such as current, voltage, all types of power (3-in-1) and many more can be flexibly configured and evaluated – in the configuration software or directly on the device display. Therefore, this new module allows many current and voltage measurement requirements to be met in both industrial and transportation applications.

It also monitors, reports and displays signal statuses with up to two switching thresholds and provides these statuses to a higher-level PLC via an analog or serial interface. For use of this power measurement module as a current, voltage or power threshold switch, a relay and digital output are integrated.

Your Benefits:

 • Display connection for display and configuration
 • Simulation of input/output response for quick start-up
 • Additional digital signal output for configured measurement range limits

Konfigürasyon Seçenekleri

Yazılım, uygulama veya ekran üzerinden sezgisel konfigürasyon

Interface Configuration Software

The signal conditioners are all user-friendly and easy to configure using WAGO's interface configuration software.

 • Simulation of input and output parameters (2857 Series)
 • Automatic module recognition
 • Configuration and visualization of process values
 • Paramentierung des digitalen Schaltausgangs (Grenzwertfunktionalität)
 • Communication via WAGO USB Service Cable (750-923) or WAGO Bluetooth® Adapter (750-921), pluggable on both series

Configuration Display

WAGO's 2857-0900 Removable Display can be quickly and easily attached to the housing. This unique feature includes an innovative touch panel for intuitively configuring devices. The multicolor display changes between orange, red, green or white depending on the 2857 Series’ current status. Integrated capabilities, such as the copy function, can transmit stored configuration data from one device to another of the same type. Passwords for protecting configured data may be assigned to prevent unauthorized access and changes.

 • Can be easily plugged into signal conditioners
 • Touch-Funktion durch kapazitives Bedienumfeld
 • Automatic module recognition
 • Configuration and visualization of process values
 • Copying configuration data from device to device

Configuration App

The free JUMPFLEX®-ToGo App brings the power of PC-based configuration software to your Android mobile device.

 • Configuration of input and output parameters with a stroke of the finger
 • Simple display of configuration data and current value
 • Communication via WAGO Bluetooth® Adapter (750-921)

Tüm Ürünler

Tüm sinyal koşullandırıcı ve izolasyon kuvvetlendiricilerimizi keşfedin

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Video: Sinyal Koşullandırıcılar ve İzolasyon Kuvvetlendiricileri

Etkin işletmeye alma ve kullanım ile gündelik işlerinizi kolaylaştıran JUMPFLEX® Sinyal Koşullandırıcı ve İzolasyon Kuvvetlendiricilerin geniş özelliklerini keşfedin.

İlginizi Çekebilir

İlgili Konular ve Ürünler

Potansiyeli Belirleyip Kullanın

Enerji tasarrufu çevre ve işletmeler için iyidir. Doğru analiz ve aktif adımlar, sürdürülebilir kar sağlayabilir. Etkin enerji yönetimi için WAGO ortağınızdır.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg

Saydam Servis ve Bakım

Yazılım, uygulama veya ekran üzerinden yenilikçi konfigürasyon seçenekleri, proses teknolojisi sistemlerinizin işletmeye alma, servis ve bakımında gerekli desteği sağlar.

process_aufzug_schacht_oben_2000x1500.jpg

Wholesaler Search

Find a wholesaler near you.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg

Energy Management

:

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Saydam Servis ve Bakım

Proses teknolojisi sistemlerini kullanırken servis ve bakımı kim düşünür? Proses teknolojisinde analog sinyal koşullandırıcılar ve izolasyon kuvvetlendiricileri oturmuş durumdadır. Galvanik izolasyona ilaveten kontrol düzeyinde ilave işleme için ölçüm teknolojisi sinyallerinin basit ve ekonomik olarak uyarlanmalarını sağlarlar. 6 mm montaj genişliğine kadar önemli ölçüde boyut küçülmesi ve DIP anahtarlarının kullanılmasından sonra konfigürasyonlarında ek yenilikler için tam zamanı. Takılabilir bir ekran, PC yazılımı veya akıllı telefon uygulaması neden düşünülmesin? Bunlar sistem teknolojisinin işletmeye alma, servis ve bakımını önemli ölçüde destekleyebilirler.
process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg

Okumanız Önerilir

Diğer Ürünlerimizi Keşfedin

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.

8882868256798.jpg

Otomasyon Teknolojisi

Ölçüm, kontrol ve düzenleme: WAGO'nun otomasyon teknolojisi ve ilişkili yazılım geleceğe hazırdır ve zaman tasarrufu sağlar. I/O sistemlerimiz, kontrolörlerimiz, ekranlarımız ve panellerimiz uç koşullar altında bile en yüksek düzeyde güvenirlikleri ile öne çıkar.

automation_2000x1500.jpg