Konular 29 Temmuz 2020
Sürdürülebilir İnşaat için Bina Sertifikasyonu

Yapılar için ekolojik gereklilikler zorludur: Bir yapının toplam enerji dengesini iyileştirmek için maksimum enerji tasarrufu elde edilmelidir. Bir dizi sertifikasyon sistemi, yapınızın bu hedefleri karşıladığını onaylayabilir. Ancak bu sistemler aracılığıyla elde edilebilecek enerji tasarrufu potansiyeli uygun şekilde dikkate alınmamaktadır. Bu boşluk artık "eu.bac" sistemi ile kapatılmaktadır.

Sertifikalı Yapıların Avantajları:

  • Yapınızın piyasa değerini güvenceye alır ve artırır
  • Anlamlı bir sertifikasyon ve ayrıntılı eko-verimlilik dengesi ile emlak piyasasında rekabet avantajı sağlar
  • Yaşam döngüsü yaklaşımları sayesinde ekolojik sürdürülebilirlik ve uzun vadeli karlılık
  • CO2-nötr Yeşil Bina konseptleri kullanılarak potansiyel dolaylı masraflara karşı koruma

  • İşletmede hedef bina kalitesi ve sonuçlarına ulaşmak için özel kontroller
  • Bina işletme optimizasyonu ve işletme maliyetlerinde düşüş
  • Enerji ve sürdürülebilirliğe yönelik yalın yaklaşımlarla portföy optimizasyonu

Bina Sertifikasyonu için Geniş Yelpazede Farklı Değerlendirme Sistemleri

Sürdürülebilir planlama için bir yapının tüm yaşam döngüsünü haritalandıran ve ilgili bilgileri planlama sürecinde hazır hale getiren araçlar ve yardımcılar gerekir. Yapıları ekolojik, ekonomik ve sosyal yönlerden tanımlamak ve değerlendirmek için de bunlar gereklidir. Yapıların ve inşaat ürünlerinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek için son birkaç yılda uluslararası düzeyde bu tür bir dizi araç geliştirilmiştir. Bugün var olan onay damgalarının çoğu, belirli ülkelerin ihtiyaçlarını yansıtmak üzere özel olarak geliştirilmiştir ve bu ülkelerin iklim, kültür ve yasal normlarını baz almaktadır.

Neden belgelendirme?
Sürdürülebilir yapının amacı, enerji ve ham madde kullanımını minimize etmektir. Burada odakta, yapının tüm yaşam döngüsü yer alır. Sürdürülebilir inşaatı teşvik etmek için önemli bir araç olarak sertifikasyon sistemleri, yapıların sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Kapsamlı bir genel bakışa ilaveten yatırımcılar ve mimarlar da planlama ve uygulamayı basitleştirmek için bir araç alır. Sertifikasyonlar aracılığıyla yapılar birbirleri ile karşılaştırılabilir, böylece inşaatçılara karşılaştırmalı değerlendirme sağlar.

Yapı Sürdürülebilirliği için Uluslararası Tanınan Sistemler

BREEAM
Yapılar için "Çevresel Değerlendirme Yöntemi" (EAM), aslen bir İngiliz araştırma enstitüsü olan "Yapı Araştırma Kurumu" (BRE) tarafından BREEAM adıyla geliştirilmiştir. BRE, Büyük Britanya dışında 15 ülkede 100.000'i aşkın yapıyı belgelendirmekte ve işletmektedir. Bu, BREEAM'i yapılar için dünyanın önde gelen ve en geniş çaplı uygulanan sertifikasyon yöntemi yapmaktadır.


DGNB
"Alman Sürdürülebilir Yapı Birliği" (DGNB): Bu organizasyonun görevi, sürdürülebilir yapı planlaması, inşaatı ve kullanımı için yollar ve çözümler geliştirmek ve teşvik etmektir. DGNB, yapının tüm yaşam döngüsü boyunca kaliteyi değerlendirir. Standart aracılığıyla belirtilen kriterler karşılandığında DGNB bronz, gümüş ve altın seviyesinde sertifikalarla ödüllendirir. DGNB, planlama safhasında gelişmiş sertifikasyon da sunmaktadır.

LEED
"Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik" (LEED), "ABD Yeşil Bina Konseyi" tarafından geliştirilmiş ekolojik inşaata yönelik bir sınıflandırma sistemidir. Bu sertifikasyon standardının amacı, daha sağlıklı, daha çevreyle dost ve daha yararlı yapılar için yüksek kaliteli, ekolojik bir inşaat yöntemi tanımlamaktır. Yapılar, münferit kriterler için puan verilerek değerlendirilir. Verilen puanların toplamı, yapının sertifikasyon için nasıl sınıflandırılacağını belirler.

Otomasyon Enerji Sertifikasının Bir Parçasıdır

EnEV 2014'ün 1 Mayıs 2014'te yürürlüğe girmesi ile birlikte bina otomasyonu (oda, bina, münferit cihazlar) DIN V 18599 "Yapıların Enerji Verimliliği …, Bölüm 11: Bina Otomasyonu"nu baz alan enerji sertifikasyonu ve analiz prosedürünün artık bir parçası.

Çoğu Otomasyon Sistemi Hatalı Ayarlanır
AB Komisyonu tarafından yapılan bir araştırma, sertifikalı otomasyon sistemlerinin AB Yapı direktifini uygulamak için gerçekten ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır: Yapılarda kullanılan enerjinin yaklaşık %50'si boşa gitmektedir. Bunun nedenleri arasında hatalı ayarlanmış veya verimsiz çalıştırılan otomasyon sistemleri yer almaktadır. Kullanımdaki bina otomasyonlarının %70'i aşkın kısmı hatalı kontrolör varsayılanları kullanılarak çalışmaktadır.

Enerji Tasarrufu Potansiyeli Bina Sertifikasyonları için Yaygın Biçimde İhmal Edilmektedir
Bina otomasyonu aracılığıyla elde edilebilecek enerji tasarrufu potansiyeli ve yaşam döngüsü yönleri günümüz bina sertifikasyonlarında (örneğin LEED, DGNB) uygun şekilde dikkate alınmamaktadır. Yapılarda otomasyon sistemlerinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için zemin sağlamayan DGNB veya Yeşil Bina gibi değerlendirme sistemlerinde mevcut boşluğu, "eu.bac" sistemi kapatmaktadır.

“eu.bac” Sistem Denetimi

2013'ün başından itibaren eu.bac, bina otomasyonu sistemlerinin enerji tasarruflu ve sürdürülebilir işletimine yönelik olarak BACS yapı otomasyonu sistemleri için "eu.bac" sistem denetimi sunmaktadır. İyi tasarlanmış ve yönetilen sistemler sadece istenen konforu sağlamakla kalmazlar, aynı zamanda enerji gerekliliklerini de optimize ederler. Süreç, mevcut standartları (EN 15232, DIN V 18599) baz alır ve TU Dresden tarafından bilimsel olarak incelenmiştir. Plancılar, yatırımcılar ve mal sahipleri yapının tüm yaşam döngüsü boyunca enerji ve işletme maliyetlerinden tasarruf etmek, verimli ve sürdürülebilir yapı işletimi sağlamak için sistem denetimlerini kullanmaktadır. Kullanıcılara eu.bac sertifikasyonu, binalarının inşaatında kullanılan ürünler ile sistemlerin, enerji verimliliği için EN 15232 gibi Avrupa standartlarına uygun olduğu garantisini verir.

WAGO – eu.bac üyesidir
Avrupa Bina Otomasyonu ve Kontrolleri Birliğine ("eu.bac") katılarak WAGO, bina otomasyonu faaliyetlerinin kapsamını stratejik olarak genişletmiştir: Firmanın Proje Satışları Bina Otomasyonu bölümünde yedi WAGO personeli, özel olarak eğitilmiş "eu.bac" sistem denetçileri grubunda yer almaktadır. Denetim süresince şeffaflık sağlarlar ve operatörleri, teknolojilerinin durumu hakkında tam olarak bilgilendirirler. eu.bac sistem sertifikasyonu enerji ve işletme maliyetlerinden tasarruf etmeye yardımcı olur ve binalara monteli HVAC, aydınlatma ve güneşten korunma sistemlerinin enerji tasarruflu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlar.

WAGO da ki irtibat kişiniz

Profesyonel Gruplar için WAGO

Gereksinimlerinize Odaklanın

Tesisatçılar ve sistem entegratörleri için: İlgilendiğimiz yapı teknolojisi alanı ile ilgili bilgilere doğrudan erişmek için profesyonel grup web portalımızdan yararlanın.