Ürün zaten eklendi ve yeniden eklenmeyecek. Gerekirse miktarı doğrudan ürün üzerinde ayarlayın.

Konular
Belgelendirilmiş Prosesler ve Ürünler

Kalite güdümlü: WAGO kendi standartlarını sürekli olarak yükseltir ve ulusal, uluslararası normların yüksek gerekliliklerini karşılar. Eksiksiz kalitenin en yüksek müşteri memnuniyetini sağladığına inanıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi yalıtılmış komponentler olarak değil tek bir ünite olarak görüyoruz. Başarıyla test edilmiş ürünler bu amaçta bize destek oluyor.

Onaylı olduğumuz standartlar:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO hem çevresel yönetime hem de çevrenin korunmasına önem vererek bunların her ikisini de genel felsefemizin kilit taşları yapmaktadır. Bu gayretler ISO 14001 belgesi ile karşılık bulmuştur.
Bağımsız belgelendirme kuruluşları WAGO'nun DIN ISO 14001:2004 gerekliliklerini karşıladığını teyit etmektedir. Belgelendirme sadece ürün kalitesine değil aynı zamanda insanlık ve çevreye ne kadar derinden bağlı olduğumuzu göstermektedir.

DIN EN ISO 50001

WAGO, enerji verimliliğini ve doğal kaynakların ve enerjinin korunmasını genel felsefemizin merkezi olarak değerlendirmektedir. Bu düşüncemiz Almanya'daki tesislerimiz için (Minden ve Sondershausen) ISO 50001'e göre TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından yapılan başarılı bir belgelendirme ile teyit edilmiştir.

DIN ISO 9001:2008

Küresel rekabette, yüksek ürün kalitesine ek olarak tüm şirket bölümlerinin kapsamlı bir kalite sistemine entegrasyonu da beklenmektedir. WAGO bu gereklilikleri karşılar ve bu nedenle DIN ISO 9001:2008 belgesini almıştır.

Kapsamlı bir kalite güvence sisteminin gereklilikleri, başka yerlerle birlikte ISO 9001'de tanımlanmıştır. Kalite güvence sistemimizin ISO standardında belirlenen gerekliliklere uygun olduğunu görmek için bağımsız bir belgelendirme kuruluşuna denetim yaptırdık.

Şu tesislerimiz için:

 • Almanya (Minden ve Sonderhausen)

 • ABD

 • İsviçre

 • Fransa

 • İngiltere

 • Polonya

 • Çin

 • Hindistan

IRIS

IRIS belgesi, WAGO ve müşterileri için uluslararası demiryolu endüstrisinin kapılarını açan bir anahtar konumundadır. WAGO, elektrik bağlantı ve otomasyon teknolojisi alanında yeni uluslararası demiryolu standardı ile ilgili IRIS belgesini alan ilk firmalardan biri olmuştur. IRIS kalite standardı (International Railway Industry Standard - Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı) UNIFE, Avrupa demiryolu tedarik endüstrisi birliği tarafından tanımlanmış olup otomobil endüstrisinde kullanılan ISO/TS 16949 standartlarına benzerdir. Ancak IRIS standardı projeler ile süreçlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi üzerinde de önemle durur.

IRIS, tüm başlıca demiryolu üretici firmaları tarafından kabul görmekte ve talep edilmektedir. Başka bir ifade ile, WAGO ürünlerine güvenen demiryolu endüstrisi tedarikçileri özelleştirilmiş denetleme ve değerlendirme maliyetlerinden kurtulmuş olacaklardır. WAGO Yönetim Sistemi, IRIS belgesini almadan önce DIN ISO 9001 gerekliliklerini zaten aşmış olduğundan WAGO'da yeni standardın uygulamaya sokulması ve başarılı denetim süreci beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir.

IRIS belgesinin başarıyla alınması WAGO'nun kalite stratejisinin önemli bir parçasıdır, bu sayede WAGO hem demiryolu endüstrisi hem de diğer sanayi ve bina uygulamaları için yüksek kaliteli, belgelendirilmiş ürün ve hizmetleri sağlamaktadır. IRIS belgesi Almanya Minden ve Sondershausen'da bulunan tesisler için de geçerlidir.

AEO

AEO, gümrük işlemlerinde "Yetkilendirilmiş Yükümlü" demektir. Amaç, uluslararası tedarik zincirini üreticiden son tüketiciye kadar korumaktır. AEO statüsü, AB genelinde geçerlidir. Büyük kuruluşlar, ortaklık için önşart olarak bu statüyü genellikle talep etmektedir. Üç AEO kategorisi mevcuttur: Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi (AEO C), güvenlik (AEO S) ve her iki kategoriyi de kapsayan statü. WAGO, Minden ve Sondershausen lokasyonları için kombine statüyü (AEO C+AEO S) almaya hak kazanmıştır.

Şu lokasyonlarımız için:

 • Minden
 • Sondershausen

Interseroh Belgesi

Satış ve nakliye ambalajlarının ilk dağıtıcısı olarak WAGO, üretici sorumluluğuna sahiptir. Materyali koruyan tasarımlarımıza ilaveten ambalajın düzgün toplanması ve çevresel olarak isabetli bir şekilde bertaraf edilmesi de bizi ilgilendirmektedir. Bir çifte sisteme katılmak suretiyle bu süreci bir geri dönüşüm belgesi ile düzenli olarak teyit ettiriyoruz.