Konular 29 Temmuz 2020
Aydınlatma Kontrolünde Standart – DALI

DALI ile aydınlatma kontrolü – "Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü (Digital Addressable Lighting Interface - DALI)" yapılarda aydınlatma uygulamalarına yönelik bir iletişim protokolüdür ve elektronik balastlar, parlaklık sensörleri ve hareket dedektörleri gibi aydınlatma kontrol cihazları arasında iletişim için kullanılır.

DALI Sistem Özellikleri

 • Oda kullanımını değiştirirken kolay yeniden konfigürasyon
 • 2 telli hat üzerinden dijital veri iletimi
 • DALI hattı başına 64'e kadar tekli ünite, 16 grup ve 16 sahne
 • Münferit ışıkların durum teyidi
 • Elektronik kontrol aygıtındaki konfigürasyon verisinin (örneğin grup atamaları, ışık sahnesi değerleri, kısma zamanları, acil durum aydınlatma/sistem arıza düzeyi, açıma düzeyi) kaydedilmesi

 • Bus topolojileri: Hat, ağaç, yıldız (veya herhangi bir kombinasyon)
 • 300 metreye kadar kablo uzunlukları (kablo kesitine bağlıdır)

Basitçe DALI

Üreticiden bağımsız protokol, IEC 62386 standardında tanımlanmıştır ve trafolar ve güç azaltıcılar gibi dijital olarak kontrol edilebilir aydınlatma sistemlerinde kontrol aygıtlarının birlikte çalışabilmelerini sağlar. Bu standart, sıklıkla kullanılan 1 ila 10 V dimmer arayüzünün yerine geçer.

Bina Aydınlatma Kontrolü: DALI Uygulamaları

DALI protokolü, münferit ışıkları ve aydınlatma gruplarını kontrol etmek için bina otomasyonunda kullanılır. Münferit ışıkların çalıştırma elemanlarına atanması ve ışıkları gruplandırma, kısa adreslerle gerçekleştirilir. DALI master, 64'e kadar aygıt içeren bir hattı kontrol edebilir. Her aygıt 16 ayrı gruba ve 16 ayrı sahneye atanabilir. Çift yönlü veri alışverişi ile açma/kapama ve kısmanın yanı sıra çalıştırma ünitesi tarafından durum mesajları da kontrolöre gönderilebilir.

DALI, aydınlatma kontrolünü yeni koşullara (örneğin oda düzeni ve kullanımındaki değişiklikler) kolayca ayarlayarak (donanım modifikasyonları olmadan yazılım üzerinden) esnekliği maksimize eder. Montajdan sonra (örneğin oda kullanımındaki değişiklikler) aydınlatma kolayca ve yeniden kablolama olmadan atanabilir veya gruplandırılabilir. İlaveten gelişmiş DALI kontrolörleri, bus sistemleri (örneğin KNX, BACnet veya MODBUS) aracılığıyla yüksek düzey kontrol sistemlerine entegre edilebilir ve tüm yapı otomasyon sistemlerine eklenebilir.

DALI Ürünlerimizin Avantajları:

 • WINSTA® Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi aracılığıyla hızlı ve kolay DALI ışık montajı

 • Yüksek proje esnekliği sunan serbestçe programlanabilir uygulamalar

 • Dijital/analog sensörleri, aktüatörleri ve alt sistemleri (örneğin DALI, EnOcean) bağlayabilme yeteneği

 • DALI EN 62386 standardına uygunluk

 • Karmaşık programlama olmadan aydınlatma fonksiyon kontrolü için "kolay mod"

DALI Sistem Grafikleri

WAGO'dan DALI Ürünleri

dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

DALI Multi-Master Modülü
(753-647)

12 mm genişliğindeki DALI Multi-Master Modülü (753-647) DALI standardı IEC 62386'a uygundur ve 64 DALI aktüatörüne (ECG) ilaveten 16'ya kadar çoklu sensörü (maks. 64 sensör adresi) destekler. Bu sayede salt sensöre yönelik paralel buslar (parlaklık ölçümü ve/veya hareket algılaması) kurulum ihtiyacı ortadan kalkar. Bu ise zaman ve para tasarrufu sağlar. DALI ağlarının devreye sokulması ve yönetilmesi de kayda değer ölçüde kolaylaşıyor. Montaj süresi kısalır ve şebeke yapısı daha net hale gelir – kısacası DALI kullanımı artık eskisinden daha verimli.

Her DALI ECG 16 grup ve 16 sahneye atanabilir. DALI Multi-Master Modülü, DALI bus'ında ilave 16 sanal grup da sunar.

Avantajları:

 • DALI 62386 standardına uygundur
 • 64'e kadar DALI adresi (ECG ve sensörler için)
 • Karmaşık uygulamalar için serbestçe programlanabilir
 • DALI ve KNX, BACnet, Modbus ve diğerleri arasında arayüzler (ilgili WAGO Kontrolörler ile birlikte)
dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

DALI Güç Kaynağı
(753-620)

WAGO bunun yanında müşterilerin en iyi ve en makul fiyatlı çözümü seçebilmeleri maksadıyla DALI modüllerini beslemek üzere iki seçenek sunuyor. 12 mm genişliğindeki modül (753-620 DALI Multi-Master DC/DC Konverter), her bir DALI modülüne 200 mA güç kaynağı sağlar. Birkaç DALI modülü tek bir kontrol sistemi ile çalıştırılacaksa bir harici 230 V DIN 35 raya monteli güç kaynağı ünitesi 1100 mA çıkış akımı sağlayabilir (DALI 753-647 Multi-Master Modülleri için 787-1007 Güç Kaynağı).


Akıllı özellik:

 • Birden fazla DALI Multi-Master modülünün paralel çalıştırılması için maliyet etkin güç kaynağı

DALI Multi-Master Modülü için güç kaynağı:

787-1007 Anahtarlamalı Mod Güç Kaynağı

dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

DALI Sensörleri (2851-8xxx)

WAGO, hareket ve parlaklığı algılamak üzere 753-647 Multi-Master Modülü için DALI ürün gamına çoklu sensörler ekledi. Sensörler iki modelde geliyor: Tavan sensörleri, sensör kuplörü (DALI ağı arayüzü olarak işlev görür) ve bir kurulum setinden oluşan bir çoklu sensör kiti olarak. Ya da montaj için ve tavanlar ile gömme kutulara takmak için DALI bus'ına doğrudan entegre bağlantılı olarak.

Yeni varlık ve parlaklık sensörleri WAGO'nun, üniversal DALI aydınlatma çözümleri sahasında otomasyon düzeyleri için tek noktadan alışveriş sunmasını sağlamaktadır. Kullanıcı bu sayede, kullanılan komponentlerin birbirleri ile tamamen uyumlu olacağından emin olabilir. Bu, WAGO'nun DALI Konfigürasyon Aracı grafiksel kullanıcı arayüzü ile sağladığı, tüm DALI ağının kullanıcı dostu konfigürasyonuna bir ilavedir.

Avantajları:

 • Tek bir kaynaktan tutarlı çözüm.
 • Farklı kurulum ortamları için çeşitli DALI çoklu sensörleri
 • DALI Multi-Master modülü ile uyumluluk
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

DALI Konfigürasyon Aracı

Ücretsiz DALI Konfigürasyon Aracı, DALI Multi-Master modülünü (753-647) ve DALI ağını konfigüre etmek ve devreye almak için kullanılan bir grafiksel konfigürasyon arayüzüdür. Konfigürasyon aracı, bağımsız bir Windows uygulaması olarak veya WAGO-I/O-CHECK yazılımı ile kullanım için mevcuttur.

Şu fonksiyonları sağlar: DALI ağını kolay işletmeye alma, konfigürasyon, servis, destek ve bakım.

Yazılımın en öne çıkan özellikleri sadeleştirilmiş proje özeti, optimize aygıt adresleme, verimli toplu işleme ve kapsamlı veri yedekleme/geri yükleme (Yedekleme ve Geri Yükleme) fonksiyonları.

Avantajları:

 • Kolay ve basit DALI hattı devreye alma/konfigürasyonu
 • Çoklu seçin ile çok sayıda DALI aygıtını etkili toplu işleme
 • Komple DALI hattının kapsamlı veri ve parametre yedeklemesi ve geri yüklemesi
WAGO da ki irtibat kişiniz

Technischer Support

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 4 pm CET