Dil seçiniz
Bu sayfa üzerinde:

Müşteri uygulaması
Tasarımdan Projenin Tamamlanmasına Kadar

Geleceğin sektörlerinde sipariş ve üretim süreçleri gittikçe dijitalleşecek ve otomatik hale gelecektir. Amaç: Gereksiz ilave masrafları engellerken maliyetleri düşürmek ve zamandan tasarruf sağlamak için tüm katma değer zinciri boyunca tutarlılık ve veri saydamlığı. Bu yatay entegrasyonu desteklemek için WAGO, kullanıcıları planlamadan tasarıma, mühendislikten test etmeye ve işletmeye almaya kadar destekleyen bir çözüm olan smartDATA'yı sunmaktadır.

smartDATA Engineering'in Avantajları:

 • Bireyselleştirilmiş ürünler ve çözümler
 • Uçtan uca veri depolama
 • Sistem arızalarını önler
 • Ek maliyetleri keser

smartDATA Engineering ile Rekabetçi bir Avantaj

Endüstri 4.0 çağında ürünlerin karmaşıklığı ve özelleştirilmesi ile uzman bilgiye olan ihtiyaç, maliyet baskıları ile aynı zamanda artmaktadır; bu nedenle firmalar, kalite ve fiyat önceliklerinde çatışma yaşamaktadır. Çalışanlarının uzmanlığı ve ürünleri ile hizmetlerinin özelliklerinin yanı sıra bir firmanın rekabet edebilirliği, nihai olarak üretim süreçlerinin etkinliği ve verimliliği ile belirlenmektedir. Müşterilerini daha fazla verimliliğe giden yolda desteklemek için WAGO, özel ürünlere ve çözümlere odaklanan sayısız veri ve servisleriyle smartDATA Engineering'i sunar. Bu, tutarlı veri depolama sağlar ve birden fazla iterasyon ile kayda değer ek masrafa yol açabilecek sistem arızalarını engeller.

Sorunsuz bir Çözüm

Bu yaklaşım elektrik mühendisliği planlama ve tasarım aşamasında zaten başlar: Uzman tasarımcının, devre şemaları veya komponent listeleri gibi müşteri proje verilerini eklemek için farklı tasarım araçlarını kullanarak veriyi içeri aktarması gerekirse WAGO, smartDESIGNER mühendislik aracı ile bunu destekleyebilir. Programın EPLAN ve WSCAD gibi çeşitli CAE araçlarına arayüzü bulunmakta olup mevcut elektrik mühendisliği tasarım durumlarının kolayca eklenmesine olanak tanır. Dahası, bir web uygulaması olarak yazılıma, firmanın kendi IT sistemine entegre olmadan internet üzerinden kolaylıkla erişilebilir. Bu hem zaman hem de para tasarrufu sağlar ve IT hizmeti, yeni kurulumlar veya yazılım güncellemeleri için ücret alan harici bir hizmet sağlayıcıdan alınıyorsa özellikle avantajlıdır; her türlü sürüm kontrolü sorunu da ortadan kalkar. Bağımsız bir hesap açarak tasarım durumları yönetilebilir veya yeniden kullanılabilir.

WAGO'nun elektromekanik komponentleri veya otomasyon sistemleri kullanılıyorsa smartDESIGNER, WAGO'nun online kataloğuna doğrudan bağlantı sağlayarak proje tasarımcılarını destekler. Güncel ürün bilgiler, veri sayfaları, ürün resimleri ve CAE ve CAD veri indirmeleri şeklinde her zaman mevcuttur.

smartDESIGNER'ın Avantajları:

 • CAE araçlarına arayüzlerle donatılmıştır
 • Mevcut elektronik planlama aşamalarına kolay entegrasyon
 • İnternet üzerinden kolay erişim
 • smartDESIGNER ve WAGO'nun online kataloğuna doğrudan bağlantı

WAGO Online Mağazaya Doğrudan Bağlantı

Klemens takımı konfigüre edildikten sonra smartDESIGNER otomatik olarak hatalara karşı kontrol eder. Yazılım, örneğin ray klemensler kullanıldığında üzerinden akım geçen parçalar arasında teması engellemek için bir sonlandırma ve ara plaka yerleştirilmesi gerektiğini belirtir. Kontrolörler planlanırsa ihtiyaca dayalı bir güç kaynağı belirlemek için başka şeylerin yanında devreye alma akımı hesaplanır. Tasarım tamamlandığında komple ön birleştirmeli DIN ray takımları dahil istenen ürünler, online mağazadan sipariş edilebilir. Bunlar müşteri için özel olarak imal edilip gönderilir.

smartDESIGNER'da lojik kontrol edildikten sonra derlenen veri, 3D olarak komple görüntülenebilir ve kullanım ve ilave gözden geçirme maksatlı olarak dokümante edilebilir. Parça listeleri, kullanılacak ürünlerin resimleri ve kumanda panosuna daha sonra eklenecek komponentler için etiketleme verileri üretilip bastırılabilir – örneğin ray klemensler için.

Yatay Entegrasyon – smartDESIGNER'dan e!COCKPIT'e

DIN ray için akıllı komponentler planlanırsa verileri smartDESIGNER'dan e!COCKPIT mühendislik aracına kolayca aktarmak mümkündür. Tüm komponentleri programlamak için WAGO, özellikle kullanıcı dostu olma ve sezgisel kullanım için tasarlanmış bir mühendislik aracı olan e!COCKPIT'i sunmaktadır. e!COCKPIT, donanım konfigürasyonu ve programlamadan simülasyon, görüntüleme ve şalter panosu ünitesinin işletmeye alınmasına kadar tüm imalat kademelerini destekler. e!COCKPIT öğrenme eğrisini azaltmak için kullanıcı arayüzü, mevcut Office programlarına benzemektedir. Kullanıcılara karmaşıklık arttıkça projelerine genel bir bakış sağlamak amacıyla kullanıcı arayüzü dikkat çeken bir şekilde bağlama duyarlı menüler içerir. Başka bir ifade ile yalnızca mevcut tasarım veya işlem aşamasında kullanılabilen menü öğeleri ve fonksiyonlar görüntülenir. Kullanıcı arayüzünün ana alanına komponentler yerleştirilebilir ve sanal olarak sürükle bırak özelliği kullanılarak birbirlerine bağlanır. Bu, başlangıçta bağlantı hatalarını önlediğinden montaj sonrası maliyetli sorun gidermeleri engeller. e!COCKPIT'de eş zamanlı olarak birkaç kontrolör konfigüre edilip programlanabildiğinden planlı sistem için farklı test senaryoları üzerinden simülasyon yapmak ve çalıştırmak da mümkündür.

Güçlü bir online tasarım aracı olan smartDESIGNER, elektrik tasarımına arayüz sağlar, tüm tasarım ve sipariş süreçlerini hızlandırır ve ilaveten dokümantasyonu basitleştirmek için çok sayıda yöntem sunarken e!COCKPIT mühendislik aracına olan arayüzü, otomasyon komponentlerinin ileri derecede konfigürasyon ve programlanmaları için tasarım verilerinin tutarlı bir şekilde iletilmesini temin eder. Sonuç olarak modern makine ve sistem mühendisliğinde karmaşık makine fonksiyonlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek hayatidir.

e!COCKPIT'in Avantajları:

 • Kullanıcı dostu, sezgisel kullanım
 • Tüm imalat aşamalarını destekler
 • Bağlantı hataları başlangıçta engellenir
 • Birkaç kontrolör eş zamanlı olarak konfigüre edilip programlanabilir
 • Tutarlı tasarım verisi iletimi

e!COCKPIT ile Programlama ve Yapılandırma

software_ecockpit_2000x1125px.jpg

Okumanız Önerilir

Yarınların Zorluklarına yönelik Fikirler

Enerji Yönetimi

Potansiyeli Belirleyip Kullanın

Enerji tasarrufu çevre ve işletmeler için iyidir. Doğru analiz yapılması ve doğru adımların atılması, sürdürülebilir kar sağlayabilir. Etkin enerji yönetimi için WAGO ortağınızdır.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Aydınlatma Yönetimi

Aydınlatma Kontrolörleri için Akıllı Çözüm

Aydınlatmayı daha hızlı bir şekilde devreye alın ve basit kullanımla yükü azaltın: WAGO bunu mümkün kılar!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg