energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Güneş ve Rüzgar ile Stabil Güç Kaynağı

Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarından artan enerji arzı, sistem servislerine olan ihtiyaçları değiştirmekte ve enerji arzında daha fazla esneklik gerektirmektedir. WAGO, yenilebilir enerjiyi akıllıca bağlayan ve kontrol eden şebeke operatörlerini destekler.

Yenilebilir elektriğin payı, uluslararası çapta istikrarlı ve hızlı bir şekilde artmaktadır. Bununla birlikte fotovoltaik ve rüzgardan elde edilen dalgalı elektrik, şebeke yönetimi için dezavantajlara sahiptir. İstikrarsız arz, üretim çıkışını tahmin etmeyi ve şebeke stabilitesini sağlamayı zorlaştırmaktadır. Ancak şebeke üzerindeki yükü rahatlatacak çözümler mevcuttur.

Şebekeye Besleme Yönetimi: Güneş ve Rüzgarı Hedefli Kesme

Yenilebilir enerji kaynakları arttıkça sistem güvenliğini sağlamak için şebeke operatörleri, şebekenin aşırı yüklenmesi durumunda güneş ve rüzgar çiftliği sistemlerinin şebekeye besleme kapasitesini azaltabilirler. Yenilenebilir Enerjiler Yasası, mevzuat hükümlerini santralin çıkışına bağlı olarak belirler. Gerekli sinyal aralığına göre WAGO, 500'ü aşkın farklı I/O modülü arasından uygun telekontrol çözümünü sizin için toplar. WAGO çözümünün avantajları:

 • Geniş ürün portföyü: Acil durdurma komutu içeren veya içermeyen basit kademe kontrolünden cos-ϕ veya Q/U kontrolüne kadar
 • OPC-XML, Soap veya MODBUS RTU/TCP aracılığıyla güneş veya rüzgar çiftliğinin bilgisayarına doğrudan bağlantı mümkündür
 • Özel gerekliliklere göre sistemle iletişim
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı
 • Sistemleri IEC 60870, IEC 61850 veya DNP 3.0 aracılığıyla bağlamak da mümkündür

Güneş santralleri uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Sanal Elektrik Santralleri: Üretim ve Tüketimin Akıllıca Birbirlerine Bağlanması

Sanal elektrik santrallerinde dağıtık üreticiler, depolama sistemleri ve acil durum jeneratörleri veya üretim sistemleri gibi kontrol edilebilir yükler, esnek ve ayarlanabilir bir kombinasyon oluşturur. Bunların akıllıca senkronize edilmesi, elektrik şebekesindeki yükleri azaltır. WAGO Telekontrolörleri, VHPready 4.0 iletişim standardının gerekliliklerini karşılayarak sistemlerin sorunsuz bir şekilde bağlanmalarını sağlar. WAGO çözümünün avantajları:

 • Münferit sistemlerin sanal elektrik santraline sorunsuz bağlanması
 • VHPready ile farklı iletişim protokollerinin nesne ve değişkenlerinin standart hale getirilmesi
 • Açıkça tanımlanmış veri noktası listeleri kullanarak ön-tanımlı profillerle iletişim
 • İşletme davranışı ve reaksiyon sürelerinin belirlenmesi gibi alana özel saptamaların VHPready aracılığıyla tanımlanması – bu şekilde santraller, tarifeler üzerinden kontrol edilebilir.
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı

Fotovoltaik, batarya ve elektrik-gaz bir arada.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg
VHPready 4.0

Şebeke için çevirmen

Farklı iletişim protokollerini kullanarak nesneleri ve değişkenleri müşterek paydada bir araya getirdiğinden enerji standartları sayesinde enerji üreticileri ve tüketicileri sanal elektrik santraline kolayca bağlanabilir. WAGO Kontrolörler, yeni standardın gerekliliklerini zaten karşılamaktadır.

İşletme Rezervi: Şebeke için İlk Yardım

Bir işletme rezervi, şebeke dalgalanmalarını telafi edebilir. Sanal elektrik santrallerinin operatörleri veya münferit üreticiler ve kontrol edilebilir tüketiciler, bu gücü sorumlu nakil şebekesi operatörlerine sağlayabilirlerse ek gelir elde edebilirler. İşletme rezervleri için sırasıyla saniyeler, beş dakika ve 15 dakika içinde sağlanması gereken birincil, ikincil ve dakika rezervleri arasında ayrım yapılmaktadır. Sinyal çeşitliliği, siber güvenlik ve elverişlilik için yüksek standartlardan dolayı esnek, güvenli ve dayanıklı kontrolörler şarttır. WAGO çözümünün avantajları:

 • 500'ü aşkın farklı I/O modülü arasından seçim
 • OPC-XML, Soap veya MODBUS RTU/TCP aracılığıyla güneş veya rüzgar çiftliğinin bilgisayarına doğrudan bağlantı mümkündür
 • Özel gerekliliklere göre sistemle iletişim
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı

Açık deniz rüzgar çiftlikleri de rezerv sağlayabilir.

Doğrudan Pazarlama: Yeşil Elektriği Karlı Satın

Doğrudan pazarlama demek, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından büyük müşterilere veya elektrik takası aracılığıyla satılması demektir. Doğrudan pazarlamada, yeni sistemlerin zorunlu doğrudan pazarlanması ile mevcut sistemlerin isteğe bağlı doğrudan pazarlanması arasında fark vardır. Yeşil elektrik, geleneksel olarak üretilen elektriğe benzer işlem görür ve aynı pazar fiyatında satılır. Satıştan sonra elektrik takasından elde edilen satış gelirleri, ilave gelir elde etmek için bir pazar primi ile birlikte sistem operatörüne ödenir. EEG sistemleri için geleneksel doğrudan pazarlamada operasyonel hazır olma ve verimlilik toplanır. Ek olarak, aktif güç için ayar noktaları, merdiven veya kaymalı tip sinyal olarak belirtilir. WAGO, her uygulama için doğru çözümü sağlar:

 • 500'ü aşkın farklı I/O modülü arasından seçim
 • 3 faz güç ölçüm modülleri ile aktif güç ölçümü
 • Mevcut ölçüm cihazlarıyla (örneğin Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS) performans değerleri ölçümü
 • Mevcut ölçüm cihazlarıyla (örneğin S0 impals, IEC 62056-21 veya SML aracılığıyla) performans değerleri ölçümü
 • İnverter protokolleri, güneş çiftliği kontrolörleri veya rüzgar çiftliği bilgisayarları üzerinden doğrudan bağlantı
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı

Şebekeye besleme ödemesi yerine: Elektrik satışları açık pazarda

Çözümlerimizi Çalışırken Görün

WAGO da ki irtibat kişiniz

Market Management Industry Process

İlave hizmet teklifleri: