energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Tüm Seviyelerde Modernizasyon

Enerji şebekelerinin otomasyonu, çok sayıda avantajı beraberinde getirir. Avantajlar arasında izleme ve uzaktan kontrol imkanı yer alır. WAGO, doğru çözümlere sahiptir.

İlk aşamada şebeke operatörleri WAGO teknolojisini, altyapılarının hangi bölümlerinin modernize edilmesi gerektiğini net şekilde belirlemek için kullanabilirler. Daha sonra süreçleri otomatik hale getirmek ve yük yönetimini desteklemek için kontrolörlerimiz kullanılabilir. Bu şekilde şebeke kapasiteleri daha iyi kullanılabilir ve yeni hatlara olan ihtiyaç azaltılabilir.

Akıllı Dağıtım Trafo Merkezleri: Akıllı Elektrik Şebekesinin Anahtarı

Geleneksel yerel elektrik santrallerinde olduğu gibi akıllı dağıtım trafo merkezleri (iONS) orta ve düşük gerişim şebekelerini bağlar. Bununla birlikte daha az gelişmiş emsallerinin aksine yeni trafo merkezi ölçüm verilerini de kaydeder ve bu verilerin uzaktan okunmasını sağlar. WAGO, kapsamlı otomasyon teknolojisi ile iONS'leri desteklemeye hazır: Orta gerilim tarafında PFC200 Kontrolör, ölçüm ve kontrol verilerini doğrudan iONS'nin kendisinde görüntülemek ve eksiksiz bağlantı teknolojisi için düşük gerilim tarafında e!DISPLAY. WAGO çözümünün avantajları:

 • Çok yönlü: CODESYS aracılığıyla serbestçe programlanabilen kontrolörler, dijital ve analog sinyalleri aracılığıyla (örneğin MODBUS RTU veya IEC 61850 üzerinden) trafo merkezinin çeşitli sistemlerinden tüm verileri toplar.
 • Çok dilli: Kontrolörlerimiz verileri sağlayıcının istediği iletişim protokollerine (örneğin IEC 60870-5-101/-104 veya IEC 61850) çevirir ve veri hattı üzerinden kontrol merkezine gönderir.
 • Aksi yönde kontrol merkezi, trafo merkezinin sistemlerine (örneğin orta gerilim kumanda panosu, koruyucu aygıtlar, farklı üreticilerden ölçüm sistemleri) WAGO Kontrolörler üzerinden erişebilir.
 • Siber güvenlik: WAGO Kontrolörden gönderilen veri akışı, BDEW Raporuna uygun olarak TLS1.2 kullanılarak verinin şifrelenmesi ve verinin IPsec veya OpenVPN gibi özellikle güvenli bağlantılar üzerinden gönderilmesi suretiyle yetkisiz erişimlere karşı korunur.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı

Ingenieurbüro Pfeffer'in akıllı dağıtım trafo merkezleri

Orta Gerilim Şalt Tesisi: WAGO ile Otomatikleştirin

Dağıtım şebekesinde şalt tesisi, güvenli elektrik arzının merkez bileşenidir. Bunu sağlamak için söz konusu tesislerin WAGO Kontrolörlerle otomasyonu, mükemmel bir çözümdür. Otomatik sistemler uzaktan kontrol edilebilirken kısa devre ve kaçak akım yön göstergelerini bağlayıp bilgiyi ileterek arızaların yeri çabucak tespit edilebilir. Elektrik şebekesinin kısımları hızlı bir şekilde yenilenebilir ve hasar yarıçapı minimize edilir. WAGO çözümünün avantajları:

 • Şebeke kısımları hızlı bir şekilde tekrar devreye alınabilir.
 • Servis teknisyenleri doğrudan arızanın bulunduğu yere gönderilebilir.
 • Orta gerilimden ölçülen değerler, kontrol merkezine sürekli olarak iletilebilir.
 • İzleme, gelecek şebeke planlamasında varlık yönetimine yardımcı olur.

Teslimattan önce Driescher şalt cihazları

Trafo Merkezleri: Şebeke Düğümleri Daima Görünürde

Trafo merkezleri, yenilenebilir enerjinin üretimi ile dağıtımı arasında arayüz vazifesi görür. Arıza durumunda güneş ve rüzgar çiftlikleri gibi bağlı üreteçler artık elektrik şebekesine besleme yapamaz. Kesintinin ciddiyetine ve süresine bağlı olarak kayda değer kazanç kaybı veya teknik sistemlerde başka hasarlar meydana gelebilir. Arızaları önlemek ve kısa vadede hataları ortadan kaldırmak için arıza durumunda trafo merkezlerini uzaktan izlemek ve kontrol etmek şarttır. WAGO Kontrolörleri bu işlemleri güvenli ve güvenilir bir şekilde yapabilir. WAGO çözümünün avantajları:

 • Hassas arıza lokalizasyonu
 • Şebeke bölümlerinin hızlı yeniden bağlanması
 • Servis teknisyenleri doğrudan arızanın bulunduğu yere gönderilebilir.
 • Ölçülen değerler, kontrol merkezine sürekli olarak iletilebilir.
Trafo merkezi

Gaz Arzı: Güvenli Basınç Regülasyonu

Güvenli gaz arzı, en az güvenli elektrik arzı kadar önemlidir. Güvenli arz sağlamak için gaz basıncı regüle sistemlerinin ve bağlantı istasyonlarının izlenmesi ve kontrolü zorunludur. İlaveten gaz şebekesi, entegre enerji için giderek daha önemli hale gelmektedir. Gaz şebekesindeki büyük depolama kapasitelerinden dolayı büyük miktarda enerji depolanabilmektedir. Bu da besleme istasyonlarının otomasyonunu gerekli kılmaktadır. WAGO çözümünün avantajları:

 • Hızlı sorun giderme
 • Online ölçüm
 • PLC fonksiyonu karmaşık düzenleme ve kontrol uygulamasına olanak sağlar.
 • PROFIBUS DP veya Modbus RTU/TCP gibi mevcut tüm fieldbus sistemlerinin desteklenmesi, üçüncü taraf sistemlerin entegrasyonuna izin verir.
 • IEC 60870 veya DNP 3.0 gibi telekontrol protokolleri, merkezi kontrol sistemine bağlamanıza olanak tanır.
 • Kendinden güvenli I/O modülleri, Ex Zonlar 0, 1 ve 2'den gelen sinyallerin WAGO-I/O-SYSTEM'e entegrasyonunu sağlar.
 • Entegre web görüntülemesi, proseslerin yerinde veya uzaktan erişimle gösterilmesini sağlar.

DREWAG gaz basıncı regüle istasyonu

Isı Arzı: Daima Doğru Sıcaklık

Kombine ısıtma ve elektrik (CHP), uzak ve yerel ısıtma şebekelerinin ilgili yapı ve genişletmeleri ile birlikte, enerji dönüşümünün önemli bir bileşenidir. Uygulama sırasında bu, ısı bağlama ve aktarma istasyonlarının güvenli bir şekilde otomatik hale getirilmesi demektir. Elbette müşteri soğuk dönemde güvenlik arz ister – buradaki bir aksama ölümcül olabilir! WAGO çözümünün avantajları:

 • Hassas arıza lokalizasyonu
 • Hızlı sorun giderme
 • Online ölçüm
 • PLC fonksiyonu karmaşık düzenleme ve kontrol uygulamasına olanak sağlar.
 • PROFIBUS DP veya Modbus RTU/TCP gibi mevcut tüm fieldbus sistemlerinin desteklenmesi, üçüncü taraf sistemlerin entegrasyonuna izin verir.
 • IEC 60870 veya DNP 3.0 gibi telekontrol protokolleri, merkezi kontrol sistemine bağlamanıza olanak tanır.
 • Kendinden güvenli I/O modülleri, Ex Zonlar 0, 1 ve 2'den gelen sinyallerin WAGO-I/O-SYSTEM'e entegrasyonunu sağlar.
 • Entegre web görüntülemesi, proseslerin yerinde veya uzaktan erişimle gösterilmesini sağlar.

Flensburg belediyesi ısı aktarma istasyonu

Çözümlerimizi Çalışırken Görün

WAGO da ki irtibat kişiniz

Market Management Industry Process

İlave hizmet teklifleri: