energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Aralıksız Güç

Bataryalar, elektrik-gaz ve elektrik-ısı sistemleri elektrik arzı bağımsızlığını teşvik etmekte, elektrik şebekesini boşa çıkarmakta ve iklim korumasına mobilite ve ısı sektörlerini dahil etmekte – ve hepsi WAGO kontrolörlere güvenmektedir.


Depolama sistemleri fazla enerjiyi depolar ve ihtiyaç duyulduğunda serbest bırakır. Bu, evler ve firmalar tarafından özel güneş enerjisi tüketiminin artırılmasını, zorlu akım piklerinin kapatılmasını ve şebekedeki kısa süreli dalgalanmaları telafi etmek için işletme rezervlerinin sağlanmasını temin eder. WAGO teknolojisi, depolama sistemlerinin kontrol edilmesini sağlar.

Evde Depolama Sistemleri: Bataryaları Yeri Minimize Ederken Çabucak Bağlayın

Evde depolama sistemleri piyasası sadece, fotovoltaik ve batarya depolama kombinasyonu ile şebekeden elektrik kullanımlarını azaltmaya çalışan ev sahipleri tarafından canlandırılmamaktadır. Sağlayıcılar da, yeni iş modelleri geliştirebildiklerinden ekipman satışlarını teşvik etmektedir. Bataryalar güneş modülleriyle birlikte satılır ve birbirlerine bağlanırlarsa şebeke yükü azaltılabilir. WAGO, evde depolama kurulumuna yönelik çözüm sağlıyor: WAGO TOPJOB®S Ray Klemensler, sistemi bir evin elektrik dağıtım sistemine bağlayabilir.

Bataryalara Talep Var; Araştırmacılar Onları Optimize Ediyor

Yerel Şebeke, Büyük ve Endüstriyel Depolama Sistemleri: Pik Yükleri Azaltma

Yerel şebeke depolama sistemleri düşük gerilim şebekesindeki gerilimi, önceden ayarlanmış bir değere regüle eder. Gerilimdeki net artış endişe konusudur – özellikle fotovoltaiklerin tam hızda çalıştığı öğle vaktinde. Fazla enerjiyi alan yerel şebeke depolaması kullanmak, orta voltaj seviyesine beslemenin ve yerel ağı genişletmenin bir alternatifidir. Gece vakti veya hava karardığında depolanan enerji şebekeye yeniden beslenebilir. Şebekedeki yük pikleri azaltılabilir. Ek olarak şebeke operatörleri, ek kazanç elde etmek için işletme rezervleri gibi depolama sistemi aracılığıyla sistem hizmetleri sağlayabilirler.

Büyük depolama sistemleri başlıca frekans regülasyonu için kullanılır. İletim şebekesi operatörleri, işletme rezervleri sağlayabilir. Avrupa entegre şebeke sistemi dahilindeki şebeke gerilimi fazla enerji nedeniyle aniden yükselirse depolama sistemleri enerjiyi alabilir. Çok az enerji üretildiğinden frekans düşerse depolama sistemleri enerjiyi serbest bırakır.

Endüstriyel depolama üniteleri, birkaç kilovat saatten birkaç megavat saate kadar olan kapasiteleri kapsar. Endüstriyel depolama üniteleri diğer amaçların yanı sıra öncelikli olarak şebekeleri stabilize etmek için kullanılır, yük piklerini bastırmak için sanal şebekelerde kullanılır; yani yük yönetimi için "Pik Tıraşlamak" için ve rüzgar türbinleri gibi dengesiz üreteçleri kontrol edilebilir tüketicilerle birleştirmek için. Sürekli güneş enerjisinin elde edilebildiği elektrik dolum istasyonları için kaynak olarak da kullanılırlar.

WAGO teknolojisi güvenli, yer tasarrufu sağlayan depolama ünitesi bağlantısı için kullanılır. Enerji şebekesine erişmek için ağ geçitleri olarak telekontrolörlerimiz uygulanır. Saha düzeyindeki çeşitli sensörler, bu ağ geçitleri üzerinden internete bağlanabilir ve verilerinin bulutta erişilebilir olmasını sağlarlar. Bunlar, ölçüm ve kontrol teknolojisinin merkez unsuru olarak WAGO Kontrolörlerin avantajlarıdır:

 • WAGO-I/O-SYSTEM 750, dağıtım şebekesinde idealdir, örneğin inverterlerle seri iletişim veya 3 faz güç ölçümü için.
 • Pratik üretim veya tüketim oranı ölçümü ve izlemesi (örneğin gerilim, reaktif güç, aktif güç, akım, cos φ, frekans ve enerji akış yönü)
 • Üretim ve yük yönetimi
 • Batarya Yönetim Sisteminin (BMS) CAN veya MODBUS üzerinden kontrolöre entegre edilmesi
 • IEC 61131 veya Linux® platformu uyarınca programlanabilir kontrolör
 • Merkezi kontrol sistemlerine uyumlandırarak arz oranlarını gruplama
 • IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready'ye uygun olarak telekontrol üzerinden sağlayıcılar ile kamu hizmet kuruluşları gibi harici piyasa katılımcılarına, doğrudan pazarlamacılara veya sanal elektrik santrallerine bağlantı.
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı

Endüstriyel depolama sistemleri, şarj istasyonlarını besliyor.

Elektrik-X: Elektriği Güvenli Bir Şekilde Isı ve Gaza Dönüştürme

Elektrik sadece kısa sürelerle değil uzun sürelerle de depolanabilirse elektrik-ısı ve elektrik-gaz sistemleri kullanılabilir. Bunlar fazla elektriği ısıya ve depolanabilir hidrojen ve metana dönüştürür. Bu ürünler ısıtma sistemlerini, elektrik santralleri ve benzin istasyonlarını besleyen mevcut doğal gaz şebekesinde depolanabilir. Elektrik-ısı, örneğin bölgesel ısıtma şebekeleri gibi yüksek miktarda ısı üreten uygulamalarda kullanım için de idealdir. Elektrik-gaz sistemleri ile elektrolizörler ayrıca, bir bölgede yoğun hidrojen dolum istasyonları şebekesi planlanıyorsa veya doğal gaz şebekesine güvenilir erişim varsa da çalışır. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:

 • Üreteçlerle ısı akümülatörlerinin kontrolör aracılığıyla bağlanması; büyük miktarda elektriği depolamak için elektrolizörlerin şebeke bağlantılı entegrasyonu
 • Birden fazla arayüz: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS, vb.
 • Üreteç/akümülatör parametrelerinin, örneğin aktif güç, sıcaklık ve depolama hacmi, pratik ölçüm ve izlenmesi; proses değerlerinin regülasyonu, örneğin basınç regülatörleri ve patlamaya karşı korumalı modüllerle ürün gaz separatörleri
 • Mevcut tüketim tahminleri ile hava verisi entegrasyonu
 • IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 ve DNP3'e göre programlanabilir
 • Konfigürasyon aracı üzerinden kolay parametre ayarı
 • Çok sayıda uygulama için 500'ü aşkın farklı I/O modüle ile ölçeklenebilir, örneğin şebeke analizi için 3 faz güç ölçümü
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı
 • Tek bir kontrolörde standart I/O modülleri ve kendinden güvenli Ex modülleri (kurulum sahasına bağlı olarak ilgili Ex mahfazada)

ZAE Bayern'deki araştırmacılar elektrolizi test ediyor.

Çözümlerimizi Çalışırken Görün

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: