Dil seçiniz

Konular
KNX: Ev ve Yapı Sistemi Teknolojisinde Standart

KNX, akıllıca birbirlerine bağlanan en gelişmiş ev ve yapı sistemi teknolojileri için tekdüze, üreticiden bağımsız iletişim protokolüdür. KNX, enerji maliyetlerini azaltırken eş zamanlı olarak daha fazla fonksiyonellik ve kolaylık için enerji tasarruflu çözümleri planlamak ve kontrol etmek amacıyla kullanılır.

KNX Sistem Özellikleri:

 • Cihazların doğrudan veri alışverişi yapmalarını sağlayan dağıtık bir bus sistemi
 • Bus gerilimi: 24 VDC (+6/-4 V)
 • CSMA/CA protokolü, telgraf çakışmalarından kaynaklanan veri kaybına karşı koruma sağlar.

 • 12.000'e kadar bus düğümü bağlanabilir

 • Veri iletim hızı 9,6 kBit/s'dir, sonlandırma dirençleri gerekmez

Basitçe KNX

20 yılı aşkın süredir KNX, EN 50090 ve ISO/IEC 14543'e uygun olarak ev ve bina otomasyonu için küresel bir standart olarak kendini kanıtlamıştır. KNX'in önemli bir avantajı, uzaktan konfigürasyonudur: Merkezi bir cihaz yerine fonksiyonlar münferit bus abonelerinde yer alır. Anahtarlar ve varlık dedektörleri gibi sensörler, kontrol komutlarını doğrudan ışıklara, panjurlara, ısıtma ve havalandırma sistemlerine gönderir. Ayarlamalar ve fonksiyonlar "Mühendislik Aracı Yazılımında (Engineering Tool Software - ETS)" kolayca konfigüre edilir ve istenildiği anda değiştirilebilir ya da ayarlanabilir.

KNX farklı iletim medyalarını destekler, örneğin bükümlü çift kablo (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), telsiz (KNX RF) veya Powerline (KNX PL). KNX ile, farklı üreticilerin cihazları uyumludur ve tek bir kapsamlı çözümde esnek bir şekilde bir araya getirilebilir. Her cihaz kendi mikro işlemcisine sahip olduğundan kontrol istasyonu gerekmez.

Değişken ve Bireyselleştirilmiş – Bina Otomasyonunda KNX Kullanarak

Açık bir standart olan KNX teknolojisi, ev ve bina otomasyonu için tekdüze, pratik bir kullanıcı arayüzü sağlar – yerleşim yerlerinden ticari uygulamalara kadar. Geniş uygulama yelpazesi sayesinde çok sayıda cihaz ve sistem KNX ile birbirlerine bağlanabilir. Bu örneğin, aydınlatma, güneşten koruma ve HVAC'dan oluşan birbirlerine bağlı bir sistemin ticari ve kamu binalarında kullanıcı gereksinimlerine göre kolayca kontrol edilmesini sağlar.

Bir KNX sisteminin münferit komponentleri, sensörleri ve aktüatörleri içerir. Termostat, anahtar veya rüzgar ölçer gibi sensörler, telgraf formunda komutlar üretir. Bu telgraflar aktüatörler tarafından eylemlere dönüştürülür (örneğin panjurlar veya aydınlatma için rölelerin anahtarlanması). İki telli bir bus hattı bağlantıyı ve dolayısıyla sensörler ile aktüatörler arasında telgraf trafiğini sağlar. Sonuç olarak münferit sistem komponentleri, birbirlerine bağlanmak zorunda kalmaz, bu da kablolama miktarını önemli ölçüde azaltır.

Avantajlarınız:

 • Kolay konfigürasyon ve işletmeye alma

 • Sayısız üretici, büyük bir cihaz portföyünü kullanabilir

Fonksiyonellik ve Kolaylık: WAGO ve KNX

KNX IP Kontrolör (750-889) ve KNX TP1 Modülü (753-646) ile WAGO bina otomasyonunda yenilikçi ve yükseltilebilir bir çözüm sağlar. Klasik sensör ve aktüatörlere bağlanma ve bunlara ilave olarak DALI, EnOcean ve diğerleri gibi karmaşık bağlantılar, WAGO KNX IP Kontrolörü üzerinde maliyet etkin bir şekilde bir araya getirilebilir. WAGO KNX TP1 Modülü TP1 ağlarına bağlanır. Ortam olarak ETHERNET, iletişim protokolü olarak KNX IP ile birlikte, cihazlar arasında yüksek hızda iletişim sağlarken mevcut altyapılara sorunsuz entegrasyon sağlar.

KNX IP Kontrolör ve KNX/TP1 Modülü birlikte, geleneksel TP1 ağlarını ETHERNET'e bağlayan KNXnet IP Yönlendiriciyi oluşturur. Bu, KNX ağındaki iletim hızını önemli ölçüde artırır. Ayrıca omurgada yüksek seviyede veri trafiğini mümkün kılarak üstüne konan görselleştirme sisteminde darboğazı engeller. KNX IP Yönlendirici, yapılandırma ve parametre ayarı amacıyla ETS yazılımı için bir ağ arabirimi görevi de görür. KNX IP Kontrolör, KNX TP1 Modülü ve KNX IP Yönlendirici için ilgili ürün veri tabanları/eklentileri, destek cihazına özgü konfigürasyondan daha fazlasını yapar. Kolay kullanım için, ETS'nin zaten bilinen ve kanıtlanmış yöntem ve prosedürlerini uygulayabilmeniz için tasarlanmışlardır.

WAGO ve KNX'in Avantajları:

 • Yüksek proje esnekliği sunan serbestçe programlanabilir uygulamalar
 • Dijital ve analog sensörleri, aktüatörleri ve alt sistemleri (örneğin DALI, EnOcean, vb.) bağlayabilme yeteneği
 • Yüksek hızlı, süratli tepki süreleri ve doğrudan ETHERNET'e bağlı cihazlarda büyük veri miktarı
 • Bükümlü çift cihazların komple entegrasyonu
 • KNX IP Kontrolör çok yönlü uygulamalar için KNX TP1 Modülü ile birleştirilebilir
knx_systemgrafik_00267371_xx_2000x1125.jpg

KNX Sistem Grafikleri

WAGO'dan KNX Ürünleri

KNX IP Kontrolör (750-889)

Serbest programlanabilirlik, KNX IP Kontrolörü güçlü bir oda ve bölüm kontrolörü yapar. KNX IP iletişim protokolünün avantajlarını modüler WAGO-I/O-SYSTEM 750 ile bir araya getirir. Başka bir ifade ile esnek bina otomasyonunda her türlü kontrol ve düzenleme görevinin üstesinden gelinebilir.

KNX IP Kontrolör sadece oldukça güçlü işlemcisi ile değil geniş veri, program ve saklama belleği ile de öne çıkar. Büyük bellek, karmaşık kontrolör görevleri için rezerv sağlar. Entegre 2 portlu switch ile kontrolör, bir ETHERNET hat topolojisinde de entegre edilebilir. Örneğin karmaşık web görüntüleme veya trend günlük kaydı için ek depolama alanına ihtiyacınız olursa veriyi bir SD karta kaydetmek için yerleşik SD kart yuvası kullanılabilir. SD kart, "yedekleme ve geri yükleme" fonksiyonları için de kullanışlı olup hem PLC programını arşivlemenizi hem de bakım durumunda programı geri yüklemenizi sağlar. Kontrolörün her zaman erişilebilir olduğu ve yeniden konfigüre edilebildiği IP adresi, bir düğme dokunuşuyla istenildiğinde geri yüklenebilir. Telgraf hızlarını sınırlandırmak ve optimum başlama işlem sırası, daha hızlı devreye alma için ağ trafiğini geliştirir.

Avantajları:

 • Serbestçe programlanabilir kontrol ünitesi
 • Entegre KNX IP yönlendirici
 • Tüm 750 Serisi I/O Modülleri ile birleştirilebilir
 • SD kart yuvası
 • IP adresini geri yükleme düğmesi
 • Gelişmiş mühendislik iş akışı
knx_00267005_2000x1125.jpg

KNX TP1 Modülü (753-646)

KNX TP1 modülü, uygulamaya bağlı olarak kendilerini otomatik olarak ayarlayan iki ayrı fonksiyon sağlar. Bir taraftan modülü, programlanabilir WAGO 750 I/O-SYSTEM kontrolörü için bir KNX arayüzü olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda, ETS aracılığıyla KNX ağına eklenen KNX tarafında standart bir KNX bus düğümü oluşturur. Kontrolöre bağlı diğer modüllerle birlikte BACnet, MODBUS, TCP, DALI ve EnOcean dahil diğer bina otomasyonu protokollerine ve alt buslara esnek bir arayüz olarak kullanılabilir.

Diğer taraftan modül, KNX IP yönlendirici için bir TP1 arayüzü olarak da kullanılabilir. Bu durumda KNX TP1 ağı, ETHERNET'e yönlendirilir ve ETHERNET ağı aracılığıyla kullanılabilir.

Uygulama, WAGO‐I/O‐PRO CAA aracılığıyla programlanır. Uygulama programından gelen verinin grup adreslerine tahsis edilebilmesi için bir ETS eklentisi gerekir.


Avantajları:

 • KNX TP1 ağlarının WAGO-I/O-SYSTEM'e entegrasyonu
 • Tüm yapı ile ilişkili WAGO kontrolörlerle (örneğin BACnet) birleştirilebilir
 • 254 KNX nesnesini destekler
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

KNX Yönlendirici (750-889 ve 753-646)

Kontrolör ve Modül: Yönlendirici

KNX IP Kontrolör ve KNX/TP1 Modülü birlikte, geleneksel TP1 ağlarını ETHERNET'e bağlayan KNXnet IP Yönlendiriciyi oluşturur. Bu, KNX ağındaki iletim hızını önemli ölçüde artırır. Ayrıca omurgada yüksek seviyede veri trafiğini mümkün kılarak üstüne konan görselleştirme sisteminde darboğazı engeller. KNX IP Yönlendirici, yapılandırma ve parametre ayarı amacıyla ETS 3/4 yazılımı için bir ağ arabirimi görevi de görür.

Kontrolör ve Yönlendirici: İki Aygıt bir Arada

KNX IP Yönlendirici, KNX IP Kontrolörün yeteneklerini de içerir. Bu cihaz birleşimi donanım olarak birlikte bir parça olsa da ETS'de iki ayrı KNX cihazı olarak gözükür. Devreye alma için kontrolör üzerinde iki programlama düğmesi bulunur.

Avantajları:

 • KNX IP Kontrolör ve KNX TP1 Modülünü birleştirerek KNX IP Yönlendirici
 • ETS ve görüntüleme için TP1 ağına ETHERNET erişimi

WAGO ETS Eklentisi/Ürün Veri Tabanı

KNX IP Kontrolör, KNX TP1 Modülü ve KNX IP Yönlendirici için ilgili eklentiler, destek cihazına özgü konfigürasyondan daha fazlasını yapar. Kolay kullanım için, ETS'nin zaten bilinen ve kanıtlanmış yöntem ve prosedürlerini uygulayabilmeniz için tasarlanmışlardır.

WAGO-ETS Eklentisi kılavuzunu indir

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

Okumanız Önerilir

SMI

Ürünler

Motor Kontrolü için Standart: SMI

Standart Motor Arayüzü (Standard Motor Interface - SMI) makaralı panjur ve panjur/güneşlik sürücüleri için standart elektrik arayüzüdür.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Ürünler

Aydınlatma Kontrolünde Standart – DALI

Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü (Digital Addressable Lighting Interface - DALI) yapılarda aydınlatma uygulamaları için bir iletişim protokolüdür.

logo_dali_2000x1500.jpg

Recommended Reading

Products for Building Automation and Installation

Bu da İlginizi Çekebilir

Bina Otomasyonu için Başka Ürünler

Ürünler

I/O Sistemleri – Her Yerde Kullanıma Hazır

Kumanda panolarının içinde veya dışında, WAGO'nun I/O sistemleri tam da ihtiyacınız olan yerde otomasyon sağlar – zorlu koşullar altında bile.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Products

Touch Panels and Displays

WAGO's Touch Panels (HMI panels) not only improve the operability of machines and systems, but also offer an outstanding design and advanced technology.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg