Konular 29 Temmuz 2020
Her Marka Tüketim Sayaçları için Bağlantı: M-Bus

M-Bus – Doğası Gereği İdeal Maliyetli Fieldbus

Master/slave iletişim modelini baz alan M-Bus sistemi hat, yıldız veya ağaç topolojisi şeklinde kullanılabilir. Master, seri bus'a güç besler ve M-Bus slave'lerinin (ölçüm cihazları) verilerini işler.

Kısaca M-Bus:

  • Tekli bir bus kablosu, tüm sayaçları merkezi bir sisteme bağlar.
  • Belirli bus düğümleri doğrudan iki telli bus üzerinden beslenir
  • Farklı üretici firmaların ürettiği aygıtlar veri yolu sistemine bağlanabilir; böylece kullanıcılar tek bir sayaç üreticisine bağımlı kalmazlar.

Basitçe M-Bus

M-Bus (Sayaç Bus'ı) enerji tüketim verisini iletmek için maliyet etkin bir fieldbus'dır. Bir merkezi master - en basit durumda gelen veri seviyesi inverterli bir WAGO kontrolör - iki telli bus üzerinden (segment başına en fazla 250 slave) bus cihazları (örneğin ısı sayacı, su sayacı, elektrik sayacı, gaz sayacı) ile tüm sensör ve aktüatör tipleriyle haberleşir.

M-Bus Kullanımı

M-Bus, farklı üreticilerin elektrik sayaçlarından, ısı sayaçlarından, gaz sayaçlarından, su sayaçlarından ve çeşitli sensörlerinden tüketim verilerini okumak için kullanılır. Tüketim verisini ölçmek için verimli bir sistem olan M-Bus, genellikle yapı kontrol sistemleri alanında kullanılır.

M-Bus Master ile Avantajlarınız

  • M-Bus cihazlarının I/O sistemine doğrudan (harici ağ geçidi/düzey çeviriciler olmadan) ve uygun maliyetle bağlanması

  • Diğer I/O modülleri ve I/O sistem arayüzleri ile birleştirilebildiğinden oldukça esnek

  • Daha büyük veri hacimleri için birden fazla modül kullanımı

M-Bus Sistem Grafikleri

WAGO'dan M-Bus Ürünleri

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus Modülü, bir M-Bus master olarak davranarak M-Bus slave'lerinin doğrudan WAGO-I/O-SYSTEM 750'ye bağlanmasına olanak tanır. Sayaç Bus'ı (M-Bus), M-Bus slave'leri ile (örneğin ısı, su, elektrik ve gaz sayaçları) tüm sensör ve aktüatör tipleri tarafından ölçülen enerji tüketim verisini ileten bir fieldbus sistemidir. M-Bus master, M-Bus slave'lerle haberleşir ve M-Bus ile işleme yazılımı arasında arayüz oluşturur.

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: