Dil seçiniz
icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Direktifler, Standartlar ve Düzenlemeler

Tehlikeli mekanlara yönelik elektrikli ekipman için şartlar çok katmanlıdır: Olası en yüksek güvenlik düzeyini sağlamak için ulusal ve uluslararası belirlemeler, yönetmelikler ve standartlara uygun olmalıdır. Size ATEX direktifi gibi en önemli düzenleme ve önerilere genel bir bakış sunuyoruz.


Avrupa Birliği'ne sokulan tüm ekipmanlar, birleştirilmiş ATEX direktifi şartlarını karşılamak zorundadır. ATEX kısaltması, Fransızca bir terim olan "ATmosphère EXplosive"den türetilmiştir. Peki ATEX direktifi tam olarak nedir? ATEX kısaltması, Fransızca bir terim olan "ATmosphère EXplosive"den türetilmiştir.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

ATEX – Dünya Çapında Kabul Gören Avrupa Yönetmeliği

ATEX direktifi tehlikeli alanlarda kullanılan tüm ürünler için geçerlidir ve tüm Avrupa Komisyonu üye ülkeleri için zorunludur. ATEX ürün direktifini 94/9/EC (ATEX 95) ve ATEX işletme direktifini 1999/92/EG (ATEX 137) içerir. ATEX Direktifi Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu üye ülkeleri, Avrupa endüstrisi, CEN ve CENELEC ile BAM, PTB ve TÜV gibi onaylanmış kuruluşlar tarafından formüle edilmiştir.

Ürün direktifi üreticilere yöneliktir ve patlamaya tabi alanlarda kullanılacak ürünlerin piyasaya arzını düzenlemektedir. Bu direktifin amacı, patlamaya tabi alanlarda çalışan veya orada bulunan insanları korumaktır. Temel sağlık ve güvenlik şartlarına üretici tarafından riayet edilmek ve riayet edildiği EC uygunluk beyanı ve CE işareti ile uygunluk değerlendirme süreci aracılığıyla ispatlanmalıdır. 1999/92/EC işletme direktifinde farklı olarak odakta, potansiyel olarak patlayıcı ortamdan zarar görebilecek çalışanlar vardır. Direktifte işletmeci veya çalışanın uygulamak zorunda olduğu önemli güvenlik gereklilikleri ve koruyucu önlemler yer almaktadır.

IECEx – Dünya Çapında Malların Serbest Dolaşımı

IECEx, patlamaya tabi yerlerde kullanılan kaynakların sertifikasyonuna yönelik uluslararası bir süreçtir. IECEx planının amacı, ulusal ve uluslararası Ex standartlarının uyumlaştırılmasıdır. Böylece patlamaya tabi uygulamalara yönelik kaynaklarda küresel ticaret, ATEX yönetmeliğinin yüksek güvenlik düzeyinden vazgeçmek zorunda kalmadan basitleşmiş olur. IECEx uyarınca onaylanan kaynaklar, uluslararası tekdüze standartlar, incelemeler ve test simgeleri ile tanınır. Artan küreselleşmeden dolayı IECEx'e göre sertifikasyonlar giderek daha da cazip hale gelmektedir.

NEC/CEC

Kuzey Amerika'da elektrikli ekipman ve sistemlere yönelik patlama karşı koruma alanında, IEC teknolojisinden önemli ölçüde sapan teknolojiler ve sistemler geliştirilmiştir. ABD'de NEC, Kanada'da CEC geçerlidir. Diğer bazı hususlara ek olarak farklar, patlayıcı bölgeler, kaynakların yapımı ve elektrikli sistemlerin montaj alanlarındadır. Tehlikeli yerlerde kullanılan elektrikli ekipman ve sistemler için ABD'de NEC (Ulusal Elektrik Yasası) ve Kanada'da CEC (Kanada Elektrik Yasası) geçerlidir. Bu yasalar tüm alanlardaki elektrikli sistemler için kurulum düzenlemeleri niteliğinde olup uygun işletme ekipmanlarının kurulum ve yapımına yönelik hükümleri de içeren, diğer sektörlerden bir dizi standarda da atıfta bulunmaktadır.

NEC 505 uyarınca bölge konseptine yönelik kurulum yöntemleri, büyük oranda sınıf/bölüm sistemine karşılık gelmektedir. Kuzey Amerika'da patlamaya karşı korumalı elektrikli sistemler ve kaynakların yapımı ve test edilmesi için çeşitli standartlar ve belirlemeler geçerlidir. ABD'de bunlar başlıca Underwriters Laboratories Inc. (UL), Factory Mutual Research Corporation (FM) ve International Society for Measurement and Control (ISA) standartlarıdır. Kanada'da ise bunlar, Canadian Standards Association (CSA) standartlarıdır. Kuzey Amerika'da patlamaya tabi alanlar "tehlikeli yerler" terimi kapsamına girmekte ve ABD'de NEC (Ulusal Elektrik Yasası) bölüm 500 ve 505'te, Kanada'da CEC (Kanada Elektrik Yasası) bölüm 18 ve Ek J'de açıklanmaktadır.

Yanıcı gaz, buhar ve sis oluşabilecek yerler Sınıf I, toz oluşabilecek yerler Sınıf II ve lif ve hav oluşabilecek yerler Sınıf III olarak belirlenmiştir. Tehlikeli yerler, bu maddelerin meydana gelme sıklığı ve süresine göre Bölüm 1 veya Bölüm 2 olarak tarif etmektedir. ABD'de alışılageldiği üzere bölgelere bölme, 1996'dan bu yana mevcut sisteme ek olarak Sınıf I olarak kabul edilmektedir. Bu değişiklikleri NEC'in Madde 505'i izlemiştir. Kanada'da Sınıf I için IEC bölge konsepti, 1988'de CEC sürümü ile getirilmiştir; yeni tüm sistemler bu konsepte göre bölünmelidir.

UL

Underwriters Laboratories, ürünlerin güvenliğini yürürlükteki ABD ürün güvenliği şartlarına göre test eden bağımsız bir organizasyondur. UL onay işareti, bir cihazın sadece minimum gerekliliklerini tanımlayan IEC sertifikasyonundan ayrılmaktadır. Underwriters Laboratories, kendi daha sıkı güvenlik şartlarına göre test etmekte olup bu örneğin standarda bağlı olarak testte ürün imalatını da içermektedir. Bu nedenle UL onayı dünya çapından oldukça kabul görmektedir. Bu sadece Avrupa için geçerli değildir; örneğin ABD, Kanada ve Asya'da UL işareti ihracat fırsatlarını geliştirmektedir.

1999/92EG, BetrSichV ve ProdSV

Genel

ATEX Direktifleri 1999/92/EC'nin şartları, üye ülkenin ulusal yasa şeklinde hayata geçirmesi gereken minimum gerekliliklerdir. Üye ülkeler daha sıkı şartlar da benimseyebilirler. Almanya'da bu direktifler, Patlamaya Karşı Koruma Yönetmeliği (ExVO) ve Endüstriyel Güvenlik Yönetmeliği (BetrSichV) adlarıyla iki yönetmelik şeklinde yasalaşmıştır.

Almanya

Patlamaya karşı korumaya yönelik işletme direktifleri, 1 Ocak 2003'den beridir yürürlükte olan Endüstriyel Güvenlik Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu yönetmelik, tehlikeli yerlerde ekipmanın monte edilmesi, kurulumu ve işletilmesine yöneliktir. Yalnızca ATEX Ürün Direktifi 94/9/EC'ye uygun cihazlar kullanılabilir.

Standartlara uygun ve tehlikeli yerlerde uygulamaya yönelik cihazların ve koruyucu sistemlerin pazarlanması, Patlamaya Karşı Koruma Yönetmeliğince (ExVO) kontrol edilmektedir.

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

Bölge Sınıflandırması

Oluşan madde tipine bağlı olarak tehlikeli yerler eşit düzeyde risk altında değildir. Bu maddelerden birinin meydana gelme sıklığı ve süresi, ekipmanları kullanmak için farklı koruyucu gerekliliklere neden olmaktadır.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Ex Koruma Önlemleri

Patlamaya karşı korumaya kim ihtiyaç duyar? Patlamaya karşı koruma kimin için geçerlidir? Burada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ve yapısal patlamaya karşı koruma nedir? WAGO en önemli soruların yanıtlarını sizin için derledi.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Cihaz Grupları

Cihazlar gibi gazlar, buharlar ve tozlar da, niteliklerine göre çeşitli gruplara ayrılır. Bu gruplandırma, çeşitli gazlar, buharlar ve tozlar için doğru cihaz seçimini kolaylaştırır.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Koruma Tipleri

Ex alanlarında sadece patlamaya karşı korunmuş ekipmana izin verilir. Tutuşmaya karşı koruma kategorileri ekipman için yapısal ve elektriksel önlemlerdir ve ikincil patlamaya karşı koruma olarak nitelendirilir.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tutuşturma Kaynakları

İş sahasında patlamaya tabi bir ortam önlenemezse ikincil patlamaya karşı koruma uygulanır. İkincil önlemler, Ex alanında tüm tutuşturma kaynaklarının önlenmesini içerir.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Patlama Nedir?

Latince explosio olarak ifade edilen patlama kelimesi, "basınç altında kaçmak" demektir. Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli ve hangi koruyucu önlemler mevcut? Patlamaya karşı koruma hakkında bilmeniz gereken her şeyi buradan öğreneceksiniz.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg
Otomasyon

Ex Alanı için Hazır

Olumsuz ortam koşulları altında otomasyon? WAGO ürünleri ve çözümleri bunun için üretilmiştir.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Bağlantı Teknolojisi

Kapsamlı Patlamaya Karşı Koruma

Ex alanı için onaylı: WAGO ürünleri en ekstrem koşullar altında bile güvenli bağlantılar oluşturur

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Okumanız Önerilir

Proses Teknolojisi Alanından Daha Fazla

İster modüler proses otomasyonu, patlamaya karşı koruma, siber güvenlik olsun, isterse Proses 4.0 – WAGO sektörün karşılaştığı her zorluk için çözümler sunar.

Proses 4.0

Akıllı Değer Zincirleri

Prosesleri dijital olarak dönüştürün ve yeniden şekillendirin: Münferit geliştirme ve uygulamada WAGO güvenilir ortağınızdır.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modüler Proses Otomasyonu

Gelecekte DIMA

Modüler sistemler konseptleri, sürekli olarak değişen pazar taleplerine yönelik çözümdür. WAGO, gelişim sürecinizi destekler.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Okumanız Önerilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece proses mühendisliğinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Geleceğin Gemisinde Seyir Halinde

Modern tahrik teknolojisi, ağ oluşturan alt sistemler – otomasyon ve dijitalleşme gemilerde standart.

Geçiş Sürecindeki Bir Endüstri

Modern otomasyon ve dijitalleşme teknolojileri, iletişim kurabilen akıllı şebekelere yol açmaktadır.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg