Dil seçiniz
icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Güvenli Tutuşmaya Karşı Koruma Kategorileri

Ex alanlarında sadece patlamaya karşı korunmuş ekipmana izin verilir. Tutuşmaya karşı koruma kategorileri ekipman için yapısal ve elektriksel önlemlerdir ve ikincil patlamaya karşı koruma olarak nitelendirilir.


Oksijen (hava), yanıcı madde ve tutuşturma kaynağı belli bir oranda bir araya geldiklerinde patlama meydana gelir. Tutuşmaya karşı koruma kategorileri patlamaların oluşmasına karşı koyar; burada bu kategoriler, örneğin üretim sistemlerinde tutuşturma kaynaklarını önlemek amacıyla önlemleri belirler.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Tutuşmaya Karşı Koruma Kategorilerine Genel Bakış

Patlayıcı atmosfere sahip ortamlarda, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, izin verilemeyecek kadar yüksek sıcaklıklara ulaşılmamak suretiyle tutuşmayı engellemeye hizmet eder. Tutuşmaya karşı koruma kategorileri, ekipmanın tipi ve işlevi ile patlayıcı ortam oluşma ihtimaline göre belirlenir.

Elektrikli ekipmanlar IEC 60079-0 (gazlar ve buharlar), IEC 61241-0 (toz) ve EN 13463-1 (elektrikli olmayan ekipman) hükümlerine tabidir. Ekipman, örneğin Physikalisch-Technische Bundesanstalt [Alman ulusal test otoritesi] (PTB) gibi onaylı bir test ofisi tarafından kabul edilmek zorundadır.

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

Patlamaya Karşı Korumaya Yönelik WAGO Ürünleri

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: