Dil seçiniz
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Güvenli Tutuşturma Kaynakları

İş sahasında patlamaya tabi bir ortam önlenemezse ikincil patlamaya karşı koruma uygulanır. İkincil önlemler, Ex alanında tüm tutuşturma kaynaklarının önlenmesini içerir.


Ancak bunların tespit edilmesi kolay değildir. Yalnızca bir kıvılcım veya ısıya nelerin neden olabileceği bilgisi ile patlamaları önlemek üzere önlemler alınabilir. Tutuşturma kaynakları temel standart olan EN 1127-1 "Patlamaya tabi ortam – Patlamaya karşı koruma Bölüm 1" ile "İşletmesel güvenlik için teknik kurallar" TRBS 2152, Bölüm 3'te listelenmektedir. Tutuşturma kaynaklarını engellemek için uygun koruma önlemleri de orada listelenmiştir.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

Tutuşturma kaynakları ve nedenleri

Tutuşturma kaynağıNeden (örnek)
Sıcak yüzeylerIsıtma cihazları, sürtünme ve yontma kaynaklı mekanik prosesler, ısı kayıpları (sürtünmeli kavrama ve frenleme)
Elektrik arklarıMekanik olarak üretilen sparklar (sürtünme, darbe veya işleme proseslerinden kaynaklanan), elektrik kıvılcımları, elektrik şalteri arkları
Alevler ve sıcak gazlarAlevler ve sıcak fazlar ve kızaran materyal parçacıkları gibi sıcak reaksiyon ürünleri patlayıcı bir ortamı tutuşturabilir.
Mekanik olarak üretilen sparklarSürtünme, darbe veya taşlama gibi işleme prosesleri, anahtarlar, penseler gibi aletler veya merdiven gibi araçlar; alüminyum aletlerle paslı parçalar üzerinde çalışma (termit reaksiyonları)
Elektrik sistemleriElektrik devrelerinin açılıp kapatılması, dengeleme akımları, elektromanyetik alanlar, iletken toz
Not: 50 V'un altında da tutuşma mümkün olduğundan koruyucu düşük gerilim, patlamaya karşı bir koruma önlemi değildir!
Katot korozyonuna karşı korumaAkım kaynağına ters akım, endüksiyon, kısa devre veya kaçak akım
Statik elektrikStatik elektrik boşalması
Yıldırım çarpması-
Elektromanyetik alanlar9 x 103 ile 3 x 1011 Hz arasındaki frekanslar. Telsiz ekipmanı veya yüksek frekanslı jeneratörler gibi yüksek frekanslı ekipmanları içerir.
Elektromanyetik radyasyon3 x 1011 ile 3 x 1015 Hz arasındaki frekanslar ve 1000 ile 0,1 μm arasındaki dalga boyları. Lazer, yıldırım çarpması, elektrik arkları, güneş ışığı gibi optik radyasyonu içerir.
İyonlaştırıcı radyasyonKısa dalga UV ışınları, X-ray veya radyoaktif maddeler gibi nedenlerle enerji emiliminden kaynaklanan tutuşma
UltrasonKısa dalga UV ışınları, X-ray veya radyoaktif maddeler gibi nedenlerle enerji emiliminden kaynaklanan tutuşma.
Adyabatik sıkıştırma ve duraksız gazlarŞok dalgaları nedeniyle veya adyabatik sıkıştırma durumlarında meydana gelen yüksek sıcaklıklar sebebiyle patlamaya tabi bir ortam tutuşabilir.
Kimyasal reaksiyonIsı oluşmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar (ısı veren reaksiyonlar) nedeniyle maddeler ısınabilir ve patlamaya neden olabilir.

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

Patlamaya Karşı Korumaya Yönelik WAGO Ürünleri

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Okumanız Önerilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece proses mühendisliğinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Geleceğin Gemisinde Seyir Halinde

Modern tahrik teknolojisi, ağ oluşturan alt sistemler – otomasyon ve dijitalleşme gemilerde standart.

Geçiş Sürecindeki Bir Endüstri

Modern otomasyon ve dijitalleşme teknolojileri, iletişim kurabilen akıllı şebekelere yol açmaktadır.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg