Dil seçiniz
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

ATEX ve NEC 500'e göre Bölge Ayrımı

Oluşan madde tipine bağlı olarak tehlikeli yerler eşit düzeyde risk altında değildir. Bu maddelerden birinin meydana gelme sıklığı ve süresi, ekipmanları kullanmak için farklı koruyucu gerekliliklere neden olmaktadır.


CENELEC ve IEC uyarınca Avrupa'da tehlikeli yerler altı farklı tehlike bölgesine ayrılmaktadır. Potansiyel olarak tehlikeli bir atmosferin oluşma ihtimali ne kadar yüksekse işletme ekipmanının örneğin kıvılcım veya sıcak yüzey oluşturmasını engellemeye yönelik gereklilikler o kadar sıkı olur.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

Cihaz Kategorileri ve Grupları

Bir bölgede hangi kaynakların kullanımına izin verildiği, belirli işletme ekipmanından bölge tahsisine bağlı olarak türetilebilir. Bölgeye özel hangi işletme ekipmanının kullanılabileceğini belirlemek için cihaz grubu ve kategorisi kullanılmaktadır. İşletme ekipmanın kullanılabileceği patlamaya karşı koruma bölgesi, sıcaklık sınıfları ve patlama grupları temel alınarak tanımlanır.

Kuzey Amerika'da Bölge Ayrımları

Kuzey Amerika'da NEC 500 ve NEC 505 standartlarını temel alan farklı bir sınıflandırma sistemi uygulanmaktadır. Burada yanıcı maddeler üç sınıfa (Sınıf I ila III) ayrılır. Sınıf I'e giren patlayıcı gazlar, buharlar ve sisler A, B, C ve D gaz gruplarına; Sınıf II'ye giren yanıcı tozlar ise E, F ve G gruplarına ayrılır.

Bu maddelerin meydana gelme sıklığı ve süresine bağlı olarak tehlikeli yerler bölümlere ayrılır. Bölüm 1, Bölge 0 ve 1'e karşılık gelirken Bölüm 2, Bölge 2'ye karşılık gelmektedir. Patlayıcı alanların bölünmesinin yanı sıra, işletme ekipmanlarının yapımı ve elektrikli sistemlerin montajı da ayrılmaktadır.

Gaz Gruplarına Genel Bakış

Gaz grubu (grup)Madde örnekleri
AAsetilen
BHidrojen
CEtilen
DPropan
EMetal tozu
FKömür tozu
GGranül tozu

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

Patlamaya Karşı Korumaya Yönelik WAGO Ürünleri

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Okumanız Önerilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece proses mühendisliğinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Geleceğin Gemisinde Seyir Halinde

Modern tahrik teknolojisi, ağ oluşturan alt sistemler – otomasyon ve dijitalleşme gemilerde standart.

Geçiş Sürecindeki Bir Endüstri

Modern otomasyon ve dijitalleşme teknolojileri, iletişim kurabilen akıllı şebekelere yol açmaktadır.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg