Dil seçiniz
process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Proses 4.0 – Dijital Geleceğe

Proses endüstrisindeki sistemler genellikle onlarca yıl kullanılır, bu da sürekli yeniden yapma, genişletme ve modernizasyon demektir. Prosesleri daha verimli yapma arzusu, proses endüstrisinin kendini kadar eskidir. Ekonominin dijital dönüşümü, sayısız yenilikçi yaklaşım ve teknoloji ile proseslerde daha avantajlı konfigürasyonlar için yeni olanaklar yaratmaktadır. Maksimum verimlilikte çalışması için makinelerin birbirleri ile iletişim halinde olması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Nesnelerin İnterneti yeni bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır – farklı şekillerde yorumlanıp uygulanmaya devam etse bile. Veri farklı düzeylerde sağlanmakta, toplanmakta, değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır. Bununla birlikte proses endüstrisindeki firmalar büyük veriden gerçekten faydalanıyor mu?

Dijital proses endüstrisinden nasıl faydalanacaksınız:

 • Daha Yüksek Verimlilik için Standartlar
 • Modülerlik yoluyla Uyarlanabilir Üretim
 • Kullanılabilirliği Artırın, Boşta Geçen Süreleri Minimize Edin
 • Bulut Sayesinde Bağımsız ve Esnek
 • Mekandan Bağımsız Erişimle Gerçek Zamanlı Proses Optimizasyonu

Proses 4.0

Proses Endüstrisi Dijitale Geçiyor

Proses endüstrisindeki firmaların büyük veriden nasıl faydalanabileceğini öğrenin.

Promoting Digitalization with Open Interfaces

Businesses need data to streamline their processes and become more efficient. So far, however, many relevant process information is hidden in vendor-specific systems. A demonstration and test facility for Industry 4.0 at Industriepark Höchst shows how it could work.

Read in this customer application:

 • Make handling your monitoring and optimization tasks easier.
 • What advantages open automation solutions offer.
 • Why the WAGO-I/O-SYSTEM is the best solution for the requirements of the process industry.

Daha Yüksek Verimlilik için Standartlar

 • Standardizasyonla artan verimlilik ve düşen maliyetler: Bu, makineleri ve sistemleri otomatikleştirmek için fonksiyon bloklarını, arayüzleri ve protokolleri birleştiren konseptler şeklinde gerçekleşir.
 • Örneğin lider petrol firmaları zaten oturmuş programlama standartlarına güvenmektedir. Yazılım mühendisliğinde her adım, aynı program modüllerinin her seferinde kullanılabilmesi için inanılmaz doğrulukla belgelenir ve kodlanır.
 • Farklı sistemler arasındaki tekdüze arayüzler, hem tasarım safhasında hem de gerçek kullanım sırasında hata oranlarını düşürürken sistem kullanılabilirliğini artırır.

Modülerlik yoluyla Uyarlanabilir Üretim

 • Parti büyüklüğü 1, değişken hacimler ve sürekli hareket halindeki bölgesel satış piyasaları bağlamında firmalar üniversal, mobil, ölçeklenebilir, modüler ve uyumlu imalat proseslerine sahip olmak zorundadır.
 • Petrol ve gaz çıkarmaya yönelik proses sistemlerinde veya ilaç ve kimya endüstrilerinde tasarım sırasında üzerinde durulan başlıca şey esnek üretimdir. Bu sektörlerde prosesler, petrol endüstrisinden daha hızlı adapte edilmek zorundadır.


Bu Dijital Gelecek

Yarınların Endüstrisi için Çözümler
digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg

Kullanılabilirliği Artırın, Boşta Geçen Süreleri Minimize Edin

 • Modüler sistem mühendisliğinde olduğu gibi proses endüstrisi de veri toplama ve bulut bağlantısından faydalanabilir. Örneğin öngörücü bakım - sistem ve makinelerin proaktif bakım ve servisi - yalnızca veri saydamlığı ile mümkündür. Bu, arızalı bir üretim sisteminin doğuracağı yüksek maliyetleri engellemenin bir yoludur.
 • Çıkış, basınç, sıcaklık, titreşimler ve üretilen iş gibi ilgili ölçüm değerlerinin değerlendirilmesi gibi etkin analizler, bakım gerekliliklerini erkenden tespit etmek için kullanılabilir. Bu, sistem kullanılabilirliğini olumsuz etkilemeden münferit modüllerin hedeflenmiş olarak değiştirilmesini veya bakımını sağlar.
 • Bunu başarmak için toplanan makine verisi okunur ve yüksek düzeyli sistemlerde değerlendirilir. Sistem, daha sonra yerel analiz araçları ile veya bulut üzerinden izlenebilir.

Bulut Sayesinde Bağımsız ve Esnek

Komple veri saydamlığına ilişkin kuşku payına rağmen, bulut uygulamalarının sunduğu avantajların farkındalığı artıyor:

 • Bunlar münferit sunuculardan bağımsız.
 • Bulut operatörleri verileri birden fazla sunucuda saklayarak sürekli kullanılabilirliği garanti ediyor.
 • Devasa bellek hacimleri ve bakımları için gereken maliyetler ortadan kalkıyor. Bulutun arkasındaki prensip, herkesin sadece kullandığı için ödeme yapması olduğundan aynısı sunucu çiftlikleri kurma maliyetleri için de geçerlidir.
 • Bulut hizmetlerinin sağlanması ve kullanımı İnternet üzerinden sadece arayüzler, protokoller veya tarayıcılar aracılığıyla yapılır – yere bilgisayarlara yazılım kurulması gerekmez.
 • Prensipte prosesle ilgili verilere dünyanın her yerinden erişmek mümkündür.

Mekandan Bağımsız Erişimle Gerçek Zamanlı Proses Optimizasyonu

 • İlgili tüm verilere mekandan bağımsız olarak erişilebildiğinden prosesler gerçek zamanlı olarak iyileştirilebilir ve ayar önlemleri kolayca izlenebilir.
 • Dağıtık veri depolama alanlarında, örneğin farklı makinelerden, tüm üretim hatlarından alınan veriler ve hatta münferit üretim tesislerindeki bina ve enerji verileri bir merkezi bulut hizmetinde toplanır ve değerlendirilir.
 • Bulutta tüm prosesler kontrol ve koordine edilir; güncel ve geçmiş verilere erişim, yerden bağımsız olarak yapılır. Bu, firmanın farklı tesislerinin önemli verileri kendi aralarında karşılaştırmalarına ve gerekli optimizasyon önlemlerini almalarına olanak tanır.
 • Makinelerin ve sistemlerin çalışma durumları ve bakım ihtiyaçları, sürekli izleme aracılığıyla otomatik olarak belirlenebilir.
WAGO İş Başında

Proses 4.0 bir trend değildir – Proses 4.0 gelecektir, WAGO ilk başından itibaren şekillendirmeye ve desteklemeye yardımcı olmuştur. Bugün ve yarınlar için önemli alanları, konuları ve çözümleri keşfedin.

Okumanız Önerilir

Proses Teknolojisi Alanından Daha Fazla

İster modüler proses otomasyonu, patlamaya karşı koruma, siber güvenlik olsun, isterse Proses 4.0 – WAGO sektörün karşılaştığı her zorluk için çözümler sunar.

Patlamaya Karşı Koruma

Yardım Eden Bilgi

İnsanlar, çevre ve süreçler: Patlamalara karşı koruma önceliklidir ve size etkin bir şekilde tavsiyelerde bulunacak deneyimli bir ortak gerektirir. WAGO sizin için orada.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg
Modüler Proses Otomasyonu

Gelecekte DIMA

Modüler sistemler konseptleri, sürekli olarak değişen pazar taleplerine yönelik çözümdür. WAGO, gelişim sürecinizi destekler.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Okumanız Önerilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece proses mühendisliğinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Geleceğin Gemisinde Seyir Halinde

Modern tahrik teknolojisi, ağ oluşturan alt sistemler – otomasyon ve dijitalleşme gemilerde standart.

Geçiş Sürecindeki Bir Endüstri

Modern otomasyon ve dijitalleşme teknolojileri, iletişim kurabilen akıllı şebekelere yol açmaktadır.
MM-36674 website update Energietechnik_2000x1125.jpg