digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

WAGO Smart Data

Veri, Yazılım Araçları ve Arayüzler

Overview

smartDATA

smartdesigner-cae_2000x1125px.jpg

1) Planlama

Projelerinizi CAE yazılımı veya WAGO e!COCKPIT aracılığıyla planlayın. Verileriniz doğrudan smartDESIGNER online ürün konfigürasyon aracına aktarılır.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

2) Proje Mühendisliği

smartDESIGNER ürün konfigürasyon aracı, TOPJOB® S Ray Klemensler, WAGO-I/O-SYSTEM 750 ve SPEEDWAY 767 dahil WAGO'nun elektrik bağlantı ve otomasyon komponentlerinin gerçek 3D konfigürasyonuna olanak sağlar. Önceden birleştirilmiş ürünlere ilaveten dokümantasyon için ilgili tüm ürün ve proses verisini de alacaksınız.

smartdata_konstruktion_cad_2000x2000_4.jpg

3) Tasarım

Münferit WAGO ürünlerinden oluşan kapsamlı bir ürün portföyü, wago.partcommunity.com adresinden indirilebilir. CAD ürün verisi buradan müşterilerin tasarımlarına kolayca ve hızlıca aktarılabilir. İster doğal CAD formatında, isterse de kullanıcının CAD sistemi formatındaki 2D veya 3D verileri olsun, online portal bu gereksinimleri karşılayan veri sağlar. Geometri verisine ek olarak teknik ve ticari kalem verileri de CAD hedef sistemine veya PLM/ERP yazılımına aktarılır.

smartdata_bestellen_2000x1125.jpg

4) Sipariş

Depolama ve montaj maliyetlerinizi minimize etmek için münferit komponentler belirlemek yerine konfigüre ürünler sipariş etmenin avantajını yaşayın. Bir uçtan uca süreç zinciri, iş yapma zamanlarını kısaltır ve münferit projeler için kalite standartlarını artırır.

smartdata_artikelanlage_2000x1125.jpg

5) Kalem Oluşturma

Otomatik kalem oluşturma için smartDESIGNER, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetim Sistemine veri sağlar. Bu, konfigüre ürüne ilgili bilgileri ekler – örneğin ETIM ve [email protected] sınıflandırma verileri ile ambalaj tipi ve birim bilgileri. Sipariş, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) tarafından daha ileri derecede işlenir.

smartdata_fertigung_lieferung_2000x2000_1.jpg

6) Üretim ve Teslimat

WAGO'da sipariş ve üretim süreçlerine ulaşması gereken her çalışan için üretim, başından sonuna tamamen yazılım tabanlıdır ve şeffaftır. Sanal şablonları baz alan gerçek komponent veya komponent gruplarının montaj ve üretimi, iş yapma sürelerini kısaltır ve zamanında teslimat sağlar.

Veri, Yazılım Araçları ve Arayüzler

smartDATA ile WAGO, müşterilerine süreçlerinde ihtiyaçları olan sürekli veri akışı, yazılım araçları ve arayüzleri sunar. Bu süreçler arasında elektrik ve mekanik planlama ile konfigüre veya münferit ürünlerin sipariş edilmesi ve üretimi yer alır.

Mühendislik Süreçleri

Planlamadan teslimata WAGO, mühendislik süreçlerinizi etkinleştirmek için dijital çözümler sunar:

1. Planning (CAE)

Plan your projects via CAE software or WAGOe!COCKPIT. Your data is loaded directly into the Smart Designer configuration software.

2. Project planning with Smart Designer

With WAGO Smart Designer, the configuration software for WAGO’s electrical connection and automation technology products, we offer access to projects, at any time and from anywhere in the world – no installation necessary.

3. Design (CAD)

WAGO offers and extensive product portfolio of individual items for download. WAGO CAD product data can be transferred from here easily and quickly to customers’ designs. Whether 2D or 3D data in a neutral CAD format or in the user’s CAD system format, the online portal provides data that fulfills these requirements.

4. Marking

With perfectly tuned hardware and software, WAGO offers high-performance, individualized marking solutions.
WAGO offers you the Smart Printer thermal transfer printer for all marking needs in control cabinets: Depending on how you work, you have the option of printing markings from a large variety of systems.

beschriftung_buehne_2000x1125.jpg

5. Classification

WAGO supports your digital business processes with machine-readable, system-compatible technical and commercial product data. It is based on standards like [email protected] (basic/advanced) or ETIM.

Klassifizierung._2000x1125.jpg