Bu sayfa üzerinde:

Konular
Sorumluluğumuz

Bizim için sürdürülebilirlik, bir seçenek olmanın dışında önemli bir başarı faktörüdür.

Önemini göz önünde bulundurarak sürdürülebilirliği işimizin doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği her alana dahil etmenin yollarını ararız. Kendimizi; evrensel etik değerler ve ilkeleri ile özellikle doğruluk, dürüstlük ve insanlığa saygıyı temel alarak yönlendiririz. WAGO için bunun anlamı ekonomik, teknik, sosyal ve ekolojik açıdan ele alınan işletmeye ilişkin kararlar ile eylemlerin sonuçlarını dikkate alarak sorumluluk üstlenmektir.

Sorumluluk Almak:

  • Kanaat olarak sürdürülebilirlik
  • Çalışanlarımız için
  • Çevrenin korunması için
  • Toplum için
  • Tedarik zinciri boyunca

WAGO'da Sürdürülebilirlik

Doğru, Uzun Vadeli Bağlantılara Güvenme

Katılan tüm kişilerin ve süreçlerin çıkarlarının sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemden doğan gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlamak için çabalıyoruz.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

Belgeler

WAGO yüksek standartlar belirler. Çevre yönetim sistemimiz ISO 14001'e göre onaylıdır – ve çok sayıda ürün ve faaliyetimiz de belge almıştır.

WAGO'da CSR:
Sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacağız.

Corporate Social Responsibility

İlave hizmet teklifleri: