Zarządzanie energią WAGO - efektywność jest taka prosta!

› Poznaj jego zalety!

Zarządzanie energią WAGO - efektywność jest taka prosta!

Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną swoich budynków i urządzeń. Nie tylko za sprawą ustawowych obowiązków, ale i kuszącej energooszczędności, i spodziewanego efektu synergii.

Nieważne, na ile zaawansowane jest wdrażanie zarządzania energią u klienta: dobry system dopasuje się do jego wymagań i dostarczy mu w każdej fazie nowych danych o możliwościach w zakresie energooszczędności w przedsiębiorstwie.

WAGO oferuje swoim klientom różnorodne rozwiązania do zarządzania energią, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w obszarze prywatnym. Bez względu na to, czy chodzi o spełnienie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, czy o zredukowanie kosztów energii - pomagamy naszym klientom optymalnie wykorzystać możliwości, począwszy od monitorowania, aż do ustalania sposobu postępowania.

WAGO - zarządzanie danymi o zużyciu energii

Po prostu efektywniej - dlaczego? Odpowiedź jest tutaj

Zarządzanie danymi o zużyciu energii

Sprzęt, który wspieramy

Tylko 5 kroków

Zebranie, wizualizacja i przetwarzanie danych - w sposób zindywidualizowany, prosty, z możliwością rozszerzenia

Nasze rozwiązanie składa się z modularnych sterowników wraz z oprogramowaniem, odczytuje dane pomiarowe z różnych urządzeń i wartości wpływających na monitorowanie energii, i przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje rozmaite sygnały z przyłączonych liczników i czujników, a te, dzięki prostej parametryzacji, przekazywane są do narzędzi analitycznych.

Komponenty do pomiaru
energii elektrycznej


 • Przekładniki prądowe do podłączania urządzeń elektrycznych o różnych prądach znamionowych
 • Komponenty mogą być też prostym uzupełnieniem istniejącej instalacji
 • Odgałęźniki potencjałowe do pomiaru napięcia
System sterowania i moduły wejść

 • Efektywny system sterowania z wbudowanym serwerem WWW
 • Podłączenie przez ETHERNET do istniejących sieci lub do rutera WLAN.
 • Różnorodność modułów wejść dwustanowych i analogowych
  do pomiaru mocy 3-fazowej
 • Interfejsy do przyłączania liczników M-Bus i komunikujących się radiowo czujników EnOcean
Oprogramowanie

 • Proste przydzielanie specyficznych danych z liczników i czujników
 • Wygodny dostęp do danych, zgodnie
  z wymaganiami użytkownika
 • Przejrzysta kontrola funkcjonalności za pomocą wizualizacji danych pomiarowych
 • Automatyczne rozpoznanie rozszerzenia sprzętowego
Zapewnienie danych poprzez: Zapewnienie danych poprzez:
1. Stały interfejs MODBUS

Wszystkie wartości pomiarowe z maks. 32 podłączonych modułów I/O są gromadzone w stałym obszarze rejestrowym MODBUS.
2. Dynamiczny interfejs MODBUS

Dynamiczny obszar rejestrowy MODBUS gromadzi aż do 80 wybranych kanałów pomiarowych, zarówno z aktualnymi wartościami pomiarowymi, jak również z podanym określeniem miejsca pomiaru.
Tą drogą można wygodnie poprzez MODBUS przenosić raz już wprowadzone określenia maks. 80 kanałów pomiarowych do nadrzędnego systemu oprogramowania.
3. Funkcja FTP

Zapisane na karcie SD serie pomiarów można przenosić za pomocą FTP lub FTPS na uprzednio wybrany serwer. Transmisją sterować można zarówno manualnie, jak i automatycznie poprzez regulowany interwał czasowy.
4. Bezpieczeństwo inwestycji

Dzięki skalowalności modularnego systemu w każdej chwili można dokonać rozszerzeń.
Łatwa konfiguracja i rozruch Łatwa konfiguracja i rozruch
Automatyczne rozpoznawanie podłączonych modułów I/O
Przejrzyste strony konfiguracyjne o jasnej strukturze
Dostęp do danych i wizualizacja Dostęp do danych i wizualizacja
 • Cyklicznya rejestracja danych aż do 80 kanałów
 • Wygodny wybór punktu pomiaru danych poprzez „Data Picker“
 • Przegląd rejestrowanych kanałów można wyeksportować do dokumentacji miejsc pomiarowych po prostu jako dane CSV.
 • Możliwe jest elastyczne ustawianie czasu
  cyklu pamięci
 • Wizualizacja skonfigurowanych punktów danych dzięki ploterowi danych, w postaci wykresu liniowego lub słupkowego

Które produkty są potrzebne do zarządzania danymi o zużyciu energii?

Jednostka bazowa
Sterownik aplikacyjny PFC200 (750-8202/000-022) do zarządzania danymi o zużyciu energii. Sterownik aplikacyjny jest podstawowym sprzętem, na którym zaimplementowana jest aplikacja "Zarządzanie danymi o zużyciu energii".
Bramki sieciowe Bramki sieciowe
Gateway EnOcean (nr.kat. 2852-7101)

Poprzez gateway EnOcean można odbierać telegramy z czujników temperatury i wilgotności EnOcean. Połączenie gatewaya EnOcean z aplikacją WAGO "Zarządzanie danymi o zużyciu energii" następuje poprzez złącze szeregowe (nr kat. 750-652).
Przetwornik PW20 sygnału M-Bus (nr kat. na zapytanie) Dzięki przetwornikowi PW20 sygnału M-Bus można przyłączyć do aplikacji "Zarządzanie danymi o zużyciu energii" do 20 liczników M-Bus. Połączenie przetwornika następuje poprzez złącze szeregowe (nr kat. 750-652).

Tylko 5 kroków potrzeba do korzystania z aplikacji WAGO - "Zarządzanie danymi o zużyciu energii"

Kroki
1. Wybór potrzebnych komponentów sprzętowych;
Informacje na temat stosowanych komponentów I/O pod adresem:
www.wago.com/io-systems
Informacje o przekładnikach prądowych:
www.wago.com/cemt
2. Pobieranie oprogramowania "Zarządzanie danymi o zużyciu energii“ i jego transmisja do sterownika aplikacyjnego
3. Montaż sprzętu
4. Konfiguracja sygnałów wejściowych
5. Skomunikowanie z oprogramowaniem "Zarządzanie danymi o zużyciu energii",
SCADA lub narzędziami do analizy (transfer danych
poprzez MODBUS lub FTPs)

Więcej informacji dzięki pomiarom

Przejrzyste dane to podstawa każdego procesu poprawiającego efektywność. Tylko wtedy można ustalić potencjał i oszacować możliwości usprawnienia systemu. Z pomocą systemu zarządzania energią WAGO można zebrać i przejrzyście zwizualizować dane z różnych urządzeń.

› Więcej informacji

Więcej informacji dzięki pomiarom

W pierwszej fazie nie jest potrzebna żadna droga technologia: mając dotychczasowe liczniki i tymczasowe pomiary zużycia, można już osiągnąć swój cel. Na początek warto się dowiedzieć, co powoduje największe zużycie energii:

 • Czy największym pożeraczem energii jest rzeczywiście magazyn wysokiego składowania o wysokich parametrach, czy też są to stale pracujące sprężarki?
 • Tem, kto zoptymalizuje pracę napędów elektrycznych, na przykład w systemach sprężonego powietrza, pomp i wentylacji, ma wielkie szanse na osiągnięcie oszczędności.

Kiedy już zostaną określone elementy najbardziej energochłonne, można przejść na rozwiązania stacjonarne, aby usprawnić procesy w długiej perspektywie czasowej. Zainteresowaniem cieszy się taki system pomiarowy, który można zintegrować z istniejącymi urządzeniami i dostosowywać z biegiem czasu do wymagań klienta.

Nasi klienci są zadowoleni z właściwej dla przedsiębiorstwa struktury systemu zarządzania energią, z ukierunkowanego odczytu danych i z odpowiedniej techniki pomiaru.

Ocena danych pomiarowych - kiedyś twardy orzech, teraz prosta sprawa

Dane w dobrej jakości to nie wszystko: kluczowe jest to, co się z nimi dzieje po dokonaniu pomiaru. Analizując je w odpowiednim kontekście, można stworzyć właściwy program oszczędnościowy. Nasi eksperci chętnie pomogą zbudować system monitorowania energii, indywidualny i dostosowany do specyfiki Państwa firmy.

› Chętnie służymy pomocą:

Ocena danych pomiarowych - kiedyś twardy orzech, teraz jasny obraz

Czy można zobaczyć potencjał oszczędnościowy zerkając na długie kolumny danych? Absolutnie niemożliwe! Aby wyniki pomiarów nabrały wyrazistości, należy je przedstawić wraz z danymi o innych użytkownikach i w konkretrnych warunkach biznesowych. Pomocne są tutaj odpowiednie wskaźniki, tak zwane Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), oraz dobra wizualizacja.

 • Oto najważniejsze metody i narzędzia, a także odpowiednie oprogramowanie do przetwarzania danych.
 • Na przykładach praktycznych widać, jak inne przedsiębiorstwa rozdzielają góry zebranych danych na poręczne pakiety i zapewniają sobie w ten sposób możliwość stałego monitorowania i optymalizacji w zakresie budynków i urządzeń.

Modny temat - chmura. Nowe szanse i wyzwania dla techniki zarządzania energią

Cyfryzacja i łączenie w sieć wspierają elastyczność i przejrzystość dotyczącą procesów i urządzeń. Rodzą się z tego nowe możliwości dla systemu zarządzania energią. Równocześnie wymagane są nowe metody obchodzenia się z danymi pomiarowymi. Dlatego zastosowanie rozwiązań w zakresie Cloud Connectivity będzie odgrywało kluczową rolę w wielu przyszłościowych obszarach.

› Chętnie służymy pomocą:

Modny temat - chmura. Nowe szanse i wyzwania dla techniki zarządzania energią?

Kiedy maszyny się ze sobą komunikują a urządzenia dostarczają danych o swojej konserwacji, pojawiają się nowe możliwości jeszcze lepszego zarządzania przedsiębiorstwem lub poprawy wydajności w produkcji. Jednak połączenie w sieć i regulacja urządzeń technicznych wymaga ogromnej ilości danych. Dlatego tak ważne jest spełnianie rosnących wymagań przy zapisie i wizualizacji danych pomiarowych.

Stałym trendem cyfryzacji stało się wykorzystanie rozwiązań Cloud-Connectivity.Pozwalają one na łatwy dostęp do danych, wspierają indywidualną ocenę i minimalizują nakłady administracyjne.

Na spotkaniach z firmą WAGO odpowiemy na wszystkie pytania:

 • Czym jest chmura?
 • Jak może wyglądać zastosowanie technologii chmurowej w systemie zarządzania energią?
 • Dla kogo najlepiej nadają się rozwiązania technologii chmurowej - czy bardziej skorzystają drobne przedsiębiorstwa czy raczej globalni gracze?
 • Dostęp z każdego miejsca: ryzyko czy szansa?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę w obszarze bezpieczeństwa i ochrony danych?

Produkty

Masz pytanie? Chcesz zamówić bezpłatną broszurę?

Napisz do nas. Chętnie służymy pomocą!

Kontakt telefoniczny

71 360 29 70

Do pobrania

Technika pomiaru prądu i energii
Download (PDF)
WAGO-I/O-SYSTEM 750
Download (PDF)