Select language

Nieuws
Voor omgevingen met explosiegevaar: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

WAGO geeft u met de producten uit de serie 750 XTR een oplossing die de inzetmogelijkheden van machines en installaties met het oog op omgevingsomstandigheden en externe interferentie uitbreidt, en daardoor een hoge mate van flexibiliteit mogelijk maakt. Voor temperaturen van -40°C tot 70°C, trillingen tot 5g, bedrijfshoogten tot 5.000 m boven zeeniveau en hogere spannings- en storingsgevoeligheid volgens EN60870-2-1: en vanaf september 2017 is de serie 750 XTR ook geschikt voor omgevingen met explosiegevaar.

Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kan zowel buiten explosieve omgevingen als binnen de zone 2/22 in een overeenkomstig toegelaten behuizing worden gebruikt. Alle modules hebben de ATEX-/IECEx-toelating voor gebruik in een zone 2/22. Behalve de standaardsignalen van de sensoren en actuators van zone 2/22, kunnen intrinsiek veilige sensoren en actuators van zone 0/20 en 1/21 via de I/O-module in de blauwe behuizing worden aangesloten.

Uw voordelen:

  • eXTReem temperatuurbestendig: −40 °C … +70 °C

  • eXTReem spanningvast en ongevoelig voor storingen: conform EN 60870-2-1

  • eXTReem trillingsbestand: 5 g, conform EN 60068-2-6

  • eXTReme schokbestendigheid: 25g, conform IEC 60068-2-27
  • eXTReem intrinsiek veilig: signaalregistratie uit zone 0 en 1

  • Kortetermijncondensatie: volgens klasse 3K7, conform EN 60721-3-3

  • Bedrijfshoogte: tot 5.000 m boven zeeniveau
  • Goedkeuringen: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, Schiffbau (DNV GL, ABS, LR,…)
  • Inbouwplaats: zone 2/22

Intrinsiek veilig onder extreme omstandigheden

De toevoeging aan de modulenaam XTR betekent "eXTReme" omgevingsomstandigheden. De toegelaten omgevingstemperatuur van -40 °C tot +70 °C maakt het gebruik ervan in alle klimaatzones mogelijk zonder bescherming door klimaatregeleenheden. De verhoogde doorslagvastheid en storingsongevoeligheid maken zelfs het gebruik in middenspanningsinstallaties mogelijk, en de extreme trillings- en schokbestendigheid voldoen aan de eisen van spoorvoertuigen en voor het inbouwen in scheepsdieselmotoren. Alle printkaarten zijn van een afdeklak voorzien die de elektronica en de geleiderbanen tegen kortstondige condensatie beschermt.

Door deze combinatie van intrinsiek veilige eisen en extreme omgevingsomstandigheden zorgt het WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR voor bijzondere voordelen, bijv. voor installaties in de olie- en gassector van upstream- (productie, zuivering) tot downstream-toepassingen (transport, raffinage), en voor installaties die in de buitenlucht aan sterke klimatologische schommelingen worden blootgesteld. Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR werkt daarbij niet alleen als een zuiver remote-I/O-systeem, maar biedt met de performante controller PFC200 XTR ook een aanpasbare, toekomstbestendige en betrouwbare besturing

Graag beantwoorden wij uw vragen.

Productoverzicht