Select language

Informatie

Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze onlinesystemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

Principiële gegevens met betrekking tot de gegevensverwerking

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen u daarom uitgebreid informeren over welke informatie wij op onze websites verzamelen, met welk doel wij deze gebruiken, aan wie wij deze ter beschikking stellen en welke rechten u heeft (art. 12 en art. 13 DSGVO.)

We baseren ons daarvoor al op de vanaf 25.05.2018 geldige Gegevensbeschermingsverordening (DSGVO, VO EU 2016/679), maar informeren u ook over de tot nu toe geldige bepalingen van de oude Duitse Federale Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG aF), die op 25.05.2018 door een identieke nieuwe Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG nF) wordt vervangen. Voor zover wij de volgende bepalingen van de "BDSG o.v." vermelden, is dit van toepassing tot 24.05.2018 en de voorschriften van de "BDSG n.v." en de DSGVO vanaf 25.05.2018. Met de eenvoudige quote van een verordening willen wij uitdrukken, op basis van welke norm de gegevensverwerking gerechtvaardigd is, mochten persoonlijke gegevens in het desbetreffende proces worden verwerkt.

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de gegegevensbescherming:

WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co.KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
E-Mail: [email protected]

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Rainer Brandt, WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG

I. Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens. Volgens de Duitse Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) zijn persoonsgegevens alle individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De DSBER definieert "persoonsgegevens" eveneens als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door een identificatie toe te kennen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatie.

Zo ver in dit document of uit andere omstandigheden niet te herkennen, zien wij ons niet in staat, u te kunnen identificeren.

II. Veiligheid

De bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij heel serieus. Onze medewerkers alsook de dienstverlenende bedrijven die opdrachten van ons krijgen, zijn door ons door contract tot geheimhouding en naleving van de IT-/veiligheidsbepalingen en de geldende voorschriften inzake de gegevensbescherming verplicht.

Wij en onze contractuele partners beschermen uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies, gebruik of publicatie en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens zich in een wettelijk vereiste, gecontroleerde, veilige omgeving bevinden waarin ongeoorloofde toegang, verlies of publicatie wordt voorkomen.

Ons bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten van de BDSG en de DSGVO en om uw gegevens te beschermen tegen schade, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang.

Om onnodige gegevensvolumes te vermijden, verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is in het kader van ons dienstenpakket.

De gegevensverzameling wordt uitgevoerd door WAGO Kontakttechnik GmbH (naar Zwitsers recht) & Co. KG en de door haar gebruikte contractverwerkers.

III. Doel, wettelijke basis en gegevenscategorieën

Over het algemeen hoeft u, als u gebruik maakt van onze website, geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Technisch gezien is het IP-adres dat door uw systeem wordt verzonden echter vereist, om de gegevens van onze website naar u over te zetten. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, b.v. voor uw registratie, hebben we eventueel uw persoonlijke gegevens nodig om persoonlijk op u te kunnen reageren.

IV. Verzameling, opslag van gegevens bij het bezoeken van onze website zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij uw volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen we u de gegevens van onze website overdragen, zodat de website aan u wordt getoond (§ 28 lid 1 p. 1 nr. 2 BDSG o.v., art.6 lid 1 b en f DSGVO). Na de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens, wordt het volledige IP-adres slechts twee dagen bewaard om ons te beschermen tegen aanvallen op onze IT, bv. om een blokkering van IP-adressen en, indien nodig, een strafrechtelijke vervolging (artikel 28, lid 1, zin 1, nr. 2 BDSG (o.v.), artikel 6 lid 1 f van de DSGVO) te kunnen starten.

Wij slaan datum en tijd op waarop u onze website heeft bezocht alsook de pagina van waaruit u onze website heeft opgeroepen. We zullen geen andere persoonlijke gegevens opslaan tenzij u zich aanmeldt.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons gevraagd om u als volgt te informeren:

 

1. Google Analytics

 

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics gebruikt de cookies die worden weergegeven in onzeCookie-richtlijn , die een analyse van uw gebruik van onze websites en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaattype, aanvraagdatum en -tijd en verwijzings-URL, over uw gebruik van deze webpagina's en online-aanbiedingen, worden in onze opdracht naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met de geactiveerde IP-anonimiseringsextensie "_anonymizeIp()". Dat betekent dat de aan Google overgedragen IP-adressen vooraf door Google naar servers die zich in de EU bevinden, worden overgebracht, ingekort en verder verwerkt, om een directe persoonlijke betrokkenheid via het IP-adres in de VS uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar verkort.

We gebruiken deze informatie om website-bezoeken te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze kunnen verbeteren (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 b en f DSGVO). Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Verdere informatie over gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en opt-outopties krijgt u op de website van Google: „Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners“, „Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden“, „Informatie beheren die Google gebruikt, om uw reclame in te faden“ en„Bepaal welke reclame Google u toont“.

U hebt het recht tot herroeping en kunt hiervoor de installatie en opslag van de cookies voor Google Analytics voorkomen door een aanpassing van de instellingen in uw browser. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in van Google die onder de volgende Link beschikbaar is.

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics kan op elk moment, ook voor de toekomst, door deze browser-plug-in worden herroepen.

 

2. Google Conversion Tracking

Wij gebruiken als AdWords-klant verder het „Google Conversion Tracking“, een analysedienst van de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Hierbij wordt door Google Adwords een cookieop uw computer gezet ("Conversie Cookie"), wanneer u via een Google-advertentie onze website hebt bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen, dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt, om u of uw pad in het internet bij opeenvolgende bezoeken aan verschillende websites te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversie-cookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Zo ontvangen wij gebruiksstatistieken over de gebruikers die onze website via een Google-advertentie bezoeken, zodat we kunnen nagaan, welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekonderwerp passen (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO)

Wij als AdWords-klant kennen het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en die zijn omgeleid naar een site voorzien van een conversion-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers zich persoonlijk identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u het instellen van een hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U hebt het recht u te verzetten en u kunt de installatie van de cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen, zodat cookies van het domein "googleadservices.com" geblokkeerd worden. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U vindt de overeenkomstige cookienamen in onze Cookierichtlijn.

Hier vindt u de Privacyverklaring van Google.

 

3. Google Remarketing

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Door deze technologie worden gebruikers die onze sites en online-services al hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. Het infaden van reclame geschiedt door inzet van cookies, die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit aantal registreert websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Deze gegevens tussen services en apparaten worden door Google samengebracht. Op basis van de informatie die is afgeleid van het gebruik van de apparaten kan reclame worden weergegeven. Google verklaart dat het hierbij geen persoonlijke gegevens verzamelt en bewaart van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen over WAGO-producten en op interesses gebaseerde reclame voor WAGO-producten worden gebruikt (weergave reclame-inlassingen passend bij eerder bezochte WAGO-websites) (§ 28, lid 1 z. 1 nr. 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 f) DSGVO).

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen (herroeping), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden in principe uitschakelen door de pagina https://www.google.de/settings/ads te openen en de instellingen aan te passen. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen, door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan. Google Remarketing-cookies kunnen ook worden voorkomen door een instelling in uw browser in te stellen.U kunt cookies voor Google Remarketing ook voorkomen door een instelling in uw browser. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U vindt de overeenkomstige cookienamen in onze Cookieverklaring.

Hier vindt u de Privacyverklaring van Google.

 

4. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool stuurt alleen gegevens door en activeert andere tags, die op hun beurt in staat kunnen zijn om gegevens te verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Bij een deactivering op domein- of cookieniveau blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

5. Google Maps

We gebruiken kaarten vanop de website Google Maps, om u te helpen uw weg te vinden. Google Maps is een dienst van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Bij het oproepen van de contactpagina's wordt uw webbrowser geïnstrueerd, om de benodigde functies te laden en mapgegevens rechtstreeks van de server van Google te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of andere landen in de wereld bevinden. We hebben hier geen controle over en ontvangen geen informatie van Google over het feit, of u kaartinformatie heeft uitgewisseld tijdens het bezoeken van onze site. We weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie levert of andere gegevens over u of uw systeem, zoals IP-adressen, informatie over uw browser, enz., opslaat en evalueert. De Privacyverklaring van Google is ook van toepassing op Google Maps. We wijzen erop dat Google de volgende categorieën gegevens verwerkt: apparaatgerelateerde informatie, IP-adres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies (kunnen in uw browserinstellingen worden geblokkeerd, zie hierboven), locatiegerelateerde informatie. Google kan de gegevens aan andere informatie over u koppelen en de via de diensten verzamelde informatie gebruiken om aan Google-services te leveren, om te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en haar gebruikers te beschermen. Google gebruikt deze informatie ook, om u op maat gemaakte inhoud te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en advertenties te bieden. Met behulp van gegevens die worden verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, verbetert Google uw algehele gebruikerservaring en kwaliteit van Google-services. Met Google kunt u bijvoorbeeld de taalvoorkeur opslaan om services in de door u gewenste taal weer te geven. Google vraagt om uw toestemming voordat Google informatie gebruikt voor andere doeleinden, dan die worden vermeld in de Google-privacyverklaring van Google. Met uw toestemming, voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen, deelt Google ook gegevens met derden. U kunt ook privacygerelateerde instellingen op Google wijzigen, wanneer u zich daar aanmeldt. Google heeft ook verschillende zelfreguleringsverplichtingen, waaronder de „EU-US Privacy Shield“-overeenkomst, en behandelt klachten.

 

6. Gebruik van Facebook Pixels

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Facebook Pixels" van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), die de gegevens van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA. 94304, VS laat verwerken. Deze actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld, om de acties van bezoekers van deze website te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Dit javascript creëert een directe link naar de Facebook-servers wanneer u de site bezoekt. Hierbij wordt naar de Facebook-server overgebracht, dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en andere profielen. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is § 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., art. 6 lid 1 f DSGVO. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik. We gaan ervan uit dat de informatie wordt opgeslagen totdat u uw Facebook-account wist. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook. Privacy-instellingen kunnen worden beheerd in uw Facebook-account Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Klik op deze link om de registratie door facebook op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

 

7. Crazy Egg

Wij gebruiken de webanalysedienst van de Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). Om de CrazyEgg-service te bieden, kan Crazy Egg informatie verzamelen (eerder gebruikte webpagina, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, browservenster, datum, kliktijd, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend) door cookies te gebruiken voor analyse en observatie. Via directe communicatie tussen uw browser en de Crazy Egg-servers, wordt deze informatie verzonden via uw IP-adres. De gegevens worden gebruikt om gebruikersgedrag in groepen te analyseren, nooit individueel, op onze website om hieruit mogelijkheden ter optimalisering te verkrijgen. De evaluatie van de gegevens gebeurt handmatig met onregelmatige tussenpozen, maximaal 1 jaar in het verleden. Gebruikers worden toevallig geselecteerd en niet persoonlijk geïdentificeerd. Volgens Crazy Egg worden er geen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt door het gebruik van Crazy Egg en het gebruik van cookies. Bij het gebruik van pseudoniemen worden er alleen gebruikersprofielen aangemaakt. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met echte gegevens van u. De gegevens worden verzameld om de frequentie van bekeken pagina's en klikken visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoekduur, locatie omvatten. De resultaten die daaruit voorkomen worden verwerkt in rapporten die we gebruiken om de site te optimaliseren.

Klik alstublieft op deze link, om de registratie door Crazy Egg op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Hier vindt u de Privacyverklaring van Crazy Egg.

8. Microsoft Bing Ads

Onze website maakt gebruik van conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer gezet, wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie onze website hebt bereikt. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen en een eerder gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij kennen daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens zijn omgeleid naar een conversie-website. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker openbaar gemaakt. Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook de daarvoor benodigde instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies in principe deactiveert. Ga naar de Microsoft-website voor meer informatie over het privacybeleid en de cookies van Microsoft Bing.

 

Klik alstublieft op deze link, om de registratie door Microsoft Bing Ads op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

9. AppDynamics

Onze website maakt gebruik van de diensten van AppDynamics Inc. "("AppDynamics"), een Delaware-onderneming gevestigd in 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, VS, om anonieme gegevens te verzamelen en te verwerken voor analyse en voortdurende verbetering van onze website. Dit gebeurt door het gebruik van cookies. Door de verzamelde en verzonden gegevens te analyseren, kan AppDynamics prestatiegerelateerde kwetsbaarheden op onze website identificeren en aantonen. De presentatie verwijst in het bijzonder naar de analyse van interne systeemproblemen zodat deze in een vroeg stadium kunnen worden geïdentificeerd en verholpen en de stabiliteit van onze website kan worden gegarandeerd.

AppDynamics is door ons zodanig geconfigureerd dat er geen standaard geen persoonlijke gegevens (inclusief anonieme IP-adressen) worden verzameld en opgeslagen. Om prestatiegerelateerde kwetsbaarheden te zoeken gebruikt WAGO uitsluitend gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten.

 

V. Cookies bij het bezoek van onze website

VI. Verzameling, opslag en gebruik van gegevens bij het bezoeken van onze website met registratie en na inloggen

1. Registratie

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online-bestellingen niet worden voltooid, zodat via het online-systeem geen contracten kunnen worden afgesloten. Tenzij u eerst afstand wilt doen van de mogelijkheid tot online-bestellen, prijzen en dergelijke, bieden we u ook een registratie met een eenvoudig e-mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u ook contact opnemen met ons verkoopteam met behulp van andere communicatiemiddelen.

Wij zullen de door u verstrekte informatie bij de volledige registratie gebruiken, om te verifiëren of u in aanmerking komt voor goederen in overeenstemming met onze klantcriteria. Wij slaan de gegevens, de testtijd en het testresultaat op om de activering permanent te kunnen behouden en, indien nodig, om inspecties uit te voeren.

2. Login

Bij het inloggen worden uw inloggegevens met de in onze database opgeslagen toegangsgegevens vergeleken. Alleen in het geval van mislukte logins slaan we dit op in uw gebruikersaccount om het account na vijf mislukte pogingen te blokkeren, om ongeoorloofde toegangspogingen te voorkomen en om u en ons tegen poging tot fraude te beschermen (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 1, 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b en f DSGVO).

Als u goederen in de winkelwagen of op de bladwijzers plaatst, wordt dit gezien als een uitnodiging voor u om een gepaste opslag op onze systemen uit te voeren. Wij slaan de ingevoegde goederen en hoeveelheden op in de account om aan uw opslagverzoek te voldoen en om u bij een nieuwe login te kunnen voorzien van het winkelwagentje of de bladwijzers, zodat wij u op een eenvoudige manier een verscheidenheid aan goederen op het juiste moment kunnen bestellen (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v.; art. 6 lid 1 b, f DSGVO). De winkelwagen blijft opgeslagen totdat de bestelling is geplaatst, uiterlijk 2 jaar na de laatste wijziging. De bladwijzers en vergelijkingslijsten worden ook maximaal 2 jaar na de laatste wijziging opgeslagen, maar zijn voorheen slechts zolang aan uw browser toewijsbaar totdat u cookies wist of de browser of het apparaat wijzigt.

Voor zover wij prijzen aan u tonen, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze database te bepalen, u te tonen en deze voorwaarden mogelijk te maken (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO).

In het kader van het bestelproces worden de gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering en die nodig zijn om een levering mogelijk te maken (§ 28 lid 1 zin nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 b DSGVO). Deze gegevens worden eerst alleen op korte termijn op onze servers tussentijds opgeslagen, om een opvolging in verschillende stappen mogelijk te maken en worden alleen dan op lange termijn opgeslagen wanneer u de bestelling verzendt. Daarnaast zullen we ook de gegevens invoeren die u verzendt via fax of telefoon en als gegevens van een online-bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor de order- en serviceverwerking, voor de weergave van de ordervervolging evenals voor een historiek in uw account, voor het vergemakkelijken van vervolgorders alsook voor het voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen (§ 28 lid 1 zin nr. 1, 2 BDSG o.v., art. 6 lid 1 b, f DSGVO).

Voor de afhandeling van de bestelling (§ 28 lid 1 z. nr. 1 BDSG o.v., art. 6 lid 1 b DSGVO)kan het voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens en gegevens uit de bestelling aan andere bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een bank voor betalingsverwerking of een logistieke partner om de goederen naar u te verzenden. Er worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven aan derden.

3. Beoordeling van de solventie

Voorts zullen wij uw naam en de adresgegevens gebruiken, om handmatig een beoordeling van de solventie uit te voeren, afhankelijk van het project. De controle van de solventie gebeurt niet op basis van een geautomatiseerde afzonderlijke beslissing van het shopsysteem, maar gebeurt in opdracht van WAGO hoofdzakelijk via het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss, en in zeldzame gevallen aanvullend via de Bisnode Germany GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Deze informatiebureaus zullen uw gegevens gebruiken, om te controleren of u al in de database van informatiebureaus staat en bestaande gegevens bv. met betrekking tot eerdere wanbetalingen of lopende contracten leveren. We verkrijgen zodoende informatie over uw eerder betalingsgedrag en over uw solventie. Wij gebruiken de informatie van de informatiebureaus alleen om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling, waarin ons overwegend gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 (f) DSGVO is vermeld. In elk geval zullen wij u bij vooruitbetaling of op vertoon van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens die wij van de informatiebureaus ontvangen voor de duur van de zakelijke relatie om vragen aan de informatiebureaus te verminderen.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie volgens § 28 lid 1 z. 1 nr. 1, 2 evenals § 28b BDSG o.v. .; artikel 6 lid1 b en f DSGVO. De informatiebureaus zullen op basis van § 28b BDSG o.v., artikel 6 lid1 f) DSGVO in combinatie met § 31 BDSG n.v. opereren.

4. Contactformulieren

Omwille van ons gerechtvaardigde belang met betrekking tot de snelheid evenals de optimalisatie van ons onlineaanbod en klantenservice worden bij gebruik van het contactformulier de daar gegeven informatie naar ons verzonden en opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden en, als het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of wanneer hieruit een contractuele verhouding zou voortvloeien, voor het ontstaan en uitvoeren van de contractuele relatie (§ 28 lid 1 z. nr. 1, 2 BDSG o.v., art. 6 lid 1 a, b, f DSGVO). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dat toestaat.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan 2 jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U hebt het recht van tegenspraak met betrekking tot de ons via het contactformulier verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

5. E-mail newsletter en andere directe mail

Als u zich met uw e-mailadres hebt aangemeld voor onze newsletter, gebruiken we uw e-mailadres ook buiten het accountbeheer voor de bij het aanmelden tot onze newsletter nader vermelde eigen reclamedoeleinden, totdat u zich afmeldt voor de newsletter. (Mogelijkheid van herroeping; § 28 lid 1 z. 1 nr. 1 BDSG o.v.; art. 6 lid 1 a, b DSGVO). Als er geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, bevat onze newsletter alleen informatie van ons bedrijf over producthighlights, nieuwe producten, productactualiseringen en diensten, evenals speciale aanbiedingen en prijsspellen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en evenementendata. Door u te abonneren op onze newsletter gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Als serviceprovider op het gebied van e-mailmarketing maken wij gebruik van de softwareoplossing "Evalanche" van de Duitse aanbieder SC Networks. De newsletters bevatten een zogeheten "web-beacon", d.w.z. een grafische afbeelding ter grootte van een pixel, die bij het openen van de newsletter op de server van SC Networks / Evalanche wordt opgevraagd. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en de mailclient, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren.

Statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de newsletters worden geopend, wanneer ze worden geopend, welke links worden aangeklikt en of de e-mails met succes zijn afgeleverd. Daarnaast wordt de leestijd geregistreerd, zij het alleen op doelgroepbasis. Deze informatie kan om technische redenen evenwel worden toegewezen aan de afzonderlijke ontvangers van de newsletter. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van SC Networks / Evalanche, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.

Om uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te documenteren en misbruik van uw gegevens te voorkomen, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in. Met deze procedure zorgen we ervoor dat de ontvanger onze newsletter ook wil ontvangen. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw aanmelding op de newsletter te bevestigen. Pas na bevestiging sturen wij u onze newsletter.

Aanmeldingen op de newsletter worden vastgelegd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook vastgelegd.

U kunt uw toestemming om onze newsletter te ontvangen op elk ogenblik herroepen. De uitschrijving kan onder de Link in de newsletter of door schriftelijke mededeling aan WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Abteilung Digital: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden plaatsvinden. In geval van schriftelijke mededeling wordt het herroepen binnen drie weken na ontvangst bij ons geïmplementeerd.

Toestemming voor de verzending van e-mailadressen wordt gegeven op basis van artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 DSGVO en artikel 7, lid 2, nr. 3 en lid 3 UWG. Het inschakelen van de serviceprovider, het uitvoeren van statistische enquêtes en analyses en het vastleggen van de registratieprocedure gebeurt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (f) DSGVO. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig newslettersysteem dat zowel onze zakelijke belangen, zoals directe reclame, dient als aan de verwachtingen van de gebruikers tegemoetkomt.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor direct mail gebruiken, kunt u dit conform artikel 21 DSGVO op elk moment tegenspreken door ons hiervan op de hoogte te stellen.

6. Sollicatieservice

We bieden u een sollicitatieservice in de vorm van een inlog-bereik aan. U kunt zich aanmelden en de de sollicitatie-assistent oproepen, die u door onze sollicitatieservice leidt. U moet ten minste de volgende informatie over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en een gebruikersnaam. Voor het overige kunt u alle persoonlijke informatie verstrekken die u nuttig vindt voor de sollicitatie.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens, om op grond van uw sollicitatie evt. voor het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie de sollicitatie met het oog op de geschiktheid te toetsen en om persoonlijk contact met u op te nemen (§ 28 lid 1 z. 1 nr. 1 BDSG o.v., art. 6 lid 1 a, b DSGVO). Als de geadverteerde job zich buiten de Europese Unie bevindt, zullen we uw persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan het betreffende land buiten de EU (§ 28, lid 1, z. 1, nr. 1 BDSG o.v., art. 49 lid 1 b DSGVO, wanneer voor het land geen adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45, lid 3 van de DSVGO of adequate waarborgen op grond van artikel 46 DSVGO voorhanden zijn).

In het geval dat uw sollicitatie op dit moment niet kan worden overwogen, hebt u de mogelijkheid om uw sollicitatiegegevens in het inlogscherm te beheren. We bewaren en gebruiken uw inlog-gegevens en de door u verstrekte gegevens om u toegang, administratieve opties en toepassingsopties te bieden (artikel 28, lid 1, z. 1, nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO ). Als u zich opnieuw aanmeldt, gebruiken we bovendien de gegevens uit uw vorige sollicitatie voor reconciliatie (§ 28, lid 1, zin 1, nr. 1 BDSG o.v. , artikel 6 lid 1 a, b DSGVO). 6 maanden na uw laatste login worden uw gegevens gewist. Dit begint met een bericht aan u over de aanstaande schrapping, waarvoor we uw e-mailadres gebruiken (§ 28 lid1 zin 1 nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan en de verwerking van uw sollicitatiegegevens kunt u, met toekomstige werking, te allen tijde herroepen en in het loginscherm kunt u bovendien iedere afzonderlijke sollicitatie beheren.

Als u geen toestemming wilt geven voor onze online sollicitatieservice, kunt u per e-mail of op papier contact met ons opnemen voor een sollicitatie met gelijke kansen. Deze sollicitatie zullen we slechts eenmaal beoordelen (§ 28, lid 1, zin 1, nr. 1 BDSG oud; artikel 6, lid 1, onder a, b DSGVO).

Als we een arbeidsrelatie met u aangaan, zullen wij uw sollicitatiegegevens opnemen in het personeelsdossier en opslaan voor de duur van de arbeidsrelatie en ook buiten de wettelijke bewaartermijnen (§ 32 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO, § 26 BDSG lid 1 n.v.). We zullen u dan vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst nog eens informeren over ons specifieke gebruik van gegevens in de arbeidsrelatie.

VII. Projectering met smartDesigner

We bieden u online een gratis configuratiesoftware voor de configuratie van onze producten aan. U kunt daar inloggen om uw eigen projecten op te slaan en voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. U moet ten minste de volgende informatie over uw persoon verstrekken: achternaam, voornaam, e-mail, bedrijf, adres (straat, postcode, stad), land, wachtwoord.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en orders van projecten uit de configurator die u hebt aangevraagd en worden weergegeven in het geval van projectdocumentatie (§ 28 lid 1 zin nr. 1, 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 b, f DSGVO).

U kunt kiezen voor "accepteer geen cookies" in uw browserinstellingen om het gebruik van cookies tegen te spreken. Gebruik van de smartDesigner is in dit geval niet mogelijk.

VIII. Bewaartijd

Indien tijdens het verzamelen (bijvoorbeeld in het kader van een toestemmingsverklaring) geen expliciete bewaartermijn is gespecificeerd, worden persoonsgegevens gewist, indien er geen reden meer is om deze te bewaren, tenzij wettelijke opslagverplichtingen (bijvoorbeeld commerciële en fiscale opslagverplichtingen) een verwijdering in de weg staan.

IX. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering, voltooiing, beperking en data-overdracht

U ontvangt gratis en zonder opgave van redenen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Volgens art. 15 DSGVO, §§ 34 BDSG n.F. hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op verdere informatie over de verwerking van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen.

In het kader van uw wettelijke claims conform art. 16, art. 17 DSGVO, §35 BDSG kunt u uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, laten blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden gewist als er geen wettelijke opslagverplichtingen in de weg staan en als u een schriftelijk schrijven tot verwijdering indient.

Bovendien hebt u het recht om onvolledige gegevens te vervolledigen en om in de wettelijk geregelde gevallen conform art. 18 DSGVO de beperking van verwerking te eisen, indien de juistheid van de persoonsgegevens niet wordt vermeld.

Voorts hebt u conform art. 20 DSGVO recht op data-overdracht voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking naar art. 6 lid 1 a of b DSVG of art. 9 lid 2 a DSGVO hebben verwezen. Bij de uitoefening van het recht op data-overdracht hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens door de verantwoordelijke instantie rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke instantie worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

X. Recht van herroeping

Uw toestemming voor het verzamelen en het gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde, ook met toekomstige werking, en zonder opgave van redenen herroepen en dit zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die op basis van toestemming tot de herroeping is uitgevoerd. Na succesvol herroepen mag WAGO uw persoonsgegevens alleen verwerken voor zover een andere rechtsgrondslag of wettelijke verplichting dit vereist. Voor het herroepen kunt u zich richten tot de verantwoordelijke personen of contact opnemen via het adres dat in het impressum is opgegeven. Voor zover technisch mogelijk, zullen we u ook herroepingsmogelijkheden in uw account aanbieden.

XV. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Hebt u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, deze privacyverklaring, de verklaringen van toestemming, de verwerking van uw persoonsgegevens of klachten over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: [email protected]

De WAGO-functionaris voor gegevensbescherming is de heer Rainer Brandt.

Ongeacht de bepalingen van deze privacyverklaring hebt u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie zoals geregeld in art. 13 lid 2 zin 1 d DSGVO.