Taal selecteren

Thema's
Gecertificeerde processen en producten

De invoering van internationaal erkende managementsysteemnormen begon al vroeg bij WAGO en is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. We zetten ons zo niet alleen in voor de kwaliteit van onze producten en diensten, maar ook voor verantwoord handelen op het gebied van milieu, energie, gezondheid en arbeidsveiligheid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze certificaten bevestigen dat dit bij WAGO in de praktijk wordt gebracht.

Wij zijn gecertificeerd volgens:

  • DIN ISO 14001
  • DIN EN ISO 50001
  • DIN ISO 9001
  • IRIS
  • AEO
  • Interseroh
  • SA 8000
  • OHSAS 18001

OHSAS 18001

WAGO hecht veel waarde aan veiligheid en gezondheid op het werk. Uiteraard worden de wettelijke eisen van gezondheid en veiligheid op het werk nageleefd. We hebben daartoe een managementsysteem geïmplementeerd op basis van OHSAS 18001 en ISO 45001. Onze vestigingen in India en China zijn sinds 2017 ook extern gecertificeerd.

DIN ISO 14001

WAGO hecht waarde aan een sterk milieubeheer en het zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen en energie. Deze inspanningen werden met het certificaat conform ISO 14001 bevestigd.

Onafhankelijke certificeringsinstanties verklaren dat WAGO voldoet aan de eisen van DIN ISO 14001. Dit toont aan dat wij ons niet alleen ten opzichte van de kwaliteit van onze producten, maar ook ten opzichte van mens en milieu verplicht voelen.

DIN EN ISO 50001

WAGO beseft hoe belangrijk energie-efficiëntie en een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen en energie is. De certificerende instantie TÜV SÜD Management Service GmbH heeft dit in het kader van de succesvolle certificering voor de fabrieken in Duitsland (Minden en Sondershausen) overeenkomstig ISO 50001 geattesteerd.

DIN ISO 9001

Op de internationale markt spelen naast de kwaliteit van de producten ook andere factoren een belangrijke rol met het oog op de tevredenheid van onze klanten, bijvoorbeeld een betrouwbare service, een goede communicatie en transparante kosten en afspraken. Om alle bedrijfsprocessen hierop af te stemmen, heeft WAGO het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 geïmplementeerd en door een onafhankelijke certificeringsinstantie laten bevestigen.

IRIS

Het IRIS-certificaat is voor WAGO de sleutel tot zijn internationale klanten uit de spoorwegindustrie. Als één van de eerste ondernemingen heeft WAGO het IRIS-certifcaat behaald. Het verenigt de vereisten van de Europese koepelorganisatie van de spoorwegindustrie (UNIFE) en de internationale norm voor management systemen ISO/TS 22163. Deze vereisten omvatten themas van de ISO 9001 en vullen deze aan met bijkomende vereisten en verduidelijkingen om klanttevredenheid en zakelijk succes systematisch te verzekeren.

AEO

AEO staat voor Authorized Economic Operator (Nederlands: geautoriseerde marktdeelnemer) in de douaneprocedures. Het doel bestaat in de beveiliging van de internationale leveringsketen (Supply Chain) van de fabrikant tot de eindverbruiker. De AEO-status geldt EU-wijd. Vaak wordt hij door grote bedrijven als voorwaarde gesteld voor handelsbetrekkingen. Er zijn 3 soorten AEO-certificaten: douanevereenvoudigingen (AEO C), veiligheid (AEO S) en het gecombineerde certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid. WAGO is houder van het gecombineerde certificaat (AEO C+AEO S) voor de vestigingen Minden en Sondershausen.

Interseroh-certificaat

Als eerste inomloopbrenger van verkoop- en transportverpakkingen draagt WAGO een producentverantwoordelijkheid. Behalve met materiaalbesparend design zijn wij ook begaan met de correcte inzameling en milieuvriendelijke verwerking van onze verpakkingen. Via de deelname aan een duaal systeem laten wij dit proces regelmatig met een recyclingcertificaat bevestigen.

SA 8000

WAGO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze Chinese vestiging zijn we in 2018 voor het eerst gecertificeerd volgens de managementstandaard SA 8000 (Social Accountability). De norm dient als minimumvereiste voor sociale en arbeidsnormen en heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren.

Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven