Taal selecteren

Thema's
Meetsysteem met meerwaarde

Het nieuwe energiemanagement systeem van WAGO is een comfortabele oplossing voor de registratie en het beheer van energiegegevens - zonder tijdsintensieve programmering en op ieder gewenst moment uit te breiden.
Bedrijven hechten steeds meer waarde aan de efficiëntie van gebouwen en installaties. Aan de ene kant zijn ze verplicht door wettelijke vereisten, aan de andere kant lonken grote besparingspotentiëlen, wat uiteindelijk het beslissende voordeel kan brengen tegenover de concurrentie. Hoe hoog het besparingspotentieel is, kan echter alleen worden vastgesteld als alle energievormen en verbruikers systematisch geregistreerd worden en de gegevens in de passende context worden gezet. De basis hiervoor is een goed meetsysteem.

Voordelen van WAGO energiemanagement:

  • Modulaire registratie van energie- en procesgegevens
  • Eenvoudige parametrering van de ingangen via webvisualisatie - zonder programmeren
  • Aansluiting van bestaande sensoren op het WAGO-I/O-SYSTEM
  • Geïntegreerde visualisatie
  • Analyse van energiegegevens en vaststellen van efficiëntie maatregelen
  • KPI-Building om ISO 50001 te bereiken

Complexiteit van de meetoplossing

Maar in de praktijk blijkt dit vaak moeilijk. Want wie transparantie wil opbouwen in alle vormen van energie, moet de verschillende meetgegevens in een systeem samenvoegen. De betreffende meetoplossing is dan meestal op maat gemaakt, maar ook erg complex. Naast de definitie van de afzonderlijke meetpunten, de selectie van geschikte meettoestellen, tellers en sensoren, alsmede de installatie ervan, is de programmering van het meetsysteem bijzonder veeleisend en tijdrovend - en dus kostenintensief. Wanneer het meetsysteem uiteindelijk draait, verzamelt zich snel een hele berg gegevens. Deze moet worden gehandhaafd.

Modulaire registratie van energie- en procesgegevens

Bovenal moet het geschikte meetsysteem aan twee criteria voldoen: het moet eenvoudig te integreren en in gebruik worden genomen, en het moet zorgen voor een gemakkelijke verdere verwerking van de gegevens. Dit is waar het nieuwe "WAGO-Energiemanagement" de oplossing biedt. Dankzij de combinatie van voorgedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software kan het meetsysteem eenvoudig in de installatie- en gebouwtechniek worden geïntegreerd. Het bijzondere: naast de gebruikelijke energiewaarden zoals stroom of spanning kunnen ook andere waarden worden geregistreerd die relevant zijn voor de industriële techniek, de procestechniek en voor toepassingen in gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stroom, gas, warmte, water, perslucht en temperatuur - al deze gegevens komen in één systeem bijeen. Dit biedt een uitgebreid overzicht van de energiestromen en de individuele productieprocessen in het bedrijf.

Stevige basis: PFC200 en I/O-SYSTEM 750

De basis van de hardware wordt gevormd door de nieuwe WAGO-Controller PFC200 en het WAGO I/O-SYSTEM 750. De modulaire opbouw van het systeem maakt een individuele aanpassing aan lokale omstandigheden mogelijk. Voor apparaat- en processpecifieke verbruiksmetingen, onder andere driefase vermogensmeetmodules voor energieverbruikmeting, pulsteller, interfaces voor de aansluiting van M-Bus-tellers en op radio gebaseerde EnOcean-sensoren, evenals tal van andere modules voor het opnemen van analoge stroom- en spanningssignalen aan de controller worden aangesloten.

Moderne Software

De bijbehorende software-applicatie zorgt ervoor dat het beheer van energiegegevens van WAGO een performante en uitermate gebruikersvriendelijke oplossing is. De software-applicatie wordt op de controller geïmplementeerd en herkent automatisch de aangesloten I/O-modules bij aanvang. De ingangen worden geparametreerd voor een eenvoudige aanpassing aan de registratie van gegevens. Dit betekent dat alle instellingen, zowel tijdens de inbedrijfstelling als tijdens het normale bedrijf, met een simpele muisklik kunnen worden verricht. Programmatie is niet vereist Aangezien de toegang tot de grafische gebruikersinterface via HTTPS en een standaard browser mogelijk is, hoeft er geen software lokaal geïnstalleerd te worden. De webvisualisatie maakt het werk bovendien extra comfortabel. De overdracht van de gegevens aan een bovengeschikte software voor het energiemanagement vindt plaats via MODBUS TCP/IP of als CSV-bestand via FTPS. Het is eveneens mogelijk om de historie op een SD-kaart op te slaan. De eenvoudige en uitermate flexibele integratie van de nieuwe oplossing van WAGO in reeds aanwezige infrastructuren en beheersystemen biedt bedrijven de mogelijkheid om het bestaande energiemanagement op eenvoudige wijze uit te breiden en te verdiepen.

Visualisatie inclusief

Met de geïntegreerde visualisatietool kunnen verschillende evaluaties worden opgesteld.; hiervoor zijn verschillende diagramtypes en weergavevormen beschikbaar. Op deze manier kunnen bedrijven belastingscurven bijvoorbeeld synchroon aan het EVU opstellen, of kan dankzij de op de seconde nauwkeurige weergave worden vastgesteld welke verbruikers verantwoordelijk zijn voor lastpieken. Bovendien kan het energieverbruik worden bekeken in het kader van bepaalde procesaanpassingen - bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel energie door het gebruik van motoren met een variabel toerental, nieuwe lichtbronnen of de reductie van lekkages in de persluchtsystemen bespaard kan worden. Het energiemanagement systeem van WAGO is zodoende ook geschikt voor alle bedrijven die energiemonitoring onlangs pas ontdekt hebben of zonder bovengeschikte energiemanagementsoftware wensen te werken.

Hoog besparingspotentieel in de industrie

Een blik op de cijfers laat zien dat energie-monitoring de moeite waard is, vooral voor industriële bedrijven: de Duitse industrie heeft in totaal 2.508 petajoules verbruikt in het jaar 2014 volgens "Branchenmotor Energieeffizient" van de Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF). Dat is bijna een derde van het totale energieverbruik in Duitsland. Bijna 65 procent hiervan gaat naar het genereren van proceswarmte. Volgens het Duitse Energieagentschap DENA kan ongeveer 15 procent hiervan worden bespaard. Hoewel het aandeel van elektrische energie in proceswarmte marginaal is, wordt elektriciteit steeds belangrijker in de energiemix van de industrie. Tegenwoordig verbruiken industriële bedrijven in dit land bijna de helft - namelijk ongeveer 45 procent - van de elektrische energie die in Duitsland wordt verbruikt. Het Duits Umweltbundesamt raamt het besparingspotentieel hier op ongeveer 20 procent. Dit maakt duidelijk dat het succes van de energietransitie ook afhankelijk is van de efficiëntie van de industrie.

Grondslag voor verhoogde efficiëntie

Om een grotere energie-efficiëntie te bereiken, zijn ondernemingen in Duitsland al sinds 2015 verplicht tot een regelmatige uitvoering van energieaudits of de introductie van energiemanagement. Het nieuwe "WAGO-Energiemanagement" biedt de optimale basis voor beide. Om er zeker van te zijn dat de meetresultaten echter veelzeggend zijn, moeten bedrijven deze in combinatie met de zogenaamde "Energy Performance Indicators" (EnPI's) en andere operationeel relevante gegevens beschouwen. Pas de individuele evaluatie levert in elke fase van het energiemanagement nieuwe inzichten op over het besparingspotentieel in de onderneming.

Tekst: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Foto: Fotolia.com, WAGO

WAGO in de praktijk

Referenties uit het energiemanagement

Als partner en leider in innovaties implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen voor energiemanagement.

Interview

Energiemanagement eenvoudiger dan verwacht

"Efficiëntie kan niet eenvoudiger worden geïmplementeerd", zegt expert Lukas Dökel over energiemanagement met behulp van WAGO-technologie. Ook met Cloud-verbinding

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Oplossingen in het energiemanagement

WAGO ondersteunt u bij het optimaal benutten van uw potentieel - van monitoring tot het identificeren van geschikte maatregelen.

Digitalisering

Digitalisering op maat

Voor de digitale transformatie is er is niet één oplossing - ook niet bij het thema energiemanagement. WAGO ondersteunt u met raad en daad bij het vinden van uw weg.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Normen en wetten

Verwerking van gegevens volgens de norm

Gegevens vastleggen, visualiseren en evalueren: WAGO biedt tal van producten en oplossingen voor het opzetten van uw energiemanagementsysteem.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg
Modulaire registratie van gegevens

Efficiëntie op een efficiënte manier laten toenemen

De beste oplossing voor energiemanagement is die,
die kan worden aangepast aan nieuwe eisen.
WAGO biedt u hiervoor alle mogelijkheden.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x1500.jpg

Dit zou u ook kunnen interesseren

Vooruitgang met WAGO

Automatisering- en aansluittechnologie van WAGO wordt niet alleen in energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere thema's ons nog bezighouden.

Digitalisering

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie heeft vele facetten, nog meer potentieel en dankzij cyber-security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Lichtmanagement

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van voorgedefinieerde hardware en gebruiksvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg