Taal selecteren
Op deze pagina:
MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

EZA-controller met WAGO Power Plant Control

EZA-controllers zorgen voor netconform feedbeheer van de respectievelijke productie-installaties (EZA) op het netaansluitpunt (NAP).

Met WAGO Power Plant Control kunnen installateurs en systeemintegratoren flexibel en veilig voldoen aan de vereisten van het net voor deze parkcontrollers. De oplossing is gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en 4120.

EZA-regelaars – eigendommen en wijken met productie-installaties

In deze video van onze WAGO Live SPS 2020 verneemt u hoe WAGO u ondersteunt bij het beheer van eigendommen en wijken met productie-installaties.

Hieronder de begintijden van de individuele onderwerpen:

 • 00:00 Inleiding
 • 03:55 Intelligente klantenoverdrachtstations
 • 09:24 EZA-regelaars in gebruik bij WAGO
 • 18:03 Laadinfrastructuur/E-mobiliteit
 • 20:06 Batterijopslag
 • 21:51 Beheer van de netbelasting uitgelegd aan de hand van procestechnische installaties
 • 28:48 Communicatie over de netbeheerder

Waarom zijn gecertificeerde EZA-regelaars nodig?

Het aandeel duurzame energie in het elektriciteitsnet stijgt en zal ook in de toekomst verder stijgen – zonder de stabiliteit van het elektriciteitsnet in gevaar te brengen. Daarom zijn de technische aansluitvoorwaarden voor decentrale opwekkingsinstallaties (EZA) aangescherpt. Een centraal element hierbij: een EZA-regelaar c.q. een parkregelaar. Deze moet over een bijbehorend componentencertificaat beschikken. Met WAGO Power Plant Control is dat goed te realiseren.

Uw voordelen:

 • Maximale flexibiliteit

 • Langdurige en wereldwijde beschikbaarheid

 • Toekomstbestendig

 • TÜV-gecertificeerd

 • Hoge cyber-security

 • Individuele realisatiemogelijkheden

Zo functioneert de oplossing van WAGO

Uw weg naar netwerkconformiteit met WAGO
Installatie-aansluiting en -exploitatie

De keuze voor het juiste traject naar een netwerkvriendelijke aansluiting en bedrijf van de installatie met een gecertificeerde EZA-regelaar laat WAGO aan u over. Wij ondersteunen u graag bij het samenstellen van de benodigde componenten. U kunt er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van ons netwerk met systeemintegratoren die uw wensen realiseren.

EZA-regelaars zelf realiseren

Om aansluiting en exploitatie van de installatie zelf op netwerkvriendelijke wijze te realiseren, ondersteunt onze verkoopafdeling u graag bij de keuze van de juiste hardware. Voor aanvullende support, bijvoorbeeld bij vragen over de benodigde e!COCKPIT-programmeerkennis, staat onze gratis klantenservice u graag ter beschikking, u kunt echter ook gebruik maken van ons trainingsprogramma over afstandstechniek en programmering.

kundenservice_kundenbetreuung_gettyimages-521811101_2000x1125.jpg

Laat uw EZA-regelaars door ons realiseren

U heeft geen tijd en te weinig kennis om uw installatie volgens de voorschriften op het net aan te sluiten? Dan kunt u ervoor kiezen om van de diensten van een WAGO Solution Provider (WSP) gebruik te maken. Deze zorgt voor een complete oplossing - van de aankoop van de geschikte componenten en de inbedrijfstelling tot de documentatie.

Producten

Power Plant Control

Informatie over de WAGO Power Plant Control-bibliotheek is als compact bestand beschikbaar om te downloaden, inclusief testtoegang gedurende 30 dagen.

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

RTU controller

De controller PFC200 van de tweede generatie biedt de mogelijkheid om direct en veilig gescheiden van netbeheerder en direct marketeer te communiceren.

Modulaire software

Onze open automatiseringsplatforms voorzien in flexibiliteit en onafhankelijkheid, en kunnen met populaire softwaretools en programmeertalen worden gebruikt.

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

I/O-modules

Ontdek de voordelen van onze flexibele remote I/O-systemen. Geschikte I/O-modules zijn voor vrijwel alle toepassingen en omgevingsomstandigheden verkrijgbaar.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Certificaat voor WAGO Power Plant Control

Met WAGO is de teruglevering van energie in elektriciteitsnetten conform VDE-AR-N 4110 en 4120 mogelijk. Dr. Ralf Kotte van TÜV NORD heeft Key Account Manager Smart Grid Andreas Siegert en het team van WAGO het certificaat persoonlijk overhandigd.

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

Overhandiging van het certificaat (van links): Stephan Winkelmann, After Sales Support, Product Manager Martin Paulick, Key Account Manager Smart Grid Andreas Siegert, Dr. Ralf Kotte, Head of Profit Centers Electrical Systems and Grids bij TÜV Nord, Carsten Kruse, Application Engineering en marketingconsultant Julia Skaszik.

FAQ's – Frequently Asked Questions

Wat is WAGO Power Plant Control?

De "WAGO Library Power Plant Control" is een bibliotheek met een conform VDE-AR-N 4110/4120 gecertificeerd besturingsalgoritme voor werkelijk vermogen en/of blindvermogen. Deze kan worden gebruikt met de controller PFC200 van de tweede generatie. Deze controller beschikt over twee Ethernet-interfaces die als switch of afzonderlijk en zodoende via twee gescheiden netwerken gebruikt kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om direct vanuit de besturing veilig via een zogenoemde "end-to-end" codering met de netbeheerder en de directe marketeer te communiceren – bijvoorbeeld via standaard protocollen zoals IEC 60870 -104/101, Modbus® of rimpelbesturingsontvanger. Zo kan onder andere het werkelijke vermogen, het blindvermogen of zelfs de vermogensfactor cos phi worden overgedragen. Klanten worden hierdoor in staat gesteld om op maat gemaakte EZA-regelaars c.q. parkregelaars te realiseren.

Informatie, gegevensbladen, handboek, simulatiemodel, certificaten en een testversie voor 30 dagen kunnen als compact bestand worden gedownload.

Naar de download Naar de download

Wat is een EZA-regelaar?

Een EZA-regelaar is een essentieel onderdeel van een opwekkingsinstallatie (EZA), oftewel een component op het netaansluitpunt (NAP) waar relevante informatie tussen installatie en netbeheerder wordt uitgewisseld. Aangezien dit onderdeel aanvankelijk alleen verplicht was voor grote zonne- en windparken, is de EZA-regelaar ook wel bekend als parkregelaar.

Wat doet een EZA-regelaar?

De EZA-regelaar c.q. parkregelaar is de interface tussen installatie en energiebedrijf, netbeheerder en direct marketeer om bijvoorbeeld het regelvermogen op de energiebeurs te koop aan te bieden. Deze regelt het door de netbeheerder voorgeschreven werkelijke en/of blindvermogen op het netaansluitpunt (NAP). De voorgeschreven waarden worden vergeleken met de gemeten werkelijke waarden op het netaansluitpunt en de berekende instelwaarde wordt vervolgens naar de opwekkingseenheden (EZE) gecommuniceerd. Met behulp van de EZA-regelaar kan de netbeheerder aan productiezijde de teruglevering door de installatie met behulp van voorgeschreven curven regelen. Een mooie omschrijving is het "gas- en rempedaal" van de netbeheerder voor opwekkingsinstallaties, aangezien het opgewekte en het verbruikte vermogen altijd in balans moeten zijn.

Een groot aantal netbeheerders vraagt ook om een interface van het zogenoemde intelligente klantstation (IKS) met het energiebedrijf. Op deze wijze kunnen werkelijke waarden en fouten te allen tijde via het klantstation worden bewaakt. De netbeheerder kan in het toegewezen bereik schakelen en de voeding indien nodig binnen enkele seconden herstellen. De hierdoor beschikbare netinformatie zorgt voor een betere belasting van het netbeheer.

Waarom heeft een EZA-regelaar een componentencertificaat nodig?

Het aandeel duurzame energie in het elektriciteitsnet stijgt en zal ook in de toekomst verder stijgen – zonder de stabiliteit van het elektriciteitsnet in gevaar te brengen. Daarom zijn de technische aansluitvoorwaarden voor decentrale opwekkingsinstallaties (EZA) aangescherpt. Een centraal element hierbij: een EZA-regelaar c.q. een parkregelaar. Deze moet over een componentencertificaat beschikken, aangezien de installatie anders niet in bedrijf gesteld en op het elektriciteitsnet aangesloten mag worden. Dit componentencertificaat ontvangen echter alleen bedrijven die conform ISO 9001 gecertificeerd zijn.

Bestaat er een standaard voor EZA-regelaars die voor alle installaties geldt?

Nee, iedere installatie is anders. Planners en exploitanten van installaties of systeemintegratoren kunnen met een flexibel concept echter wel veel tijd en moeite besparen. Daarom kunnen met de Linux®-gebaseerde controllers en het modulaire I/O-systeem van WAGO verschillende projecten op het gebied van gebouwtechniek, energie en e-mobility worden gerealiseerd – ongeacht de configuratie van de installatie. Met de besturingsoplossing kunnen ook geheugenmodules en verbruikers direct aangesloten en aangestuurd worden. De PFC200 van de tweede generatie begrijpt meer dan de gebruikelijke protocollen.

Wat houdt de middenspanningsrichtlijn VDE-AR-N 4110 in?

De middenspanningsrichtlijn VDE-AR-N 4110 is een toepassingsregel die het technische fundament voor de netaansluiting en het bedrijf van de installatie op middenspanningsniveau vormt, waaraan een groot aantal opwekkingsinstallaties levert. De richtlijn is gemeenschappelijk opgesteld door netbeheerders binnen het VDE FNN, het forum voor nettechniek/netbedrijf en een commissie van het verbond voor elektrotechniek, elektronica en informatietechnologie. Met de richtlijn kunnen netbeheerders garanderen dat de stabiliteit van het elektriciteitsnet ook bij een stijgend aandeel duurzame energie gewaarborgd wordt. De middenspanningsrichtlijn vraagt voor de benodigde parkregelaars om een zogenoemd componentencertificaat voor opwekkingsinstallaties die in de toekomst aan het middenspanningsnet zullen leveren.

Voor welke installaties geldt de middenspanningsrichtlijn VDE-AR-N 4110?

Sinds 27 april 2019 is de middenspanningsrichtlijn bindend voor alle installaties die in bedrijf worden gesteld en een vermogen van 135 kW of meer in een spanningsbereik van 1 tot 60kV opwekken.

Betroffen zijn:

 • Installaties voor warmtekrachtkoppeling
 • Biogasinstallaties
 • Fotovoltaïsche installaties
 • Windturbines
 • Geothermische installaties
 • Waterkrachtinstallaties
 • Opslag
 • Gemengde installaties

* Veel van deze installaties worden in het kader van een toenemende flexibilisering met het twee- tot viervoudige generator- c.q. aansluitvermogen uitgebreid. Bij een uitbreiding van dergelijke installaties, met een totaal vermogen op het netaansluitpunt (NAP) van 135 kW of meer, moeten deze installaties aan deze nieuwe richtlijnen voldoen.

Andere serviceaanbiedingen: