Taal selecteren
energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabiele voeding met zon en wind

Het toenemende energieaanbod uit volatiele hernieuwbare energiebronnen verandert de behoefte aan systeemdiensten en vraagt om meer flexibiliteit in de energievoorziening. WAGO ondersteunt netbeheerders die hernieuwbare energie intelligent koppelen en controleren.

Het aandeel van hernieuwbare energiesoorten neemt internationaal permanent en snel toe. De wisselende teruglevering van elektriciteit uit fotovoltaïsche panelen en windenergie heeft echter nadelen voor het netbeheer: door de onstabiele teruglevering is het moeilijker om de productiecapaciteit te voorspellen en de stabiliteit van het net te waarborgen. Er bestaan evenwel oplossingen om de netwerken te ontlasten.

WAGO in het stroomnet

Dit zijn onze oplossingen

Voedingsmanagement: zon en wind gericht afregelen

Om de veiligheid van het systeem ook bij een toenemend aantal hernieuwbare energiebronnen te kunnen waarborgen, mogen de netbeheerders het terugleververmogen van zonne- en windcentrales in geval van overbelasting van het net afstandsbediend verminderen. De eisen zijn vastgelegd in de Wet op Hernieuwbare Energie, afhankelijk van de productie van de installatie. Op basis van de te integreren signalen stelt WAGO voor u de juiste telecontrole-oplossing samen uit meer dan 500 verschillende I/O-modules. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Breed productportfolio: van een eenvoudige stapsgewijze regeling met of zonder noodstopcommando tot een cos-ϕ of Q/U-regeling
 • Directe koppeling met zonne- of windmolenparkcomputer mogelijk via OPC-XML, Soap of MODBUS RTU/TCP
 • Communicatie vanuit de installatie volgens klantspecifieke eisen
 • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden beveiligd in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-whitepaper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
 • Koppeling van de installaties ook mogelijk via IEC 60870, IEC 61850 of DNP 3.0
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Zonnecentrales moeten op afstand worden bediend.

Virtuele elektriciteitscentrales: opwekking en verbruik intelligent met elkaar connecteren

In virtuele centrales vormen gedecentraliseerde productiepunten, opslagfaciliteiten en regelbare verbruikers zoals noodstroomaggregaten of productiecentrales een flexibel regelbaar netwerk. Hun intelligente interactie zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet ontlast wordt. De WAGO-telecontrolesystemen voldoen aan de eisen van de communicatiestandaard VHPready 4.0 en vergemakkelijken zo de integratie van de systemen. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Probleemloze verbinding van de afzonderlijke installaties met de virtuele elektriciteitscentrale
 • Standaardisatie van objecten en variabelen van verschillende communicatieprotocollen door VHPready
 • Communicatie via voorgedefinieerde profielen met uniforme datapuntlijsten
 • Definitie van domeinspecifieke bepalingen zoals specificaties over bedrijfsgedrag en reactietijden door VHPready, zodat systemen via schema's kunnen worden aangestuurd.
 • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden beveiligd in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-whitepaper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Fotovoltaïsche panelen, batterij en Power-to-Gas smelten samen.

Regelenergie: eerst hulp voor het net

Regelenergie compenseert netschommelingen. Als exploitanten van virtuele elektriciteitscentrales of individuele producenten en regelbare verbruikers deze energie aan de verantwoordelijke transmissiesysteembeheerders leveren, kunnen zij extra inkomsten genereren. Bij de regelenergie wordt een onderscheid gemaak tussen primaire reserve, die binnen enkele seconden moet worden geleverd, secundaire reserve, die binnen vijf minuten moet worden geleverd, en tertiaire reserve, die binnen een kwartier moet worden geleverd. Flexibele, veilige en robuuste controllers zijn essentieel omdat er bij de levering hoge eisen worden gesteld aan de diversiteit van de signalen, de cyberveiligheid en de beschikbaarheid. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Keuze uit meer dan 500 verschillende I/O-modules
 • Directe koppeling met zonne- of windmolenparkcomputer mogelijk via OPC-XML, Soap of MODBUS RTU/TCP
 • Communicatie vanuit de installatie volgens klantspecifieke eisen
 • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden beveiligd in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-whitepaper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Ook offshore windmolenparken kunnen reserves aanleveren.

Rechtstreekse verkoop: groene stroom winstgevend verkopen

De rechtstreekse verkoop van energie betekent dat stroom uit hernieuwbare energiebronnen aan grootverbruikers of via de stroombeurs wordt verkocht. Bij de rechtstreekse verkoop wordt een onderscheid gemaakt tussen de verplichte rechtstreekse verkoop van nieuwe systemen en de optionele van bestaande systemen. Groene stroom wordt op gelijke voet met conventioneel opgewekte elektriciteit verhandeld en tegen dezelfde marktprijs verkocht. Na de verkoop ontvangt de exploitant de verkoopopbrengst van de elektriciteitsbeurs samen met een marktpremie; zo kan hij extra inkomsten genereren. Bij de klassieke rechtstreekse verkoop van EEG-installaties worden de operationele gereedheid en het actieve vermogen geregistreerd. Bovendien worden er richtwaarden vastgelegd voor het werkzame vermogen, in verschillende niveaus of volledig traploos. WAGO biedt een oplossing op maat van elke toepassing:

 • Keuze uit meer dan 500 verschillende I/O-modules
 • Registratie van het werkzame vermogen via driefase vermogensmeetmodules
 • Registratie van vermogenswaarden via beschikbare meetapparatuur, zoals via MODBUS RTU/TCP/UDP, PROFIBUS
 • Registratie van vermogenswaarden met behulp van de aanwezige tellers, bijv. via S0-impuls, IEC 62056-21 of SML (op aanvraag)
 • Koppeling rechtstreeks via omvormerprotocollen, regelaars voor zonneparken of computers voor windparken
 • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-veiligheidsvoorschriften van exploitanten van transmissienetten en kunnen worden beveiligd in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-whitepaper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

In plaats van terugleververgoeding: stroom verkopen op de vrije markt

Onze oplossingen in de praktijk

WAGO in de praktijk

Referenties en meningen van experts uit het vakgebied energietechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van energietechniek mogelijk maken.

Opslaginfrastructuur vlakken de zonne-energie af

ZAE Bayern onderzoekt hoe opslag kan bijdragen aan de integratie van fotovoltaïek. WAGO-techniek speelt hierbij een belangrijke rol.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg

Regelenergie succesvol beheren

Voor de vlotte bewaking en besturing van de installaties vertrouwt de elektriciteitsleverancier Trianel op de service en veelzijdigheid van de WAGO-techniek.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg