Taal selecteren
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Veilige aansluiting aan de omvorming van de energiesystemen

Het voornaamste doel bij het opwekken en verdelen van energie is de betrouwbare en veilige levering van stroom. De producten van WAGO bieden hiervoor een zeer hoge mate van veiligheid en kwaliteit. Bij ons vindt u het volledige programma: van de verbindingstechnologie tot de automatiseringsoplossing.

Exploitanten van eco-elektriciteitscentrales worden geconfronteerd met moeilijke concurrentie om het goedkoopste kilowattuur; daarom moeten ze aandacht besteden aan efficiëntie en lage kosten bij het installeren van hun systemen. Bovendien zijn ze verplicht om systemen van een bepaalde omvang aan te sluiten op het besturingssysteem van de netwerkoperator, zodat ze zonodig gecontroleerd kunnen worden gedownturned door middel van afstandsbediening. Dit is alleen mogelijk via communicatie via de afstandsbediening.

WAGO in de regeneratieve energieproductie

Dit zijn onze oplossingen

Solarpark management: netwerkvriendelijke besturing van de fotovoltaïsche energie

Om te kunnen communiceren met de producenten van stroom en netbeheerders, vertrouwen exploitanten van fotovoltaïsche energiecentrales op telecontrole protocollen. Op basis van de standaard telecontrole protocollen IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420 (server / client), MODBUS en DNP3 bieden WAGO-controllers een gestandaardiseerde en eenvoudig te gebruiken interface voor de gebruiker , Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrole-oplossing in één oogopslag:

 • Directe communicatie tussen het afstandsbedieningssysteem en de omvormer of de datalogger van het zonnesysteem
 • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken de opbouw van parallelle netwerken mogelijk.
 • Cyber-security: codering volgens het BDEW-White Paper en de BSI IT-security richtlijnen
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
 • Het web-based-management wordt met een wachtwoord beveiligd om te voorkomen dat systeeminstellingen worden gewijzigd door onbevoegde personen.
 • Gratis functionele modules voor verschillende dataloggers en omvormers
 • Omzetten van de specificaties van de betreffende netwerkexploitant bij ingevoerd werkzaam vermogen en het ter beschikking stellen van blindvermogen
 • cos-φ of Q/U-regeling (regeling van het blindvermogen) volgens de karakteristieke curve
 • Integratie van externe meetsystemen uit de middenspanning (netwerkanalyseapparaten, kortsluitingsindicatoren, netwerk- en systeembeveiliging) via MODBUS TCP / RTU of andere veldbusprotocollen
 • Registratie van laagspanningsvermogensgegevens via driefase vermogensmeetmodule
 • Eenvoudige parametrering en configuratie via visualisatie
 • Modulaire opbouw: digitale ingangs-/uitgangsmodulen, analoge ingangs-/uitgangsmodulen en speciale modulen kunnen worden gecombineerd in een enkel knooppunt
 • Keuze uit meer dan 500 verschillende input- en outputmodules
 • Configuratie/parametrering via webvisualisatie
 • Programmeerbaar conform IEC 61131-3
 • Geïntegreerde mobiele modem
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Zonne-energie kan verschillen - en moet worden gereguleerd.

Telecontrole techniek

Gegevensoverdracht via internet

Met de PFC200-controller met 3G-modem regelt, controleert, onderhoudt en diagnosticeert u uw decentrale systemen, ongeacht de locatie via het internet - veilig, draadloos en kosteneffectief. Moderne datanetwerken nemen hierbij routing, switching en levering van de datapakketten over.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Aansluittechniek: veilige en eenvoudige installatie van zonnesystemen

Bij de montage van een fotovoltaïsch systeem is een veilige en eenvoudige installatie cruciaal. WAGO maakt beide mogelijk: met het uitgebreide gamma WAGO-TOPJOB®S-klemmenprogramma kunnen fotovoltaïsche kabels betrouwbaar en permanent worden aangesloten. Scheidings- en zekeringklemmen met hoge diëlektrische sterkte zorgen voor een veilige scheiding tussen de fotovoltaïsche generatoren en de omvormer. Verdere oplossingen, zoals modules met sperdiodes, maken het aanbod compleet.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO vereenvoudigt de installatie van zonne-energiecentrales.

WAGO-producten voor de aansluittechniek

Relaismodules, serie 288

Relais en optocouplers worden bij voorkeur gebruikt op locaties waar een overdracht van elektrische signalen en de hiermee gepaard gaande galvanische scheiding, de aanpassing van niveaus of de versterking hiervan vereist is.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg

Zekeringsklemmen, serie 811

Zekeringsklemmen van WAGO zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bijv. voor autozekeringen tot 6 mm2 of voor G-smeltpatronen met draaibare zekeringhouder.

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg

Met TOPJOB® S het vermogen pushen

Eenvoudig en goed aansluiten: met TOPJOB®S-rijgklemmen kunt u snel, direct en veilig overal ter wereld en in alle toepassingen bedraden.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Zonne-omvormers: compacter en langer meegaand met WAGO

De omvormer vormt het hart van een fotovoltaïsch systeem. Het converteert de gelijkstroom van de zonnepanelen in wisselstroom en voedt deze in het openbare elektriciteitsnet. De apparaten werken met zeer weinig verlies - de besten bereiken een efficiëntie van 99%. Dat wil zeggen dat slechts een honderdste van de gelijkstroom verloren gaat in de conversie. De duurzaamheid en prestaties van een omvormer worden bepaald door de elektronische en elektromechanische componenten. Ze moeten gedurende vele jaren betrouwbaar werken en zorgen bovendien voor een hoge functionaliteit en veiligheid in een kleine ruimte. WAGO printplaatklemmen voor hoge stromen voldoen aan de vereisten.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Zonne-energie technicus bij het aansluiten van een omvormer

WAGO-producten voor omvormer

PCB klemmenstroken en connectoren

Printklemmen en -connectoren van WAGO laten zich snel en veilig toepassen.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

TOPJOB®S-scheidingsklemmen, serie 2006

De N-scheidingsklemmen kunnen conform VDE 0108 in openbare gebouwen voor de isolatie zonder loskoppelen van de nulleider worden gebruikt.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg

Doorvoerklemmen, serie 828

De doorvoerklemmen met CAGE CLAMP®-aansluiting aan beide kanten en bediening met schroevendraaier maken een eenvoudige montage zonder werktuig mogelijk.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Systeembedrading met X-COM®-SYSTEM en X-COM®S-SYSTEM

In schakel- en besturingssystemen kan systeembedrading snel en kosteneffectief worden geïmplementeerd met het WAGO-X-COM®-SYSTEM en het X-COM®S-SYSTEM.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Windparkbeheer: productie van elektriciteit in overeenstemming met het net

Windturbines hebben moderne elektronische bedieningselementen. De hoofdbesturing als centraal element staat voortdurend in contact met de perifere bedieningselementen, zoals de windvolging en het blad-aanpassingssysteem, en zorgt voor een optimale werking in alle weersomstandigheden door individuele systeemparameters te wijzigen. De correcte voeding van de turbine in het elektriciteitsnet vereist een constante bewaking van de netaansluiting van het systeem. Netparameters zoals spanning, stroom en frequentie worden geregistreerd en bereiken continu de installatiebesturing, zodat het mogelijk is om onmiddellijk te reageren als gedefinieerde grenswaarden worden overschreden. WAGO ondersteunt het management van windparken en zorgt voor vlotte communicatie met de netwerkexploitant, energiebedrijven en de turbine-operator. De actoren kunnen dus zonder vertraging de installatie gebruiken. Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 zorgt ervoor dat zich windparken fail-safe bestuurd en bewaakt worden. Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrole-oplossing in één oogopslag:

 • Communicatie via standaard telecontroleprotocollen volgens IEC 60870-5-101/ -103/ -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS en DNP3
 • Het I/O-systeem is dankzij talrijke I/O-modules, zoals voor seriële communicatie met externe apparaten of voor driefase vermogensmeting, ideaal voor gebruik in het distributienetwerk.
 • Comfortabele bepaling en bewaking van generator- en verbruikswaarden zoals spanning, blindvermogen, werkzaam vermogen, stroom, cos φ, frequentie en energiestroomrichting
 • Controllers beschikbaar voor alle gangbare veldbussen en ETHERNET-normen
 • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken het opzetten van parallelle netwerken mogelijk.
 • Programmeerbaar met
  • CoDeSys volgens IEC 61131-3
 • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden gehard in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-White Paper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
 • Het web-based-management wordt met een wachtwoord beveiligd om te voorkomen dat systeeminstellingen worden gewijzigd door onbevoegde personen.
 • Functiemodules gratis beschikbaar
 • OPC-XML-client
 • IEC-61400-25-client
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Onderstation aan de voet van een windmolenpark

Bio-energie: zonder gevaar automatiseren - zelfs in het Ex-bereik

Een biogasinstallatie wordt gebruikt om biogas te produceren door hoofdzakelijk hernieuwbare grondstoffen of vloeibare mest te vergisten. In de meeste gevallen wordt het gas direct door de warmtekrachtcentrales (WKK) ter plaatse omgezet in elektriciteit en in het openbare net ingevoerd. Maar biogas kan net zo goed worden verwerkt tot biomethaan om het in het aardgasnet te voeden of om het in afgelegen WKK's te gebruiken voor gedecentraliseerd lokaal warmtegebruik. Het WAGO-I/O-SYSTEM wordt op alle gebieden gebruikt - zowel bij de automatisering van afzonderlijke processen, bij de besturing van de verwerkingsinstallatie of bij de aansluiting van de productie-installatie op het regelsysteem van de netwerkexploitant of de leverancier van controle-energie. Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrole-oplossing in één oogopslag:

 • Communicatie via standaard telecontrole protocollen volgens IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS en DNP3
 • Het I/O-systeem is dankzij talrijke I/O-modules, zoals voor seriële communicatie met externe apparaten of voor driefase vermogensmeting, ideaal voor gebruik in het distributienetwerk.
 • Comfortabele bepaling en bewaking van generator- en verbruikswaarden zoals spanning, blindvermogen, werkzaam vermogen, stroom, cos φ, frequentie en energiestroomrichting
 • Controllers voor alle gangbare veldbussen en ETHERNET-normen
 • Processignalen in Ex-zones kunnen direct worden geschakeld naar de intrinsiek veilige blauwe Ex-modules van WAGO.
 • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken de bouw van parallelle netwerken mogelijk.
 • Programmeerbaar met
  • CoDeSys volgens IEC 61131-3
 • De webvisualisatie maakt het mogelijk subprocessen rechtstreeks in de deur van de schakelkast of op het scherm te visualiseren.
 • Cyber-security: PFC100 / PFC200-controllers voldoen aan de huidige IT-beveiligingseisen van transmissiesysteembeheerders en kunnen worden gehard in overeenstemming met de huidige vereisten van het BDEW-White Paper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Vergister van een biogasinstallatie

Waterkracht: de krachten veilig onder controle

Duurzame energie uit waterkracht is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde energietransitie. Om waterkrachtcentrales rendabel te laten werken, is een hoge mate van automatisering noodzakelijk. WAGO-oplossingen zijn onder andere te vinden in turbinebesturing, die is aangesloten op een superieur SCADA-systeem voor het bewaken en besturen van de centrales. Dit zijn de voordelen van de WAGO telecontrole-oplossing in één oogopslag:

 • Communicatie via standaard telecontrole protocollen volgens IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS en DNP3
 • Gescheiden ETHERNET-interfaces maken de opbouw van parallelle netwerken mogelijk.
 • Cyber-security: codering volgens het BDEW-White Paper en de BSI IT-security richtlijnen
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding
 • Het web-based-management wordt met een wachtwoord beveiligd om te voorkomen dat systeeminstellingen worden gewijzigd door onbevoegde personen.

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Waterkrachtcentrale in de Alpen

Onze oplossingen in gebruik

WAGO in de praktijk

Referenties en meningen van experts uit het vakgebied energietechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van energietechniek mogelijk maken.

Het meertalige transformatorstation

Een hoge beschikbaarheid en goede bewaking van windparken en transformatorstations garanderen? ENERCON vertrouwt op de telecontroletechniek van WAGO.

energy_referenz_enercon_windpark-wittmund_umspannwerk_2000x1500.jpg

Meer over energietechniek

Meer uit het domein van de energietechniek

Of het nu gaat om digitalisering, opwekking van hernieuwbare energie of de integratie van decentrale energie-opwekkers - WAGO biedt oplossingen voor elke uitdaging van de moderne energie-industrie.

Energienetwerken

Intelligente energienetwerken

De automatisering van energienetwerken heeft veel voordelen. Een daarvan is de mogelijkheid om op afstand te schakelen. WAGO biedt hiervoor de passende oplossingen.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisering

Smart grids voor de energiemarkt

Digitalisering van het energiesysteem vereist strategieën en producten die alles mogelijk maken. WAGO heeft de ervaring en oplossingen voor de digitale energietransitie.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Voedingsmanagement

Stabiele voeding met zon en wind

Intelligente koppeling en beheersing van hernieuwbare energie is een grote uitdaging voor netwerkexploitanten. WAGO ondersteunt u hierbij met knowhow, producten en oplossingen.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Energieopslag

Dag en nacht stroom

Energieopslagsystemen ontlasten de elektriciteitsnetten en vergroten de flexibiliteit van de energievoorziening. De techniek van WAGO maakt de controle en aansturing van de opslagsystemen mogelijk.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg