text.language

Uw toegang tot WAGO

U bent nog niet geregistreerd?

Nu registreren

Thema's
Gecertificeerde processen en producten

Hoge kwaliteit als principe: WAGO werkt constant aan de verhoging van zijn eigen bedrijfsnormen en de vervulling van nationale en internationale standaarden. Wij zijn er immers van overtuigd dat kwaliteit in ieder domein beslissend is om de hoogste klanttevredenheid te bewerkstelligen. Daarom beschouwen wij onze diensten en producten niet afzonderlijk maar als eenheid. Met succes geteste processen helpen ons daarbij.

Wij zijn gecertificeerd volgens:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO hecht waarde aan een sterk milieubeheer en het zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen en energie. Deze inspanningen werden met het certificaat conform ISO 14001 bevestigd.
Onafhankelijke certificeringsinstanties attesteren het feit dat WAGO voldoet aan de eisen van DIN ISO 14001:2004. Dit toont aan dat wij ons niet alleen ten opzichte van de kwaliteit van onze producten, maar ook ten opzichte van mens en milieu verplicht voelen.

DIN EN ISO 50001

WAGO beseft hoe belangrijk energie-efficiëntie en een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen en energie is. De certificerende instantie TÜV SÜD Management Service GmbH heeft dit in het kader van de succesvolle certificering voor de fabrieken in Duitsland (Minden en Sondershausen) overeenkomstig ISO 50001 geattesteerd.

DIN ISO 9001:2008

In de internationale concurrentie wordt naast de opname van de productkwaliteit steeds vaker de opname van alle bedrijfsonderdelen in een veelomvattend kwaliteitssysteem verwacht. WAGO komt hieraan tegemoet en is daarom conform DIN ISO 9001:2008 gecertificeerd.

De eisen aan een omvangrijk kwaliteitsbewakingssysteem zijn onder andere in de norm ISO 9001 vastgelegd. Om de overeenstemming van onze maatregelen inzake de kwaliteitsbewaking met deze vereisten te waarborgen, hebben wij een verificatie door een onafhankelijke certificeringsinstantie laten uitvoeren.

Voor onze fabrieken in

 • Duitsland (Minden en Sonderhausen)

 • VS

 • Zwitserland

 • Frankrijk

 • Engeland

 • Polen

 • China

 • India

IRIS

Het IRIS-certificaat – de sleutel tot de internationale spoorwegindustrie voor WAGO en zijn klanten: als één van de eerste bedrijven op het gebied van de automatisering en de elektrische verbindingstechniek heeft WAGO het certificaat voor de nieuwe en internationale kwaliteitsstandaard voor railvoertuigen (IRIS) in ontvangst mogen nemen. De kwaliteitsstandaard IRIS ("International Railway Industry Standard") werd door UNIFE, de Europese organisatie voor de spoorwegindustrie, gedefinieerd en is vergelijkbaar met de in de automobielindustrie bekende standaard ISO/TS 16949. De IRIS-standaard legt de nadruk op de bewaking en besturing van projecten en processen.

IRIS wordt door alle grote spoorwegfabrikanten erkend en vereist. Daarmee komen voor toeleveranciers van de spoorwegindustrie, die gebruik maken van WAGO-producten, de kosten en inspanningen die gepaard gaan met klantspecifieke audits en beoordelingen voortaan te vervallen. De implementatie van de nieuwe norm en de succesvolle auditering waren bij WAGO aanzienlijk sneller volbracht dan verwacht, doordat het eigen beheersysteem al ver voor de certificering aan zeer hoge eisen voldeed, zoals de DIN ISO 9001 voorschrijft.

In het kader van de kwaliteitsstrategie van WAGO vormt de succesvolle IRIS-certificering een belangrijke stap in het aanbieden van hoogwaardige, gecertificeerde producten en diensten in de spoorwegsector, evenals in andere industriële en gebouwtechniek toepassingen. De IRIS-certificering geldt voor de fabrieken in Minden en Sondershausen (beide in Duitsland).

AEO

AEO staat voor Authorized Economic Operator (Nederlands: geautoriseerde marktdeelnemer) in de douaneprocedures. Het doel bestaat in de beveiliging van de internationale leveringsketen (Supply Chain) van de fabrikant tot de eindverbruiker. De AEO-status geldt EU-wijd. Vaak wordt hij door grote bedrijven als voorwaarde gesteld voor handelsbetrekkingen. Er zijn 3 soorten AEO-certificaten: douanevereenvoudigingen (AEO C), veiligheid (AEO S) en het gecombineerde certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid. WAGO is houder van het gecombineerde certificaat (AEO C+AEO S) voor de vestigingen Minden en Sondershausen.

Voor onze vestigingen:

 • Minden
 • Sondershausen

Interseroh-certificaat

Als eerste inomloopbrenger van verkoop- en transportverpakkingen draagt WAGO een producentverantwoordelijkheid. Behalve met materiaalbesparend design zijn wij ook begaan met de correcte inzameling en milieuvriendelijke verwerking van onze verpakkingen. Via de deelname aan een duaal systeem laten wij dit proces regelmatig met een recyclingcertificaat bevestigen.

Uw winkelwagen

In de winkelwagen geplaatst.
Naar de winkelwagen Vraag een offerte aan Verder winkelen

Bent u zeker?

Producten rechtstreeks toevoegen

Gelieve een exact artikelnummer (bv. 2002-1201) in te voeren en uw invoer te bevestigen door op de „Enter“-toets te drukken. Om te navigeren tussen de kolommen gebruikt u de „Tab“-toets.
Bestelhoeveelheid: max {0}
VPE (UVPE): Stuk
Even geduld a.u.b. ...
Land wijzigen

U verlaat de Belgische website en zal uitgelogd worden. Uw gebruikersaccount is enkel geldig voor één land. De website waar u naartoe navigeert heeft andere contactpersonen en kan andere inhoud en functies hebben.

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
 • CSV files only
 • [article number] separator [set]
 • One item per line

Invoeren bestellijst

Kopieer uw lijst naar de textbox in het volgende opmaak:
 • [artikelnummer] separator [hoeveelheid]
 • 1 artikel per regel

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.