Taal selecteren

Thema's
Snelle communicatie tussen automatiserings- en veldapparatuur: MODBUS

Het MODBUS-protocol is een communicatieprotocol gebaseerd op een master/slave- of client/server-architectuur. Het protocol moet in de eerste instantie een eenvoudige, betrouwbare en snelle communicatie tussen automatiserings- en veldapparatuur mogelijk maken.

Voordelen met MODBUS:

  • Gestandaardiseerde en genormeerde uitwisseling van gegevens
  • Zeer snelle gegevensoverdracht
  • Onafhankelijk van technologie en fabrikant

Modbus eenvoudig uitgelegd

Het MODBUS-protocol is sinds vele jaren een vaste waarde en is ondertussen uitgegroeid tot een de facto-standaard. Het protocol is gebaseerd op het sinds 1979 bekende MODBUS-protocol voor programmeerbare besturingen. Het bijzondere voordeel voor de gebruiker is dat MODBUS een eenvoudig en slank protocol is, waardoor een zeer snelle gegevensoverdracht via Ethernet gegarandeerd is. Dankzij de datastructuur onafhankelijk van de fabrikant vormt ook de communicatie tussen apparaten van verschillende fabrikanten geen probleem.

MODBUS in de praktijk

Met behulp van MODBUS kunnen een master (vb. een pc) en meerdere slaves (vb. meet- en regelsystemen) worden verbonden. Er bestaan twee versies: één voor de seriële interface (RS-232 en RS-485) en één voor ETHERNET.

Bij de gegevensoverdracht wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmodi:

  • Modbus TCP: ETHERNET-TCP/IP-communicatie op basis van het client/server-model
  • Modbus RTU: asynchrone, seriële transmissie via RS-232 of RS-485
  • Modbus ASCII: vergelijkbaar met RTU-protocol, maar in een ander gegevensformaat, wordt zelden toegepast

Modbus TCP/IP – snelle en vlotte communicatie

Modbus TCP brengt een client/server-communicatie tot stand. Daarvoor hoeven de deelnemers zich alleen in hetzelfde IP-adresbereik te bevinden.

Via het apparaatadres wordt een extra instelling gemaakt, die echter niet bij alle fabrikanten handmatig kan worden ingesteld. Met dat apparaatadres kunt u bv. via een Modbus-TCP-/Modbus-RTU-gateway door het aanspreken van het Gateway-IP-adres de daarachter liggende Modbus-RTU-deelnemer met behulp van de apparaatadressen bereiken. Modbus TCP is sinds 2007 vastgelegd in de norm IEC 61158 en in de norm IEC 61784-2 wordt Modbus aangeduid met CPF 15/1.

Systeemgrafiek Modbus

Modbus RTU

Modbus RTU brengt een seriële master/slave-communicatie via de RS-232 of RS-485 tot stand. Om de Modbus RTU te kunnen activeren, moeten eerst de seriële communicatieparameters bekend zijn of gedefinieerd worden. Daartoe behoren baudrate, pariteit en stopbits. Bovendien wordt/worden het/de slave-adres(sen) toegevoegd dat/die door de master moet(en) worden aangesproken. Daarbij is de kabellengte van de RS-232 tot 15 m en de RS-485 tot 1200 m beperkt.

Uw contactpersoon bij WAGO