Taal selecteren

Thema's
Aansturen met sensoren: MP-bus

De MP-bus wordt gebruikt in HVAC-toepassingen voor het aansturen van kleppen, regelkleppen en VAV-volumestroomregelaars.

De aandrijvingen beschikken over geïntegreerde aansluitingen voor sensoren (temperatuur, vochtigheid en schakelaar ON/OFF) die ook via de MP-bus opgevraagd kunnen worden.

Systeemeigenschappen:

  • Aansturing van max. acht aandrijvingen via de MP-bus van MP-master mogelijk.
  • Aansluiting van telkens één actieve of passieve sensor en een schakelaar op de MFT2/MP-aandrijvingen mogelijk.
  • Geen beperkingen op het vlak van kabeltopologie: ster-, ring-, boom- of mengvormen zijn toelaatbaar.
  • Uitwisseling van gegevens tussen een master en slaves mogelijk, bijvoorbeeld: absolute en relatieve volumestroom, minimale en maximale grenswaarden, hoekpositie, sensorwaarde, bedrijfstoestand en storingsmeldingen

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: