Taal selecteren

Veilig verbonden - met Cloud Connectivity

It's all about data: In het verleden geraakten de technische gegevens uit het veld hooguit tot op het besturings- en controleniveau – nu is dat anders. Dankzij de moderne informatietechnologie zijn de belangrijke gegevens uit de productie niet langer beperkt tot de klassieke automatiseringspiramide, maar zijn ze overal en op elk moment beschikbaar. Enige voorwaarde: aan de technische voorwaarden moet zijn voldaan. De PFC-controllers en bedieningspanelen van WAGO zijn uitgerust met cloud connectivity en verzenden gegevens naar de WAGO Cloud - of naar een andere MQTT-makelaar.

Uw voordelen:

  • Rechtstreekse link tussen veldniveau en cloud
  • Uitbreiding van bestaande installaties met onze PFC-controllers en bedieningspanelen als IoT-gateway
  • Decentrale gegevensregistratie en mobiele visualisering
  • Verbinding met Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP-Cloud of andere MQTT-brokers via het gestandaardiseerde MQTT-protocol
  • Hoog veiligheidsniveau dankzij TLS-versleuteling
  • Sparkplug
  • Multi Cloud Connectivity

Cloud Connectivity in een oogopslag

Cloud Connectivity

Of u de controllers van WAGO nu als "edge device" wilt gebruiken en de gegevens vooraf wenst te verwerken ("edge computing"), of dat de controllers de gegevens direct moeten versturen – de controllers van WAGO zijn altijd de juiste keuze. Met Cloud Connectivity weet u uw "Industrial Internet of Things" (IioT)-project tot leven te brengen. MQTT met publish/subscribe ("pub/sub") kan worden gebruikt voor de lokale uitwisseling van gegevens tussen de controllers, voor de aansluiting van de controllers op een SCADA-systeem, op uiteenlopende cloudproviders, op de WAGO Cloud of op IoT-oplossingen - zowel in de cloud als "on premise" (lokaal gehost). Dankzij de veelzijdige interfaces van de controllers van WAGO kunt u ook apparaten van andere fabrikanten eenvoudig met de Cloud verbinden, simpelweg door de controllers van WAGO als IoT-gateway te gebruiken.

Twee Cloud-systemen parallel gebruiken

Multi Cloud Connectivity

Met de Multi Cloud Connectivity kunt u verschillende taken in de respectievelijk passende Cloud-toepassing uitvoeren. Zo kan bijvoorbeeld het device-management in der WAGO Cloud gebeuren, terwijl specifieke taken in een andere Cloud-oplossing, op basis van bijvoorbeeld IBM Watson, Amazon Web Services (AWS) of van een ander hiervoor gespecialiseerd IoT-platform, worden gerealiseerd. De gegevens kunnen ook worden opgesplitst. Zo kunnen de kritische gegevens naar een lokale MQTT-broker gaan en de minder kritische gegevens naar een Cloud. De configuratie gebeurt in het Web Based Management van het apparaat, de programmering verloopt als normaal in e!COCKPIT.

Mediatheek

Overzicht

Videos:4 | Duration: 30:58
Overzicht
Videos:4 | Duration: 30:58

Meerwaarde voor uw onderneming

Gegevens registreren, digitaliseren en efficiënt met elkaar verbinden – dat zijn de centrale ideeën van Industrie 4.0. Als interface tussen automatisering en informatietechnologie houdt de cloud connectivity rekening met deze eis. Machinegegevens die op de PFC-controllers en bedieningspanelen van WAGO zijn geïnstalleerd, kunnen via MQTT naar bijna elke Cloud, bijvoorbeeld Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP Cloud en last but not least naar de WAGO Cloud worden verzonden. Daar kan de informatie worden verzameld en voor analyse worden gebruikt. Op deze wijze creëert u een echte meerwaarde voor uw bedrijf – hetzij voor de verhoging van de efficiëntie in de productie, voor het energiemanagement of voor de ontwikkeling van aanvullende services en diensten voor uw klanten.

Alles onder controle - altijd en overal

Via het webgebaseerde beheer van de WAGO controller worden de gegevens van de cloud-verbinding individueel geconfigureerd. Bovendien kunt u met de respectieve IEC-bibliotheek van e!COCKPIT, bepalen welke informatie naar de cloud moet worden overgebracht en welke uitsluitend lokaal op de controllers moet worden verwerkt. Zo behoudt u te allen tijde de volledige controle over uw gegevens. Ook statusinformatie van de controller, zoals run/stop, verbindingsstatus en apparaatinformatie, kan naar een cloudoplossing met cloud connectivity worden overgedragen of via een MQTT-makelaar worden verdeeld. Cloud connectivity is in de standaard levering van de PFC-controller vanaf firmware 11 en de nodige bibliotheek in e!COCKPIT sinds de versie 1.4 inbegrepen. De touchpanels 600 van WAGO voorzien in de verbinding vanaf firmwareversie V12 en de benodigde bibliotheek in e!COCKPIT vanaf versie V1.5.

Voorbeelden

Talrijke protocollen en een eenvoudige oplossing voor alles

Bij Patterson-UTI hadden de ingenieurs verschillende systemen nodig om hun boortorens op het land met elkaar te laten communiceren en ze tegelijk gescheiden te houden. Dit stelde hen voor een grote uitdaging.
MM-2419_Patterson_UTI_2000x1125.jpg

Veilig naar de cloud

Linde heeft een luchtsplitsingsinstallatie ontwikkeld die zich in hoge mate flexibel laat bedienen – afhankelijk van de situatie op de stroommarkt. Om te voorkomen dat deze innovatieve werkingswijze tot verhoogde belastingen of energieverliezen van de installatie leidt, heeft Linde een uitgekiende, cloudgebaseerde monitoring voorzien. WAGO waarborgt hierbij dat de meetgegevens met behulp van de Cloud Connectivity-oplossing betrouwbaar naar de cloud worden overgebracht.

Aansluitende thema's en producten

WAGO Cloud

De WAGO Cloud biedt u de mogelijkheid om gegevens van verschillende machines en installaties centraal te verzamelen en te analyseren. Bovendien kunt u alle WAGO-controllers inclusief hun gegevens en applicaties beheren en bewaken - op de pc, in de vergaderzaal of op de tablet als u onderweg bent. De WAGO Cloud is door zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening ontwikkeld voor gebruikers zonder diepgaande IT-kennis.

Engineeringsoftware e!COCKPIT

Een snelle realisatie van complexe machinefuncties is van cruciaal belang in de moderne machine- en installatiebouw. De pc-gebaseerde engineeringsoftware e!COCKPIT (op basis van CODESYS 3) van WAGO ondersteunt u bij alle ontwikkelingsactiviteiten. Onze engineeringsoftware verkort de ontwikkelingstijden en overtuigt met een moderne en overzichtelijke interface.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Ideeën voor de eisen van morgen

Energiemanagement

Potentieel herkennen en gebruiken

Energiebesparing is goed voor het milieu en voor uw bedrijf. Wie hierbij goed analyseert en handelt, kan duurzaam profiteren. WAGO is uw partner voor effectief energiemanagement.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Energiemanagement
Lichtmanagement

De intelligente oplossing voor lichtregeling

Verlichtingssystemen sneller in gebruik nemen, bedrijfskosten drukken en de bediening vereenvoudigen: met WAGO kan het!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Lichtmanagement