Select language
Op deze pagina:

Veilig verbonden - met Cloud Connectivity

It's all about data: in het verleden geraakten de technische gegevens uit het veld hooguit tot op het besturings- en controleniveau. Dat is intussen veranderd. Dankzij de moderne informatietechnologie zijn de belangrijke gegevens uit de productie niet langer beperkt tot de klassieke automatiseringspiramide, maar zijn ze overal en op elk moment beschikbaar. Het enige is dat de technische eisen moeten kloppen. De PFC-controllers van WAGO zijn uitgerust met cloud connectivity en verzenden gegevens naar de WAGO Cloud - of naar een andere MQTT-makelaar.

Uw voordelen:

  • Rechtstreekse link tussen veldniveau en Cloud
  • Uitbreiding van bestaande installaties met onze PFC-controllers als IoT-gateway
  • Decentrale gegevensregistratie en mobiele visualisering
  • Verbinding met Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP-Cloud of andere MQTT-brokers via het gestandaardiseerde MQTT-protocol
  • Hoog veiligheidsniveau dankzij TLS-versleuteling

Tutorial: Cloud Connectivity

In our first tutorial, learn how to connect a PFC200 controller to the SCADA Ignition system. Data exchange is #openandeasy using MQTT Sparkplug.

Meerwaarde voor uw onderneming

Gegevens registreren, digitaliseren en efficiënt met elkaar verbinden – dat zijn de centrale ideeën van Industrie 4.0. Als interface tussen automatisering en informatietechnologie houdt de cloud connectivity rekening met deze eis. Machinegegevens die op de PFC-controllers van WAGO zijn geïnstalleerd, kunnen via MQTT naar bijna elke Cloud, bijvoorbeeld Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP Cloud en last but not least naar de WAGO Cloud worden verzonden. Daar kan de informatie worden verzameld en voor analyse worden gebruikt. Op deze wijze creëert u dus een echte meerwaarde voor uw bedrijf – hetzij voor de verhoging van de efficiëntie in de productie, voor het energiemanagement in gebouwen of voor de ontwikkeling van aanvullende services en diensten voor de klant.

Alles onder controle - altijd en overal

Via het webgebaseerde beheer van de WAGO Controller worden de gegevens van de Cloud-verbinding individueel geconfigureerd. Bovendien kunt u met de respectieve IEC-bibliotheek van e!COCKPIT, bepalen welke informatie naar de cloud moet worden overgebracht en welke uitsluitend lokaal op de controllers moet worden verwerkt. Zo behoudt u te allen tijde de volledige controle over uw gegevens. Ook statusinformatie van de controller, zoals run/stop, verbindingsstatus en apparaatinformatie, kan naar een cloudoplossing met cloud connectivity worden overgedragen of via een MQTT-makelaar worden verdeeld. Cloud connectivity is in de standaard levering van de PFC-controller vanaf firmware 11 en de nodige bibliotheek in e!COCKPIT sinds de versie 1.4 inbegrepen.

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Industry Process

Andere serviceaanbiedingen: