Taal selecteren
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Maatregelen zijn verplicht

Voor wie is explosiebeveiliging een vereiste? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet in acht worden genomen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.

Explosiebeveiligingsvoorschriften in Europa zijn gebaseerd op de ATEX-richtlijn, die in 1994 als richtlijn 94/9/EG en sinds 2014 als een herschikte versie onder de naam 2014/34/EU werd gepubliceerd. De richtlijn heeft betrekking op apparaten en beveiligingssystemen die worden gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van explosiebeveiliging

Alles wat u moet weten over explosiebeveiliging in één oogopslag

Richtlijn 2014/34/EU - Regulering van de verplichtingen van fabrikanten

Volgens 2014/34/EU bijlage 1 moet de fabrikant zijn bedrijfsmiddelen, waarvan ontstekingsrisico's (ontstekingsbronnen) kunnen uitgaan en die zodoende een explosie kunnen veroorzaken, in apparaatgroepen en -categorieën indelen. Bovendien moet voor deze bedrijfsmiddelen een ex-typekeuring en -certificering door een van de aangewezen testcentra worden uitgevoerd. Als het apparaat voldoet aan de eisen voor het typeonderzoek, volgt met de EG-conformiteitsverklaring de basis voor het CE-merkteken. Het apparaat moet vergezeld zijn van een gebruiksaanwijzing, waarin het reglementair gebruik van het apparaat is gedefinieerd.

Primaire explosiebeveiliging

Het doel is hier, om de vorming van een explosieve atmosfeer te voorkomen, bij voorkeur door een niet-ontvlambaar vervangingsmiddel te kiezen of stoffen met een hoog vlampunt. Als dit om verschillende redenen niet mogelijk is, zullen andere maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld door inertisatie. Hierbij gebruikt men de eigenschap, dat zich een explosieve atmosfeer pas in een exacte mengverhouding van een brandbare substantie met zuurstof vormt.

Secundaire explosiebeveiliging

Deze maatregel heeft tot doel, het ontsteken van gevaarlijke explosieve atmosferen te voorkomen, als de vorming hiervan niet kan worden vermeden. Voor dit doel moeten op de plaats van gebruik zones worden geclassificeerd op basis van de frequentie en de duur van het optreden van explosieve omgevingen in gevaarlijke gebieden. Deze bepalen of ontstekingsbronnen in bepaalde gevarenzones zijn toegestaan of niet. Hier vindt u een overzicht van de ontstekingsbronnen.

Tertiaire explosiebeveiliging

Het is niet altijd mogelijk om op betrouwbare wijze het optreden van een gevaarlijke atmosfeer te voorkomen en een ontsteking van gebruikte bedrijfsmiddelen uit te sluiten. Dan moeten aanvullende maatregelen ter bescherming tegen explosies worden toegepast, om de gevolgen van een explosie tot een ongevaarlijk niveau te beperken. De maatregelen voor een constructieve explosiebeveiliging omvatten niet alleen de drukbestendige of drukstootvaste constructie van behuizingen maar ook drukontlastings- en drukcompensatieapparatuur. Ook een explosieonderdrukking door blusapparatuur behoort hierbij.

Vereisten aan fabrikanten en exploitanten

Vereisten aan fabrikanten ATEX 95 − RL 1994/9/EGVereisten aan exploitanten ATEX 137 − RL 1999/92/EGC
Bepaling van de reglementaire toepassing: beoogd gebruik, temperatuurklasse, omgevingscondities, explosiegroep en categorieUitvoering van een risicobeoordeling voor apparatuur en installaties die bewaking vereisen (in overeenstemming met ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV & Technische Regeln)
Apparatuur moet voldoen aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisenLijst van installatie-, ingebruikname- en onderhoudsinstructies in overeenstemming met BetrSichV §§4,7/§12
Analyse van risico- en ontstekingsbronnen uitvoerenDefinitie van zones en selectie van de overeenkomstige apparaten (zie bijvoorbeeld BetrSichV Annex 3, DIN EN 60079-10 of voorbeeldcollectie BGR 104
Toepassing van procedures die de conformiteit beoordelen
evt., controle door genoemde instantie
Naleving van instructies voor installatie, inbedrijfstelling en onderhoud
CE-markering van het product ConformiteitsverklaringOpstellen van een explosiebeveiligingsdocument
Regelmatige updateRegelmatige update

Lees verder

Wat gebeurt er tijdens een explosie, welke factoren zijn doorslaggevend en welke beschermende maatregelen zijn er? Alles wat u moet weten over ATEX, Ex-zones, soorten bescherming en co.

Indeling van zones

Afhankelijk van de aard van de voorkomende stoffen worden explosieve omgevingen niet in dezelfde mate bedreigd. Uit de frequentie en duur van het voorkomen van één van deze stoffen kunnen verschillende beveiligingseisen voor de bedrijfsmiddelen worden afgeleid.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Richtlijnen, normen, bepalingen

De eisen die worden gesteld aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn bijzonder complex: er moeten zowel nationale als internationale bepalingen, richtlijnen en normen worden nageleefd om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste juridische voorschriften en aanbevelingen, zoals de ATEX-richtlijn.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stof worden net als de apparaten op basis van hun eigenschappen ingedeeld in verschillende groepen. Deze classificatie vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor de verschillende gassen, dampen of stoffen.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn uitsluitend explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Ontstekingsbeveiligingstypes zijn constructieve en elektrische maatregelen aan bedrijfsmiddelen en behoren tot de secundaire explosiebeveiliging.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Ontstekingsbronnen

Wanneer in een bepaalde werkomgeving een explosieve atmosfeer niet kan worden verhinderd, komt de secundaire explosiebeveiliging tot haar recht. Daaronder verstaat men het verhinderen van om het even welke ontstekingsbron in explosieve omgevingen.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|e, de; -, -s <lat.> (explosio) en betekent zoveel als "ontsnappen onder druk". Wat gebeurt er tijdens een explosie, welke factoren zijn doorslaggevend en welke beschermende maatregelen zijn er? Hier ontdekt u alles wat u hierover moet weten!
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor explosieve omgevingen

Automatisering onder de meest ongunstige milieuomstandigheden? WAGO-producten en -oplossingen zijn ervoor gemaakt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek

Inclusief explosiebeveiliging

Goedgekeurd voor explosieve omgevingen: WAGO-producten die betrouwbaar verbinden in de meest extreme omstandigheden

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO in de praktijk

Referenties uit de explosiebeveiliging

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het vlak van procestechniek mogelijk maken.

Het tanken van vliegtuigen en automatisering

Eindelijk storingsvrij: de tankwagens op de Braziliaanse luchthavens zijn dankzij de omschakeling op veerklemtechniek van WAGO betrouwbaarder dan ooit.

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

Automatisering voor pijpleidingen

Tracing systemen voorkomen dat de pijpleidingen bevriezen bij Siberische temperaturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van explosieveilige componenten van WAGO.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

Betrouwbare kwaliteit

De eisen die aan de technische uitrusting van schepen worden gesteld zijn extreem hoog. Het I/O-systeem van WAGO voldoet aan alle vereisten.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg

Dit zou u ook kunnen interesseren

Meer uit het domein van de procestechniek

Of het nu gaat om modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber-security of proces 4.0 - WAGO biedt oplossingen voor elke uitdaging in de branche.

Proces 4.0

Intelligente waardeketens

Processen digitaal transformeren en opnieuw ontwerpen: WAGO is uw betrouwbare partner voor individuele ontwikkeling en implementatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaire procesautomatisering

DIMA is de toekomst

Modulaire installatieconcepten zijn het antwoord op de voortdurend veranderende marktvereisten. WAGO ondersteunt u bij de ontwikkeling.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

WAGO in andere branches

Automatisering- en contacttechnologie van WAGO is niet alleen vertegenwoordigd in de proces- en productietechniek. Ontdek welke oplossingen WAGO biedt in andere industrieën.

Scheepvaart

Onderweg op het schip van de toekomst

Moderne aandrijftechnologie, koppeling van subsystemen - automatisering en digitalisering zijn standaard op het schip.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Een industrie in transitie

Moderne automatisering- en digitaliseringstechnologieën creëren communicatieve smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg