Теми 21 септември 2020 г.
Включено управление: Embedded Linux

Ние обединяваме нещата, които са предназначени едно за друго: Високо производителният хардуер на WAGO и операционната система Linux®, подготвена за бъдещето. Контролерите на WAGO с „Embedded Linux“ впечатляват с базов файл, който може да се разширява чрез пакети с отворен код или чрез вграждане на външни CODESYS библиотеки.

Предимствата за Вас:

  • Linux® BSP пакет (Software Development Kit) – дистрибуция с много инструменти

  • Интегрирайте 500 различни входно-изходни модула чрез IEC библиотеки

  • Обслужване и поддръжка
  • Превъзходна защита на инвестициите
  • Отлично съотношение цена-качество
  • Най-стриктно осигуряване на качество

Автоматизация за бъдещето

В допълнение към тяхната скалируемост, чрез open-source общността, контролерите на WAGO с операционна система с отворен код могат да се похвалят с бази код, които непрекъснато се доработват и поддържат от WAGO. Тази ангажираност означава, че контролерите ще бъдат готови да се изправят пред всяко бъдещо предизвикателство. Контролерите на WAGO се предлагат с възможност за програмиране или с IEC 61131 с CODESYS, или директно в Linux®, с цел създаване на сложни задачи.

„Златен член“ на OSADL

WAGO активно участва в разработването и консолидирането на характеристиките за работа в реално време на Linux® в промишлеността. Като „Златен член“ на Лабораторията за развитие на автоматизацията чрез отворен код (OSADL), WAGO подкрепя финансирането и по-нататъшното развитие на Linux® в промишления сектор. Допълнителна информация можете да намерите в OSADL.

Ново семейство контролери с Linux ®

Контролерите на WAGO са напълно оборудвани, мощни Linux® машини. WAGO предлага пълен комплект за разработка на софтуер (SDK) с много инструменти и множество IEC библиотеки за интегриране на повече от 500 различни входно-изходни модула. Освен това съотношението цена/производителност на Linux® контролерите ги прави привлекателни за купувача. Вграденият Linux е базиран на ядрото за работа в реално време RT-Preempt, което включва добавка за работа в реално време.

Основният файл на всички контролери с операционна система Linux® може да бъде разширен индивидуално с пакети с отворен код. По този начин е възможно да се използват няколко "runtime" среди, като PHP и Python. Друго предимство на Linux® базираните контролери е интегрирането на външни библиотеки CODESYS, написани на програмен език "C", за бързо разширяване на функциите на PLC. Като възможност , "runtime" средата може да бъде създадена и изцяло от собствени програми „C/C++“, позволяващи достъп както до вътрешната шина, така и до MODBUS, CAN и PROFIBUS.

Предимства на Real-Time Linux

Real-time Linux® е сред най-широко използваните в промишлеността операционни системи. Например разширението за работа в реално време предлага пълен набор от процеси, контролирани по приоритет в реално време, или възможност за използване на процеси в потребителската област с помощта на CFS диспечер (Completely Fair Scheduling).

Linux® дистрибуцията (SDK) на WAGO, разчита на концепцията за отворен код: софтуерните инструменти са достъпни за почти всяка задача като решения с отворен код, които се развиват непрекъснато от общността на Linux®. Друго предимство пред останалите операционни системи е сигурността. В допълнение към стриктното разделение на правата за достъп и цялостното управление на потребителски и групови права, може бързо да елиминира пробивите в сигурността в системата. Linux® е много зрял и изключително стабилен благодарение на концепцията за отворен код.

Отворете лицензионните условия за отворен код

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: