Теми 21 Септември 2020
Качество, което се базира на опит

WAGO разработи собствени вътрешнофирмени стандарти за качество, които далеч надхвърлят изискванията, налагани от различни органи.

Нашите продукти отговарят на всички стандарти за качество, които се изискват за комплексни приложения. Сертифицирани сме от различни органи (LR, DNVGL, ABS, BV, KR, NK, KR, RINA и PRS) и за най-високите категории на опазване на околната среда (Кат. D, EMC1).

Нашите стандарти:

  • Нашите изисквания за качество надвишават нормативните изисквания.
  • Международно признати сертификати
  • Най-високи категории за опазване на околната среда

Надеждно тестване

Като световен лидер на пазара и изобретател на технология за безвинтно свързване предлагаме най-широката гама от клеми за монтаж на шини с технология за пружинно свързване. Можем да се похвалим, че дългогодишният ни опит сочи, че нашите необслужваеми пружинни съединения са също толкова сигурни, дори и след 35 години употреба! Ние не обещаваме, че нашите продукти отговарят на най-високите изисквания за качество, а вие получавате това черно на бяло под формата на международно признати сертификати. Освен изискванията, посочени в DIN ISO 9001, ISO 14001 и IRIS, WAGO отговаря и на изискванията, поставени от всички органи, предоставящи разрешителни в сферата на корабоплаването. За тази цел всички продукти на WAGO преминават множество тестове и интензивни изпитвания. Компонентите за автоматизация, например се тестват за електромагнитна съвместимост в собствената ни лаборатория за ЕМС. Продуктите ни стават достатъчно добри за нашите клиенти само след като са преминали през строги проверки и изпитвания, за да се докаже, че отговарят на строгите ни стандарти за качество.