ИНФОРМАЦИЯ

21 септември 2020 г.
Правна информация

WAGO се стреми да бъде най-добрия възможен партньор за всеки клиент. За нас това включва предоставяне на изчерпателна и прозрачна информация, предварително и по наша собствена инициатива, за всички приложими условия за контакт чрез формуляри за договор и електронни бюлетини, както и за използването на нашите онлайн системи и уебсайта на WAGO.