Информация

Съобщение на сайта

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София
Телефон: +359 2 489 46 09
Телефон: +359 2 489 46 10
Имейл: info-bg@wago.com

WAGO е регистрирана търговска марка на WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.