Информация

21 септември 2020 г.
Съобщение на сайта

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София
Телефон: +359 2 489 46 09
Телефон: +359 2 489 46 10

ДДС Номер: BG 205891282
Управител: Мая Иршик

Имейл: sales.bg@wago.com
WAGO е регистрирана търговска марка на WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.