buehne_software_2000x2000.jpg

Софтуер

Софтуерните решения на WAGO ви позволяват да автоматизирате по-ефективно машини, системи и сгради. От конфигурирането до ежедневна работа на системата, нашият софтуер съчетава лесна работа и последователност за впечатляващи резултати.

Вашите предимства със софтуерните решения на WAGO:

  • Поддръжка за утвърдени индустриални стандарти и интегриране на всички съответни fieldbus системи
  • Цялостни софтуерни решения за различни промишлени отрасли
  • Персонализиран софтуер за всяка задача за автоматизация
  • Пълни функции за импортиране/експортиране от стандартни инструменти за проектиране
  • Plug-in за специфични за отрасъла среди за разработка
  • Опростено и сигурно лицензиране

Преглед на продукта

Софтуерните фактори в успеха

Проектите в производството, процесната и сградната автоматизация се характеризират с все по-кратки срокове за изпълнение, все по-сложни структури и нарастващата роля на софтуера като част от цялостното решение. В действителност софтуерът се превръща в основен фактор в технологиите за автоматизация, който гарантира успех на проекта.

software_titel_2000x2000px.jpg

Инженерен софтуер

Бързото внедряване на комплексни функции на машината е от решаващо значение за съвременните приложения в машиностроенето Компютърно-базираният инженерен софтуер на WAGO e!COCKPIT ви подкрепя във всички етапи на разработка. Нашият инженерен софтуер скъсява времето за разработване на проекти за автоматизация с впечатляващ, модерен, организиран потребителски интерфейс. Продуктовият конфигуратор smartDESIGNER е идеалният избор при проектиране и маркиране.

Софтуер за проектиране и маркиране:
Продуктов конфигуратор smartDESIGNER
CAE софтуер

Софтуер за конфигуриране и програмиране:
Инженерен софтуер e!COCKPIT (на базата на CODESYS 3)
Инженерен софтуер WAGO-I/O-PRO (на базата на CODESYS 2) и WAGO-I/O-CHECK

software-runtime_2000x2000px.png

RUNTIME софтуер

Намалете времето за разработка: Изпълнителният софтуер на WAGO позволява както мониторинг на работата, така и на текущото състояние на машините. Също така, той предава оперативни данни на системи от по-високо ниво. Нашите предварително изготвени, изпробвани и тествани софтуерни функционални блокове ускоряват разработването. За разлика от инженерния софтуер, изпълнителният софтуер работи непрекъснато – той е част от машината и осигурява правилната й работа.

cloud-2000x2000px.jpg

Облакът на WAGO

Всичко от един източник: В допълнение към IoT контролерите PFC100 и PFC200, WAGO разширява портфолиото си за цифрова производителност с нова възможност за управление на облачни данни от WAGO. Това разширяване позволява на WAGO да предложи решение, което свързва елементи от реалния и цифровия свят. Децентрализираното събиране на данни и централизираното предоставяне на данни, от производственото ниво до облака, както и достъпът от различни места до текущи данни, всички те играят решаваща роля.

Персонализирани софтуерни инструменти

Трябва да се преодолеят значителни предизвикателства, за да се разработят, експлоатират и поддържат съвременни машини и системи, както и да се програмират, конфигурират и въведат в експлоатация приложения за сградна автоматизация. Персонализираните софтуерни инструменти се предлагат според нуждите на всяка задача – вградени в интегрирани инженерни процеси или като самостоятелни инструменти за определен набор от специални функции.

CODESYS – базата

Всички контролери на WAGO са оборудвани с високопроизводителния стандартен промишлен стандарт CODESYS. Това позволява разработването на софтуер на определените от IEC 61131-3 програмни езици за програмируеми логически контролери (ST, FBD, LD, IL, SFC и CFC). Като надеждна програмна среда, CODESYS насочва разработчиците, като им дава възможност да използват повторно и да развиват допълнително съществуващи проекти, без да се налага да изучават наново софтуера. Това означава, че се използват съвременни парадигми, като Обектно ориентираното програмиране (ООП) и модерните технологии за визуализация.

Отворена за доказани стандарти

Инвестирайте в бъдещето: Софтуерът на WAGO поддържа всички основни fieldbus системи. Това дава възможност компонентите на WAGO да бъдат интегрирани безпроблемно в инженерния софтуер чрез стандартизирани файлове за описание на устройства. Освен това, свързването на контролери към fieldbus системите чрез инженерния софтуер на WAGO е невероятно просто и позволява разгръщането на всички предимства на съществуващите промишлени устройства. И накрая, софтуерът на WAGO се основава на съвременни ИТ стандарти и методи за разработване за дългосрочна жизнеспособност.

Разнообразни функции за импортиране и експортиране

Софтуерните инструменти демонстрират впечатляваща способност да обменят данни за проекта с външни софтуерни инструменти, участващи в процеса на разработка – като така предотвратява скъпоструващото, с голяма вероятност за грешки двойно въвеждане на данни.

Специфични за отрасъла конфигуратори

Независимо дали става въпрос за индустрия, процесна или сградна автоматизация, всеки сектор и промишлен отрасъл има специфични изисквания. По тази причина, освен обикновената софтуерна база се предлагат и plug-in, специално разработени за нуждите на отделните отрасли. Например, тези plug-in могат да се използват за измерване на енергия или лесно конфигуриране на DALI мрежа.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: