На тази страница:
1
2
3
4
5
6

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

WAGO Smart Data

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

WAGO CAD данни за продукта

Богато продуктово портфолио с отделни продукти на WAGO можете да изтеглите на wago.partcommunity.com. CAD данните за продуктите могат лесно и бързо да се прехвърлят оттук в проектите на клиентите. Независимо дали става въпрос за 2D или 3D данни в неутрален CAD формат или във формат за CAD системи на потребителя, онлайн порталът предоставя данни, които отговарят на тези изисквания. Освен геометрични данни данните за технически и търговски елементи също се прехвърлят в целевата CAD система или в PLM/ERP софтуера.
GettyImages-1032070240_2000x2000.jpg