Теми 21 септември 2020 г.
Управление на осветлението

Управлението на осветлението на WAGO е изключително усъвършенствано решение за светлинен мениджмънт в големи помещения като производствени съоръжения и складове. Като използва комбинация от предварително дефиниран хардуер и лесен за употреба софтуер, WAGO предлага система за светлинен мениджмънт, която улеснява проектирането и пускането в експлоатация на нови осветителни системи, като същевременно осигурява множество допълнителни предимства за тяхната работа.

Светлинен мениджмънт от WAGO:

 • Конфигуриране вместо програмиране

 • Опростена употреба и пускане в експлоатация

 • Модерен HTML 5 графичен потребителски интерфейс

Светлинен мениджмънт с WAGO

Интелигентното решение за контролери за осветление

Нови функции

 • Поддръжка на второ поколение PFC200
 • Управление на разделителни стени
 • Архивиране и възстановяване чрез папка с файлове
 • Нов потребителски интерфейс за работа и мониторинг
 • Активиране на приложения и визуализация чрез лицензи
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Преглед на функциите

Светлинният мениджмънт на WAGO предлага следните функции:

 • Оптимален контрол на осветлението чрез интелигентно регулиране и управление на базата, напр. на превключване и димиране
 • Непрекъснат контрол на осветлението, контрол на дневната светлина, ориентирано към човека осветление (HCL), времева функция и т.н.
 • Предварително дефиниран хардуер, включително интерфейси за DALI, EnOcean, KNX, както и предварително дефиниран софтуер
 • Събиране на данни за потреблението на енергия; всеобхватни възможности за диагностика и поддръжка
 • Цветови контрол на температурата (HCL) с допълнителни криви за стойност на димиране и зададена стойност (lux)
 • Времево управлявана програма с включена фунционалност за избор според график

Не губете контрола на вашата система

Съвременното управление на осветлението предлага повече от просто намаляване на потреблението на енергия и разходите – то съчетава икономичната работа и запазване на ресурсите с удобство и гъвкавост за потребителя. Светлинният мениджмънт на WAGO е доказано решение, базирано на предварително дефиниран хардуер и предварително конфигуриран софтуер, което значително опростява както планирането, така и пускането в експлоатация и самата експлоатация.

Основната идея: Светлинният мениджмънт на WAGO е ориентиран към различните изисквания за осветлението, които се прилагат по отношение на складовете и на производствените съоръжения. Производственият обект, например, се разделя на виртуални стаи, в които светлината може да се адаптира гъвкаво. Всяка виртуална стая получава сигнали от сензорите и изпълнителните механизми за автоматично задаване на подходящата сила на светлината. Виртуалните стаи позволяват преобразуванията и премоделирането на стаите да се изпълняват бързо и просто чрез уеб конфигуриране.

Хардуер с високо качество

Хардуерната част се базира на новия контролер PFC200 на WAGO и на модула DALI-2 от WAGO-I/O-SYSTEM 750. Всеки модул може да интегрира в системата до 64 осветителни тела DALI, до 16 сензора DALI и до 16 предавателя DALI. Тъй като броят на входно-изходните модули е променлив, светлинният мениджмънт на WAGO може да се използва за малки производствени съоръжения или големи логистични центрове. Освен това към контролера могат да бъдат свързани допълнителни входно-изходни модули, например трифазни модули за измерване на мощността, модул за времево синхронизиране на базата на GPS или модули за радиоприемници за радиопревключватели EnOcean.

Най-добрият хардуер за вашата система за светлинен мениджмънт

Най-съвременен софтуер

Предварително програмираното приложение и лесното конфигурация чрез уеб базиран интерфейс правят светлинния мениджмънт на WAGO мощно и удобно за потребителя решение. Всички настройки както при пускане в експлоатация, така и по време на работа могат да се извършват чрез едно кликване с мишката – не се изисква никакво програмиране. Тъй като графичният потребителски интерфейс може да бъде достъпен чрез HTTPS от всеки стандартен браузър, няма нужда от локална софтуерна инсталация. Съвременната уеб визуализация, базирана на HTML 5, прави тази работа особено удобна. Всички конфигурационни настройки и параметри могат да се запазват и възстановяват. Стойностите могат да бъдат пренасочени към система за управление на сградата от по-високо ниво или към център за управление на производството чрез Modbus TCP IP. На екрана за въвеждане диалоговите прозорци са предварително попълнени със стойностите по подразбиране за основните параметри и се показват работните състояния. Потребителският интерфейс за работа и мониторинг (опция) осигурява съвременна визуализация и работа на цялата осветителна система чрез мобилни устройства като смартфони и таблети.

Светлинният мениджмънт от WAGO в действие

Видеоуроци

Videos: 10 | Продължителност 32:23

Видеоуроци

Videos: 10 | Продължителност 32:23

Изтегляне на информационен материал

Тук ще намерите следния информационен материал и преглед на продуктите за светлинен мениджмънт. При поискване можем да ви предоставим и данните от ePLAN за светлинния мениджмънт от WAGO.

 • Бележки към изданието
 • Ръководство
 • Предложени текстове
 • Електрически схеми
 • Интерфейс KNX
 • Приложен софутер

Нов продукт

Удобен и лесен контрол на осветлението

Нов интуитивен потребителски интерфейс за светлинния мениджмънт на WAGO
След инсталиране и пускане в експлоатация фокусът се измества върху работата и мониторинга по време на действие на системата. Новата визуализация осигурява оптимизиран потребителски интерфейс за целта. Независимо дали на настолен компютър, сензорен панел, таблет или смартфон HTML5 уеб интерфейсът позволява лесна и удобна работа на цялата осветителна система, достъпът до която се осъществява посредством стандартен уеб браузър. Адаптивният дизайн гарантира перфектно показване на всички крайни устройства. Визуализацията на работните данни дава информация на потребителите за текущото състояние на цялата осветителна система. С новия интерфейс за визуализация също е възможен едновременен достъп до няколко елемента за контрол на осветлението. Освен настройките за език и цвят лесно могат да се създават и управляват HMI устройства, потребители, стаи и потребителски профили. Това ви дава възможност да прецизирате осветлението, за да задоволите и най-специфичните нужди.

Вашите предимства:

 • Интуитивна работа
 • Персонализиране на потребителския интерфейс
 • Достъп до всички контролери чрез софтуер за светлинен мениджмънт

Препоръчителна информация

Допълнителни приложения за сградна автоматизация и инсталации

Независимо дали планирате осветителни инсталации и автоматизация във вашата офис сграда, модернизиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация или стайна автоматизация, WAGO ви помага да изпълните вашите изисквания в сградите.

WAGO за професионални групи

Фокусирайте се върху вашите изисквания

За монтажници и системни интегратори: Използвайте нашия професионален уеб портал, за да получите директен достъп до информацията от областта на сградната технология, която ви интересува.