На тази страница:
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Модулна система за универсални приложения за окабеляване: X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM

Системите редови клеми с щепселни съединения за шинен монтаж X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM-MINI на WAGO се използват основно в разпределителни устройства и приложения за управление (напр.железопътни системи). Те комбинират редови клеми за шинен монтаж и конектори с щепселни съединения. Системата предлага спестяващо време и разходи окабеляване по време на производството, монтажа, експлоатацията и поддръжката.

Предимствата за вас:

 • Предварително сглобените компоненти и защитата срещу погрешно свързване спестяват време и пари
 • Предварително окабелените подвъзли могат да бъдат тествани преди инсталиране
 • Компонентите могат да се сменят бързо и надеждно

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

Продуктовата линия X-COM®-SYSTEM се характеризира с многообразие от варианти. Освен редовите клеми за шинен монтаж тази система включва също така компоненти за печатни платки, нефиксирани конектори, приложения за панелен монтаж или за бързо свързване. Изпитана и тествана милиарди пъти, технологията CAGE CLAMP® гарантира надеждни връзки за всички области на приложение.


Предимствата за вас:

 • Предотвратяване на грешки: 100% защита срещу погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите
 • Механично защитени чрез заключващи лостове, пластини за облекчаване на натоварването или корпуси
 • Лесно тестване чрез тестови слотове за щекер и в редовите клеми
 • Използвайте джъмпери, за да обедините женски букси и носещи редови клеми: Избраните полюсни връзки остават дори след изваждането на конектора
 • Номиналните технически характеристики от 500 V/32 A са рентабилна алтернатива на конекторите за тежък режим на работа

xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

Системата X-COM®S-SYSTEM се предлага с две различни ширини на редовите клеми: 3,5 mm/0,138 инча (серия 2020) и 5,2 mm/0,205 инча (серия 2022). Тя е съвместима с нашите редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S ​​и широката им гама от аксесоари, например за свързване и маркиране.

Предимствата за вас:

 • Свързвайте проводници до 1,5 mm2 (16 AWG) при ширина на редовата клема от само 3,5 mm (0,138 инча) и до 4 mm2 (12 AWG) при ширина от само 5,2 mm (0,205 инча)
 • Бързо окабеляване чрез системата за свързване Push-in CAGE CLAMP® на едножилни, гъвкави и проводници с накрайник
 • Предотвратете погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите
 • Осигурете женските конектори чрез заключващи лостове и пластини за облекчаване на натоварването
 • Решавайте всяка възможна задача за свързване чрез мултифункционалните джъмпери (например съседни джъмпери за непрекъснато свързване)
 • Двойни слотове за джъмпери за различни възможности за свързване
 • Ясна идентификация чрез многоредови маркиращи ивици и маркери WMB
xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Системно окабеляване до зони с потенциално експлозивна атмосфера

Редовите клеми с щепселни съединения за шинен монтаж X-COM®S-SYSTEMна WAGO разполагат и с одобрение за работа в зони с потенциално експлозивна атмосфера. Тези версии предлагат тип на защита nA и са одобрени за използване в опасни зони, Зона 2.

Предимствата за вас:

 • Бърза и надеждна смяна в опасни зони (например офшорни платформи) – 100% защита срещу погрешно свързване и наранявания в резултат на докосване
 • По-късите заключващи лостове повишават безопасността, като затрудняват случайното прекъсване
 • Системата X-COM®S-SYSTEM за приложения в потенциално експлозивни зони е проектирана и сертифицирана за максимален размер на проводника 4 mm2 (12 AWG) и номинален ток до 20 A.

WAGO X-COM®S-SYSTEM с вградени входове и изходи

WAGO разшири X-COM® S-SYSTEM Pluggable Rail-Mount Terminal Block семейството с нов модел, който позволява както входа, така и изхода да бъдат включени. Между конекторите има клемен блок с всички системни предимства на свързващите клеми на WAGO X-COM® S-SYSTEM за монтиране на релса. Това напълно включено, модулно решение спестява на клиентите значително време.

Ползи:

 • Постоянно включен: предварително сглобените кабелни снопове спестяват време, предотвратяват грешки и минимизират разходите.
 • Кодируемо: кодирането предотвратява несъответствието на женските конектори със същия брой полюси.
 • Защитени срещу случайни контакти: Дори когато е изключен, е гарантирана безопасна защита срещу части под напрежение.
 • Съвместими аксесоари: Използвайте същите аксесоари като тук <a href="http://pageid:page_000019JG" с TOPJOB ® S система за монтаж на релса.
Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: