WAGO pro profesionály

Cílíme na vaše potřeby

Využijte náš webový portál pro profesionály, který nabízí přímý přístup k relevantním informacím z oblasti automatizace budov.

Zaměření na automatizaci budov

Poznejte naše řešení pro vaše výzvy

Ať plánujete instalaci osvětlení a automatizaci v kancelářské budově, úpravu vzduchotechniky nebo se obecně zabýváte tématem automatizace místností, WAGO vám pomůže splnit v budovách všechny vaše požadavky.

Řešení pro automatizaci budov

Ve snaze o maximální účinnost, komfort a dodržování zákonných požadavků hraje stále důležitější roli automatizace budov. Inteligentní řízení budov pomáhá naplno využít potenciál úspor energie a zvyšování výkonu. Ruku v ruce s tímto vývojem se neustále zvětšuje složitost automatizace. WAGO vám prostřednictvím otevřených systémů nezávislých na jednom konkrétním výrobci pomůže splnit současné i budoucí požadavky kladené na vaši budovu. Hlavní pozornost věnujeme snadné integraci, otevřené komunikaci, aplikacím, které fungují napříč různými profesemi, a integrované správě – pro udržitelná stavební řešení dneška i zítřka.

Řešení pro instalace v budovách

Stále „chytřejší“ budovy vyžadují stále víc techniky a elektrických rozvodů. To může elektrotechniky stavět před značné výzvy. WAGO vás podpoří rozmanitými řešeními v oblasti připojovací techniky a bude vám partnerem, se kterým tyto výzvy hladce zvládnete, ať už pomocí klasické připojovací techniky, například řady 221, nebo konektorů ze systému ®. Poznejte náš sortiment – od instalačních krabic, skříňových rozvaděčů a komponent pro instalaci místností až po svorky ovládané páčkou bez použití nástrojů nebo široké spektrum popisovacích materiálů a příslušenství – to vše jsou rychlá, bezpečná a bezúdržbová řešení pro jakoukoli aplikaci.

Udržitelnost a účinnost díky hodnocení životního cyklu budovy

Budovy jsou stále složitější a musejí splňovat stále přísnější požadavky na komfort a energetickou účinnost. Proto potřebují otevřené a propojené systémy nezávislé na jednom konkrétním výrobci – a od samého počátku také ucelený pohled na všechny fáze svého životního cyklu.

1

Projektování

Jistota při sestavování rozpočtu a plánování výstavby, plná transparentnost nákladů, včasná realizace a investiční jistota – těchto cílů lze dosáhnout prostřednictvím integrovaného projektování, které zohledňuje projekt jako celek.

2

Výstavba

Otevřené modulární systémy nabízejí flexibilitu a investiční jistotu. Široká škála komunikačních rozhraní umožňuje efektivně kombinovat různé systémy automatizace budov.

3

Provoz a údržba

K předcházení chybám a poruchám během provozu a úspoře energie a peněz je zapotřebí přehled o všech zařízeních automatizace budov. Získat vám ho pomůžou systémy pro monitorování a správu.

4

Opětovné použití, migrace a rozšiřování

Budovy schopné migrace, které pracují s otevřenými a rozšiřitelnými systémy nezávislými na jednom konkrétním výrobci, umožňují flexibilně reagovat na nové technologie, požadavky a změny způsobu používání.

Ve společnosti WAGO k vašim projektům přistupujeme tímto integrálním způsobem a v každé fázi životního cyklu budovy vás podporujeme rozsáhlou nabídkou automatizačních a instalačních řešení a také odbornými znalostmi a zkušenostmi, komplexním poradenstvím a službami v oblasti automatizace budov.

Víme, co funguje: Automatizace budov s komponentami WAGO v praxi

Novinky

Témata, trendy a tipy

S jakými problémy se odvětví potýká? Jaká řešení se začínají prosazovat? A co na nejnovější trendy říkají odborníci?

Online semináře

V sérii online seminářů společnosti WAGO, které se věnují koncepci „chytrých“ budov, se dozvíte, jak čelit výzvám inteligentního projektování a výstavby, od kybernetické bezpečnosti po BIM. Naši renomovaní odborníci vám vysvětlí technologie a metody moderních budov a popíší důležité vzájemné souvislosti. Semináře jsou k dispozici kdykoli na vyžádání.

Tipy na čtení

V našem bezplatném magazínu pro zákazníky WAGOdirect Building a whitepaperech najdete informace o novinkách v oblasti automatizace budov. Získejte relevantní znalosti a cenné informace o budoucích požadavcích a výzvách v oboru.

WAGO v dalších oborech

Doporučujeme přečíst

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v automatizaci budov. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Energetika

Vstříc digitální budoucnosti

Oblast energetiky čelí ve všech oblastech zásadním výzvám. Řešit je pomáhá inteligentní síťové propojení v kombinaci s inovativními řešeními společnosti WAGO.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Osvětlovací technika

Rozzařte světla

WAGO má zkušenosti a řešení, která vám pomůžou hospodárně a účinně využívat osvětlení: Od připojovací techniky pro LED moduly a regulátory přes komponenty pro připojování svítidel až po systém k řízení osvětlení.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Námořní průmysl a offshore instalace

Lodní stavitelství dneška

Ať jde o aplikace v lodním stavitelství nebo v onshore či offshore sektoru, WAGO je díky kombinování inovací se spolehlivostí a flexibilitou preferovaným partnerem mnoha dodavatelů v námořním průmyslu.

Výtahy a eskalátory

Na vyšší úroveň

Spolehlivá a flexibilní připojení vám pomůžou připravit se v předstihu na výzvy budoucnosti – technické i lidské.