Témata 1. září 2020
Certifikace budov pro trvale udržitelnou výstavbu

Na budovy jsou kladeny přísné ekologické požadavky: Je nezbytné dosáhnout maximálních úspor energie, které vylepší celkovou energetickou bilanci. Splnění těchto cílů dokáže potvrdit řada certifikačních systémů. Tyto systémy však v dostatečné míře nezohledňují potenciál úspory energie, které lze dosáhnout pomocí automatizace budov. Tento nedostatek teď řeší systém „eu.bac“.

Přednosti certifikované budovy

  • Zajištění a zvýšení tržní hodnoty vaší budovy
  • Vhodná certifikace a podrobná energetická bilance umožňuje získat náskok před konkurencí na realitním trhu
  • Ekologická udržitelnost a dlouhodobá ziskovost díky komplexnímu pohledu na celý životní cyklus budovy
  • Ochrana proti potenciálním následným nákladům díky uplatnění CO2 neutrálních koncepcí zelených budov

  • Speciální controlling k dosažení cílové kvality budovy a výsledků za provozu
  • Optimalizace provozu budovy a snížení provozních nákladů
  • Optimalizace portfolia díky „štíhlému“ přístupu k energii a trvalé udržitelnosti

Široké spektrum různých hodnoticích systémů pro certifikaci budov

K projektování trvale udržitelných budov jsou nezbytné nástroje a pomůcky, které dokážou zmapovat celý životní cyklus budovy a zpřístupnit projektantům všechny potřebné informace. Tyto pomůcky a nástroje jsou nutné také k popsání a vyhodnocení budovy z ekologických, ekonomických a sociálních hledisek. V uplynulých několika letech byla na mezinárodní úrovni vyvinuta řada nástrojů pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov a stavebních produktů. Většina dnes existujících značek kvality vznikla speciálně pro potřeby jednotlivých států a vztahuje se k jejich výchozím klimatickým, kulturním a zákonným podmínkám.

Proč certifikovat?
Cílem trvale udržitelné výstavby je minimalizovat spotřebu energie a surovin. Pozornost se při tom zaměřuje na celý životní cyklus budovy. Jako důležitý nástroj k podpoře a hodnocení výstavby přívětivé k životnímu prostředí byly vyvinuty různé certifikační systémy, které posuzují trvalou udržitelnost budov. Kromě podrobného přehledu s nimi investoři a architekti získávají také nástroj, který jim zjednodušuje projektování a implementaci. Díky certifikacím jsou navíc budovy vzájemně porovnatelné. Stavebníci tak mají určité referenční body, podle nichž se mohou orientovat.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Mezinárodně uznávané systémy pro certifikaci trvale udržitelných budov

BREEAM
Zkratka BREEAM vychází z názvu metody environmentálního hodnocení budov („Environmental Assessment Method“, EAM) původně vyvinuté britským výzkumným ústavem BRE („Building Research Establishment“). Ústav BRE už certifikoval přes 100 tisíc budov a kromě Velké Británie působí v dalších 15 státech. BREEAM se tak ze světového pohledu řadí mezi přední a nejpoužívanější metody certifikace budov.


DGNB
Zkratka DGNB označuje „Německou společnost pro trvale udržitelnou výstavbu“ (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Cílem této organizace je vyvíjet a podporovat způsoby a řešení pro trvale udržitelné projektování, výstavbu a užívání budov. Společnost DGNB posuzuje kvalitu v rámci celého životního cyklu budovy. Při splnění přísnějších kritérií, než jaké požadují normy, uděluje společnost DGNB certifikáty bronzové, stříbrné a zlaté úrovně. DGNB nabízí také předběžnou certifikaci během fáze projektování.

LEED
„Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) je klasifikační systém pro ekologickou výstavbu, vyvinutý Americkým výborem pro ekologickou výstavbu (U.S. Green Building Council). Cílem tohoto certifikačního standardu je definovat vysoce kvalitní a ekologickou metodu výstavby, která umožňuje budovat zdravější, ekologičtější a ziskovější budovy. Budovy jsou hodnoceny udělováním bodů za splnění jednotlivých kritérií. Klasifikaci budovy při certifikaci pak určuje součet udělených bodů.

Automatizace je součástí průkazu energetické náročnosti

Dne 1. května 2014 nabylo v Německu účinnosti nařízení o úsporách energie EnEV 2014. Automatizace budov (jednotlivých místností a přístrojů i budovy samotné) se na jeho základě stala součástí energetické certifikace a způsobu výpočtu dle normy DIN V 18599 „Energetické hodnocení budov …, Část 11: Automatizace budov.”

Velká část automatizačních systémů není správně nastavená
Jak důležitou roli hrají certifikované automatizační systémy při implementaci směrnice EU o energetické náročnosti budov, odhalil průzkum realizovaný Evropskou komisí: Kolem 50 procent energie spotřebované v budovách se totiž promrhá. Jedním z důvodů tohoto stavu jsou nesprávně nastavené nebo neefektivně pracující automatizační systémy. Přes 70 % používané automatizace budov pracuje s chybně nastavenými regulátory.

Certifikace budov téměř nezohledňují potenciál úspory energie
Dnešní certifikace budov jako LEED, DGNB a jiné v dostatečné míře nezohledňují aspekty životního cyklu ani potenciál úspory energie, které lze dosáhnout pomocí automatizace budov. Tento nedostatek hodnoticích systémů jako DGNB nebo Green Building, které nedostatečně posuzují automatizační systémy budov, řeší systém „eu.bac“.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Systémový audit „eu.bac“

Pro systémy automatizace budov BACS nabízí sdružení eu.bac od začátku roku 2013 systémový audit „eu.bac“ potvrzující energeticky efektivní a trvale udržitelný provoz automatizačních systémů budov. Správně navržené a udržované systémy nejen dosahují požadované úrovně pohodlí, ale zároveň optimalizují spotřebu energie. Proces je založený na stávajících normách (EN 15232, DIN V 18599) a byl podroben vědeckému zkoumání Technickou univerzitou Drážďany. Systémové audity umožňují projektantům, investorům a majitelům nemovitostí ušetřit náklady na energii a provoz během celého životního cyklu budovy a zaručují její efektivní a trvale udržitelný provoz. Certifikace eu.bac zaručuje uživatelům, že produkty a systémy instalované v jejich budově odpovídají evropským normám o energetické efektivitě, jako je EN 15232.

WAGO – člen sdružení eu.bac
Pro společnost WAGO představuje členství v Evropském sdružení pro automatizaci a řídicí systémy budov eu.bac strategické rozhodnutí, které jí umožní dále rozšířit pole působnosti v oblasti automatizace budov. Do týmu auditorů speciálně proškolených pro systém „eu.bac“ dnes ve společnosti WAGO patří už sedm pracovníků z oddělení prodeje produktů pro automatizaci budov. V průběhu auditu zajišťují transparentnost a provozovatelům poskytují informace o stavu techniky. Systémová certifikace eu.bac pomáhá šetřit energií a snížit provozní náklady a zaručuje energeticky efektivní a trvale udržitelný provoz vytápění, ventilace a chlazení a také osvětlovacích a stínicích systémů instalovaných v budově.

Doporučujeme přečíst

Další aplikace v automatizaci budov

Hospodárná automatizace budov

Projektování, implementace a provoz budovy se musejí vyznačovat nejen maximální efektivitou, ale i vysokou mírou přizpůsobivosti.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Technologie HVAC pro systémy budoucnosti

Vytápění a chlazení se na celkové spotřebě energie podílí více než 55 procenty. První kroky v rámci energetické transformace by proto měly vést do kotelny. Vsaďte na řešení společnosti WAGO a získejte ventilační systémy zítřka.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO pro profesní skupiny

Zaostřeno na vaše požadavky

Pro instalační techniky a systémové integrátory: Využijte rozcestník pro různé profese, který vás přímo zavede k relevantním informacím z oblasti automatizace budov.

Praktické tipy pro instalační techniky

Rychlá a spolehlivá řešení s nulovými nároky na údržbu, která vám usnadní každodenní práci a zajistí optimální výsledky

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Snadná integrace systému

Automatizace budov je klíč k realizaci trvale udržitelných a energeticky účinných budov a minimalizaci nároků na přírodní zdroje – bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu, stávající budovy nebo rekonstrukce. Nejdůležitější základ pro dosažení těchto cílů je integrace systému.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg