Témata 1. září 2020
Standard pro řízení osvětlení – DALI

Řízení osvětlení s protokolem DALI – „Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) je komunikační protokol pro osvětlovací aplikace v budovách. Používá se pro komunikaci mezi zařízeními pro řízení svítidel, jako jsou elektronické předřadníky, senzory jasu nebo pohybová čidla.

Vlastnosti systému DALI

 • Snadná úprava konfigurace při změnách způsobu využívání místností
 • Binární přenos dat po 2vodičovém kabelu
 • Až 64 účastnických zařízení, 16 skupin a 16 scén na každé větvi DALI
 • Zpětné hlášení stavu jednotlivých svítidel
 • Ukládání konfiguračních dat (např. přiřazení ke skupině, hodnot světelné scény, rychlosti stmívání, hodnot pro nouzové osvětlení [System Failure Level], fotometrických parametrů při zapnutí) do elektronického předřadníku

 • Topologie: sběrnicová, stromová, hvězdicová (nebo jejich kombinace)
 • Délka kabelu až 300 metrů (v závislosti na průřezu)

DALI – stručné vysvětlení

Nezávislý protokol DALI je definovaný v normě IEC 62386 a v digitálně řiditelných systémech osvětlení zajišťuje interoperabilitu mezi řídicími zařízeními, jako jsou transformátory a výkonové stmívače. Standard nahrazuje často používané analogové stmívací rozhraní 1–10 V.

Řízení osvětlení v budovách: využití protokolu DALI

Protokol DALI se v automatizaci budov používá k řízení jednotlivých svítidel nebo jejich skupin. Přiřazení jednotlivých svítidel k ovládacím prvkům a seskupování svítidel se provádí prostřednictvím krátkých adres. Každý DALI master může řídit větev obsahující až 64 zařízení. Každé zařízení lze přiřadit k 16 jednotlivým skupinám a 16 jednotlivým scénám. Obousměrná výměna dat umožňuje nejen spínání a stmívání, ale také zasílání stavových hlášení z provozního přístroje do řídicího modulu.

Díky snadným úpravám řízení osvětlení (pomocí softwaru beze změn hardwaru) podle nových podmínek (například změn uspořádání místností a způsobu jejich využívání) přináší DALI maximální flexibilitu. Svítidla lze beze změn v zapojení snadno přiřazovat nebo seskupovat i po instalaci, například na základě změn způsobu využívání místností. Složitější systémy řízení pomocí protokolu DALI lze navíc prostřednictvím sběrnicových systémů (např. KNX, BACnet nebo MODBUS) integrovat do nadřazeného řídicího systému a začlenit do celkové automatizace budovy.

Přednosti našich produktů pro protokol DALI:

 • Rychlá a snadná instalace svítidel DALI pomocí konektorového systému WINSTA®

 • Volně programovatelné aplikace nabízejí vysokou flexibilitu při tvorbě projektů

 • Možnost připojení binárních i analogových senzorů, akčních členů a subsystémů (např. DALI, EnOcean)

 • V souladu s normou EN 62386

 • Režim „Easy Mode“ umožňuje řídit funkce osvětlení bez složitého programování

Grafické znázornění systému DALI

Produkty pro DALI značky WAGO

dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

Modul DALI Multi-Master
(753-647)

Modul DALI Multi-Master (753-647) o šířce 12 mm je v souladu s normou IEC 62386 a kromě 64 akčních členů DALI (elektronických předřadníků) podporuje až 16 univerzálních senzorů (max. 64 adres senzorů). Odbourává tak nutnost instalovat paralelní sběrnici určenou jen pro senzory (k měření jasu nebo pohybová čidla). Tím šetří čas i peníze. Kromě toho jsme znatelně zjednodušili uvádění sítí DALI do provozu i jejich údržbu. Modul umožňuje zkrátit dobu instalace a zvýšit přehlednost síťové struktury – používání systému DALI je v důsledku toho ekonomicky ještě výhodnější.

Každý elektronický předřadník DALI lze přiřadit k 16 skupinám a 16 scénám. Modul DALI Multi-Master nabízí na sběrnici DALI také 16 doplňkových virtuálních skupin.

Přednosti:

 • V souladu s normou EN 62386
 • Až 64 adres DALI (pro elektronické předřadníky a senzory)
 • Volné programování pro složité aplikace
 • Rozhraní mezi DALI a KNX, BACnet, Modbus a dalšími systémy (v kombinaci s příslušnými procesorovými moduly WAGO)
dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

Napájecí zdroj pro DALI
(753-620)

Pro napájení modulů DALI nabízí WAGO dvě možnosti. Každý zákazník tak může zvolit to, které nejlépe vyhoví jeho potřebám a rozpočtu. Pokud potřebujete proudem 200 mA napájet jeden modul DALI, doporučujeme k napájení použít modul o šířce 12 mm (převodník DALI Multi-Master DC/DC 753-620). Pokud chcete v jednom řídicím systému provozovat víc modulů DALI, vyplatí se vám externí napájecí zdroj 230 V k montáži na lištu DIN 35, který poskytuje výstupní proud 1 100 mA (napájecí zdroj 787-1007 pro moduly DALI Multi-Master 753-647).


Zásadní přednost:

 • Cenově výhodný napájecí zdroj pro souběžné provozování více modulů DALI Multi-Master

Napájecí zdroj pro modul DALI Multi-Master:

Spínaný napájecí zdroj 787-1007

dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

Senzory DALI (2851-8xxx)

Pro sběrnicový modul DALI Multi-Master 753-647 zahrnula společnost WAGO do sortimentu produktů pro DALI také univerzální senzory k detekci pohybu a jasu. Senzory dodáváme ve dvou provedeních: buď jako univerzální sadu senzorů, která sestává ze stropních senzorů, komunikačního modulu pro senzory (slouží jako rozhraní k propojení se sítí DALI) a montážní sady, nebo s přímo integrovaným propojením se sběrnicí DALI pro povrchovou montáž nebo pro zapuštěnou montáž do stropů a krabic.

Díky novým senzorům pohybu a jasu získáte od jediného dodavatele veškeré komponenty pro řízení osvětlení pomocí protokolu DALI: od automatizačních komponent až po komponenty pro procesní úroveň. Můžete si tak být naprosto jistí jejich vzájemnou kompatibilitou. Další výhodou, kterou získáte, je uživatelsky přívětivé konfigurování celé sítě DALI, které zajišťuje nástroj DALI Configurator vybavený intuitivním grafickým uživatelským rozhraním.

Přednosti:

 • Jednotné řešení od jediného dodavatele
 • Různé univerzální senzory DALI pro rozličná instalační prostředí
 • Kompatibilita s modulem DALI Multi-Master
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

DALI Configurator

Bezplatný nástroj DALI Configurator nabízí grafické uživatelské rozhraní pro konfigurování modulu DALI Multi-Master (753-647) a sítě DALI a jejich uvádění do provozu. Konfigurátor je k dispozici jako samostatná aplikace pro Windows nebo jako součást aplikace WAGO-I/O-CHECK.

Nabízí následující funkce: snadné uvádění do provozu, konfigurování, servis, podpora a údržba sítě DALI.

Mezi nejvýraznější funkce softwarového nástroje patří zjednodušený přehled projektu, optimalizované adresování přístrojů, efektivní dávkové zpracování a rozsáhlé funkce pro zálohování a obnovu dat.

Přednosti:

 • Snadné uvádění do provozu / konfigurování větví DALI
 • Efektivní dávkové zpracování velkého počtu zařízení DALI prostřednictvím výběru více položek
 • Rozsáhlé funkce pro zálohování a obnovu dat a parametrů celé větve DALI
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: