Na této stránce:

Zákaznická aplikace
Od návrhu po hotový projekt

V průmyslových oblastech budoucnosti zaznamenávají objednací a výrobní procesy stále větší míru digitalizace a automatizace. Cíl: Konzistentní a transparentní data v rámci celého hodnotového řetězce, která umožní snížit náklady a ušetřit čas a zároveň zamezí zbytečným výdajům. Na podporu této horizontální integrace nabízí společnost WAGO řešení smartDATA Engineering, které uživatelům pomáhá při projektování, návrhu, vývoji a testování skříňového rozvaděče a také při jeho uvádění do provozu.

Přednosti řešení smartDATA Engineering

 • Individuální produkty a řešení
 • Komplexní ukládání dat
 • Zamezuje poruchám systémů
 • Snižuje doplňkové náklady

Náskok před konkurencí s řešením smartDATA Engineering

Dnešní éra Průmyslu 4.0 se vyznačuje rostoucí složitostí a individualizací produktů a také zvětšujícími se požadavky na odborné znalosti. Současně s nimi se zvyšuje i tlak na náklady, takže podniky neustále balancují na tenké hraně mezi kvalitou výroby a nákladovou stránkou. O konkurenceschopnosti podniku rozhoduje kromě odborných znalostí pracovníků, vlastností nabízených produktů nebo služeb především efektivita a účinnost výrobních procesů. Abychom zákazníky podpořili na cestě k vyšší efektivitě, poskytujeme řešení WAGO smartDATA, se kterým získáte obrovské množství dat a služeb zaměřených na individuální produkty a řešení. Zajišťuje konzistentní ukládání dat a zamezuje poruchám systémů v různých oblastech, které mohou vyvolávat nutnost dalších iterací, a tím pádem i zbytečné náklady navíc.

Ucelené řešení

Celý přístup začíná už při elektrotechnickém plánování a projektování: Pokud projektant potřebuje importovat zákaznická projektová data (např. schémata zapojení nebo seznamy komponent) z nejrůznějších projekčních nástrojů, může využít vývojový nástroj WAGO smartDESIGNER. Program má rozhraní pro komunikaci s různými CAE nástroji jako EPLAN a WSCAD a umožňuje tak snadno převzít stávající elektrotechnické plány. Protože se jedná o webovou aplikaci, je možné software snadno používat i bez integrace do vlastního IT systému podniku – stačí vám přístup k internetu. Tato vlastnost šetří čas a peníze a je výhodná zejména tehdy, když je správa IT outsourcována externímu poskytovateli služeb, který účtuje poplatky za instalaci nového či aktualizaci stávajícího softwaru. Mizí i problémy se správou různých verzí. Po založení účtu je navíc možné spravovat a opětovně používat dříve vytvořené projekty.

Při používání elektromechanických komponent nebo automatizačních systémů WAGO může konstruktér využít přímé propojení nástroje smartDESIGNER s online katalogem WAGO. Neustále máte k dispozici aktuální informace o produktech ve formě datových listů, produktových fotografií a souborů s CAE a CAD daty ke stažení.

Přednosti nástroje smartDESIGNER

 • Rozhraní pro komunikaci s CAE nástroji
 • Snadná integrace do stávajících elektronických procesů elektrotechnického projektování
 • Snadná přístupnost – stačí připojení k internetu
 • Přímé propojení mezi programem smartDESIGNER a online katalogem WAGO

Přímé propojení s e-shopem WAGO

Po nakonfigurování kupříkladu DIN lišty provede smartDESIGNER její automatickou kontrolu. Při používání řadových svorek například upozorní na nutnost vložení koncové bočnice a separátoru, které zamezují kontaktu mezi díly pod proudem. Při projektování řídicích modulů mimo jiné vypočítává rozběhový proud, aby bylo možné navrhnout dostatečné napájení. Po dokončení návrhu lze potřebné produkty včetně kompletně osazené DIN lišty objednat z e-shopu. Příslušné produkty po individuální výrobě neprodleně odesíláme zákazníkovi.

Po logické kontrole v nástroji smartDESIGNER je možné vygenerovaná data zobrazit plně ve 3D a dokumentovat je za účelem dalšího používání nebo doplňkové kontroly. Vytvořit a vytisknout lze také kusovníky, fotky použitých produktů nebo data popisů za účelem pozdější instalace do skříňového rozvaděče – například pro řadové svorky.

Horizontální integrace – z nástroje smartDESIGNER do aplikace e!COCKPIT

Pokud navrhnete DIN lištu s inteligentními komponentami, je možné příslušná data snadno přenést z programu smartDESIGNER do vývojové aplikace e!COCKPIT. WAGO e!COCKPIT je kompletní vývojová aplikace pro programování veškerých komponent. Vyznačuje se mimořádnou uživatelskou přívětivostí a intuitivním ovládáním. e!COCKPIT podporuje všechny kroky výroby, od konfigurace hardwaru a programování přes simulaci a vizualizaci až po uvádění rozvodny do provozu. Novým uživatelům usnadňuje používání aplikace e!COCKPIT uživatelské rozhraní, které připomíná moderní programy ze sady MS Office. Aby si uživatel zachoval přehled o projektu i při jeho rostoucí složitosti, jsou nabídky v uživatelském rozhraní kontextové. To znamená, že se zobrazují pouze nabídky, možnosti a funkce, které lze v aktuálním návrhu nebo fázi skutečně použít. Komponenty pak lze metodou drag-and-drop přesunout do hlavní části uživatelského rozhraní, kde se navzájem virtuálně propojují. Tento přístup od samého počátku zamezuje chybám při propojování. Předchází také nákladnému hledání chyb po instalaci. V aplikaci e!COCKPIT je možné konfigurovat a programovat víc řídicích modulů najednou. Pro projektovaný systém proto umožňuje také provádět simulace a různé testovací scénáře.

Výkonný online projekční nástroj smartDESIGNER nabízí rozhraní pro komunikaci s aplikacemi pro elektrotechnické projektování, zrychluje celý proces návrhu, zjednodušuje proces objednávání a nabízí také řadu doplňkových možností, které usnadňují dokumentaci. Rozhraní pro komunikaci s vývojovou aplikací e!COCKPIT zase zaručuje konzistentní přenos projektových dat za účelem dalšího konfigurování a programování automatizačních komponent. Plní tak zásadní požadavek v moderní výrobě strojů a systémů: rychle a spolehlivě implementovat složité funkce.

Přednosti aplikace e!COCKPIT

 • Intuitivní a uživatelsky přívětivá
 • Podpora všech kroků výroby
 • Od samého počátku předchází chybám při propojování
 • Možnost konfigurování a programování několika řídicích modulů najednou
 • Konzistentní přenos projektových dat
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: