railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

Infrastruktura železničních stanic

Drážní zařízení železničních stanic i nádražní budovy sestávají z bezpočtu přístrojů a systémů, které jsou poháněny elektřinou a jejichž funkčnost je nutné monitorovat. Patří mezi ně řídicí systémy osvětlení, evakuační systémy a nízkonapěťové rozvaděče, které se starají o pohodlí a bezpečnost cestujících. I na železničních stanicích zajišťuje WAGO napájení zabezpečené proti výpadkům a sběr dat pro různé analogové a binární signály.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Technologie WAGO v drážních vozidlech

Výrobky značky WAGO tvoří už déle než 40 jádro drážních systémů. Rychlá a snadno ovladatelná elektrická propojovací technika WAGO je zárukou vysoce kvalitního spojení bez ohledu na pečlivost instalačního technika. I to je jeden z důvodů, proč je naše pružinová připojovací technika první volbou profesionálů z oboru. Naši techniku najdete na palubě elektrických i dieselových lokomotiv, osobních vagonů, dvoupatrových vozů i hnacích vozidel v regionální, místní i vysokorychlostní železniční dopravě, v tramvajích i v metru.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Aplikace ve vlacích

Díky obrovské paletě produktů v oblasti elektrické propojovací techniky, rozhraní a automatizačních technologií najdeme vhodné a spolehlivé řešení pro všechny aplikace. Dalším plusem je rychlá a snadná instalace. Naše výrobky se hodí do stísněných podmínek v kabině strojvůdce, ve dveřích, v osvětlení nebo v klimatizační technice i pro použití v pohonech a střídačích, ovládacích panelech a pojistkových skříních, nabíječkách, toaletách i instalačních krabicích, u nichž je požadována dlouhá životnost.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Stavěcí systémy výhybek

Funkční stavěcí systémy výhybek – elektrické či hydraulické – jsou nepostradatelná zařízení, která předcházejí výpadkům vlaků. Jejich provozovatelé proto sázejí na prediktivní údržbu, tedy detekování možných závad ještě před tím, než nastanou. WAGO-I/O-SYSTEM shromažďuje data naměřená senzory na výhybkách a předává je řídicímu středisku. Díky tomu je možné bezprostředně vyhodnotit i nejmenší odchylky a zahájit potřebné opravy.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Signalizační technika na přejezdech

Spolehlivá elektrická propojení s nulovými nároky na údržbu jsou nezbytnou součástí signalizační techniky na železničních přejezdech a také železničních stanic nebo výhybek. Rozmanitá propojovací technika WAGO se uplatňuje zejména v odbočných krabicích, stavěcích systémech výhybek, stavědlech a hradlech. Elektrická propojovací technika WAGO se v drážních aplikacích prakticky osvědčuje už od roku 1970 a disponuje všemi potřebnými atesty.

Video

WAGO-I/O-SYSTEM ideálně doplňuje bezpečnostní řídicí systémy našich zákazníků a umožňuje realizovat preventivní údržbu. Ať jsou instalovány na kolejích, nebo na výhybkách, naše výrobky splňují veškeré požadavky drážních norem ČSN EN 50121-4, EN 50121-5 a ČSN EN 50155, a to bez omezení na určitou aplikaci.

Přednosti:

● Bezšroubová připojovací technika zajišťuje maximálně spolehlivý kontakt

● Plasty používané jako izolátor v řadových svorkách bez omezení splňují požadavky normy EN 45545

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: