energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Stále přísnější auditoři

V budoucnu bude pro podniky obtížnější získat certifikaci systému energetického managementu dle normy ISO 50001. Od října 2017 musejí poprvé prokázat měřitelné zvýšení energetické efektivity, bez kterého nezískají příslušný certifikát.

Řada norem ISO 50000 zpřísnila požadavky na systémy energetického managementu. Společnosti, které je chtějí splnit, musejí vyvinout vhodnou koncepci měření, která umožní chytře a proaktivně definovat klíčové ukazatele. Společně zajistíme, aby váš systém energetického managementu odpovídal aktuálním požadavkům, a přiblížíme vás o další krok k optimální efektivitě.

Naše témata:

 • Nové normy energetického managementu
 • Delší audity, podrobnější pohled na problematiku
 • WAGO vám pomůže s realizací norem
 • Technologie, přesně jak je potřebujete

Nové normy energetického managementu

Dle normy ISO 50001 je v Německu certifikována řada podniků. Norma předepisuje vytvoření systematického energetického managementu. Standard ISO 50003 jde ještě o krok dál a požaduje nepřetržité a systematické zvyšování energetické efektivity. Auditor tak musí v rámci certifikačního auditu ověřit a potvrdit postupné zlepšování. Společně s normou ISO 50003 nabývají účinnosti i další nové normy z řady ISO 50000: Norma ISO 50006 předepisuje požadavky na měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl). Norma ISO 50015 se zase zabývá měřením a ověřováním energetické náročnosti organizací. Řada norem ISO 50000:

 • ISO 50001: Vytvoření systematického energetického managementu
 • ISO 50003: Pokyny pro auditory provádějící certifikaci
 • ISO 50006: Stanovení ukazatelů energetické náročnosti
 • ISO 50015: Systematické měření

Delší audity, podrobnější pohled na problematiku

Doposud se jako základ pro určení doby auditu potřebný k certifikaci dle normy ISO 50001 používaly faktory jako hospodářský sektor, počet zaměstnanců nebo složitost energetického managementu podniku, která vyplývá z celkové spotřeby energie a relativního podílu jednotlivých zdrojů energie, a případně další faktory. Z těchto faktorů vyplývá základní doba v délce dvou dnů auditu pro úvodní certifikaci průmyslových podniků a jednoho a půl dne pro neprůmyslové systémy energetického managementu.

U normy ISO 50003 toto dělení odpadá. Norma přikládá větší význam specifickým podmínkám daného podniku, které ovlivňují energetickou náročnost, například počtu významných spotřebičů, jako jsou stroje nebo klimatizační systémy. Nově se také zohledňují pouze pracovníci s výrazným vlivem na spotřebu energie, nikoli všichni zaměstnanci. Z těchto faktorů pak pro všechny podniky vyplývá doba auditu v délce nejméně tří dnů. Pro vás to sice znamená větší časovou náročnost, z detailnějšího pohledu na technické detaily ale zároveň vyplývá příležitost k odhalení dalšího potenciálu. Co se mění:

 • Nové metody výpočtu doby trvání auditu
 • Základní audit se prodlužuje na tři dny
 • Vyšší náklady, ale zároveň nové příležitosti pro podniky

Technologie, přesně jak je potřebujete

Že přísnější požadavky právních předpisů vyžadují složitou měřicí techniku? Ale vůbec! S naším řešením energetického managementu můžete pomocí jediného systému zaznamenávat všechny procesní proměnné a hodnoty spotřeby energie. Modulární struktura systému WAGO-I/O-SYSTEM dovoluje sestavit individuální koncepci záznamu dat, kterou pak můžete kdykoli rozšiřovat přesně podle potřeb vašeho podniku. Nakonfigurujte systém záznamu dat a ukládejte a zobrazujte naměřené údaje. Pokud si to přejete, můžete k tomu využít i nové cloudové řešení WAGO Cloud Data Control. Náš software v procesorovém modulu dokáže odesílat data přímo do cloudu prostřednictvím standardizovaného protokolu MQTT. Stabilní a osvědčený operační systém Linux® navíc zaručuje mimořádnou úroveň zabezpečení. Jedná se o skvělý způsob, jak rychle a snadno odhalit potenciál úspor a jak získat podrobný přehled o spotřebě energie. Náš systém:

 • Jednoduchý
 • Individuálně přizpůsobený
 • Rozšiřitelný
 • Podpora propojení s cloudem

WAGO vám pomůže s realizací norem

Se změnami právních předpisů může podnik rychle narazit na vlastní limity. Realizace nových norem vyžaduje čas a je spojena s rizikem neúspěšné certifikace v důsledku nevhodných klíčových ukazatelů. WAGO vám prostřednictvím kvalitních produktů a služeb pomůže vytvořit individuálně přizpůsobenou koncepci měření, která vám odhalí potenciál pro zvýšení efektivity a umožní využít všech souvisejících výhod. Na základě ukazatelů energetické náročnosti a výchozího stavu spotřeby energie vyvineme pro vaši společnost odpovídající opatření ke zvýšení energetické efektivity. Ve spolupráci s vámi pak sestavíme systém energetického managementu, který vám bude sloužit dlouhá léta. Přednosti našeho řešení:

 • Otevřené a flexibilní
 • Snadné připojení nových i stávajících senzorů k systému WAGO-I/O-SYSTEM
 • Integrovaná vizualizace
 • Snadné odvození opatření ke zvýšení efektivity na základě našeho energetického monitoringu
 • Transparentní databáze energetických zdrojů a ovlivňujících činitelů ke splnění energetického hodnocení dle normy ISO 50001

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další řešení v oblasti energetického managementu

WAGO vám pomůže vytěžit z vašeho potenciálu maximum – od monitorování až po identifikaci vhodných opatření.

Mohlo by vás také zajímat

Pokrok se společností WAGO

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti energetického managementu. Poznejte další témata, na kterých pracujeme.