energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Inteligentní rozvodné sítě pro energetický trh

Místo pouhé distribuce energie je nezbytné inteligentně koordinovat souhru
mezi decentralizovanými výrobci a spotřebiteli. K tomu jsou zapotřebí důmyslné obchodní modely a hlavně propracovaná strategie digitalizace.


Základ pro digitalizaci energetické soustavy tvoří technologicky vyspělé řídicí systémy a informační technologie: Naše procesorové moduly koordinují decentralizované systémy, zajišťují snadnou a bezpečnou komunikaci uvnitř inteligentní rozvodné sítě a do cloudu ukládají naměřené hodnoty, které zároveň chrání před kybernetickými útoky.
WAGO už dnes nabízí ta správná řešení a koncepce pro každý krok tohoto procesu.

Inteligentní rozvodné sítě: Lepší komunikace v energetické síti

Energetická transformace vyžaduje komunikaci, a to jak mezi jednotlivými aktéry a zájmovými skupinami, tak mezi technickými prvky. Získat kontrolu nad stále decentralizovanější a nestálejší výrobou energie vyžaduje, aby jednotlivé komponenty energetické soustavy z různých sektorů byly navzájem dokonale propojené inteligentní sítí. V oblasti elektrické energie už transformace propukla naplno: Řízení rozvodné sítě optimalizují moderní automatizační technologie integrované do decentralizovaných systémů k dodávce elektrické energie, inteligentní rozvodny a virtuální elektrárny. Dalším krokem je modernizace plynovodní a tepelné sítě. I pro ně nabízí WAGO nezbytné procesorové moduly. Přednosti řešení WAGO:

 • Spolehlivé měření, řízení a regulace energetické sítě
 • Automatizace procesů, řízení zátěže
 • Bezpečný a hospodárný přístup ke vzdáleným systémům
 • Široký sortiment
 • Osvědčené a robustní výrobky
 • Všechny důležité světové atesty
 • Maximální flexibilita na úrovni signálů a sběrnicových protokolů
 • Snadná konfigurace
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW.
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT

Důkladná modernizace rozvodné sítě až na úroveň rozvaděčů

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg
Blockchain

Digitální obchodování s energiemi

Nakupujte elektrickou energii přímo od souseda: Digitální „účetní kniha“ blockchain umožňuje přímé transakce mezi výrobci energie a spotřebiteli. WAGO vysvětluje, jak přesně funguje a co vlastně může znamenat pro budoucnost.

Integrovaná energie: Provázání elektřiny, tepla a přenosu

S postupující decentralizací a digitalizací sektoru elektrické energie zaměřují dodavatelé stále větší pozornost i na teplo a mobilitu. Energetická transformace může ale proběhnout jen tehdy, pokud bude možné energii také ukládat. Tepelné a plynovodní sítě nabízejí z tohoto hlediska výrazně větší kapacitu než elektrická rozvodná síť. Na důležitosti proto nabývají systémy k přeměně elektrické energie na teplo nebo plynná paliva. Ty mohou přebytečnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů využít k výrobě tepla a uložitelného vodíku a metanu. WAGO už dnes dodává komponenty výrobcům těchto systémů. Dodavatelům zároveň pomáháme s modernizací tepelných a plynovodních sítí, která je nezbytná kvůli integraci energetických sektorů a stále složitějším energetickým tokům. Jako automatizační platforma slouží osvědčený WAGO-I/O-SYSTEM. Přednosti řešení WAGO:

 • Řešení pro automatizaci
 • Maximální flexibilita
 • Možnost použití přímo v zóně s nebezpečím výbuchu 2
 • Přímý přenos jiskrově bezpečných signálů ze zón s nebezpečím výbuchu do jiskrově bezpečných modulů Ex i
 • Integrované telemetrické protokoly dle IEC 60870, IEC 61850 DNP 3.0
 • Funkce PLC
 • Webový server

Přebytečná elektřina z obnovitelných zdrojů pro elektromobily

Propojení s cloudem: Analýza dat pomocí cloud computingu

Výpočetní kapacita cloudu přináší do energetického sektoru výrazné výhody. Například provozovatelé větrných elektráren mohou na základě cloudové analýzy dat z turbín zvýšit výrobu energie nebo optimalizovat údržbu. Provozovatelé rozvodných sítí zase mohou na základě dat ze systému a předpovědí počasí lépe odhadovat budoucí stav sítě. Propojení s cloudem zajišťují – díky aktualizaci firmwaru a pomocí odpovídající knihovny v programu IEC – procesorové moduly WAGO PFC100 a PFC200. Procesorové moduly dokážou v nastavitelných intervalech automaticky přenášet hodnoty z technologie do cloudu. Komunikace protokolem MQTT je zabezpečena šifrováním TLS. Přednosti řešení WAGO Cloud Data Control pro vaši cloudovou aplikaci:

 • Decentralizovaný sběr dat a vizualizace nezávislá na fyzické poloze
 • Připojení ke službám WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services nebo IBM Bluemix pomocí standardizovaného protokolu MQTT
 • Vysoká úroveň zabezpečení díky šifrování TLS
 • Připojení procesní úrovně přímo ke cloudu
 • Rozšíření stávajících systémů pomocí modulu PFC ve funkci brány pro IoT
 • Propojení s cloudem podporují všechny procesorové moduly PFC100 a PFC200

SWO Netz GmbH: Řízení dat pomocí cloudu WAGO

Kybernetická bezpečnost: Zavřete dveře hackerům

Z nezabezpečeného připojení k internetu mohou pro výrobce energie vyplývat závažné důsledky. Kybernetičtí zločinci mohou prostřednictvím řídicího systému proniknout do řídicího střediska. Když ho vypnou, ohrozí dodávku energie a v nejnepříznivějším případě i zapříčiní plošný výpadek. Dobrou zprávou je, že provozovatelé jsou si hrozícího nebezpečí vědomi a tématu kybernetické bezpečnosti přikládají stále větší váhu. Zásadní roli v bezpečnostní koncepci podniku hrají procesorové moduly WAGO. Zatímco počítačové operační systémy je nutné každý týden aktualizovat, aby si zachovaly dostatečný stupeň ochrany, firmware našeho procesorového modulu díky zvýšené úrovni zabezpečení trvale splňuje všechny příslušné bezpečnostní požadavky. Přednosti řešení WAGO:

 • Procesorové moduly PFC100 a PFC200 se vyznačují multiplatformním operačním systémem Linux pracujícím v reálném čase
 • Procesorové moduly PFC využívají open-source operační systém, který lze škálovat a aktualizovat a podporuje nástroje jako rsync
 • Základní systém Linux® podporuje nejdůležitější bezpečnostní protokoly a prochází neustálým vývojem
 • Podpora PLC runtime prostředí CODESYS
 • Rozmanitá rozhraní a průmyslové sběrnice: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 a Modbus TCP
 • Splňuje nejpřísnější požadavky na zabezpečení dle norem řady ISO 27000
 • Integrované funkce VPN: možnost přímého vytvoření VPN tunelu pomocí protokolů IPsec nebo OpenVPN
 • Šifrování dat přímo v procesorovém modulu pomocí protokolů SSL / TLS 1.2
 • Paralelní přístup k datům: Přenos dat do cloudu protokolem MQTT nebo OPC UA, také bezdrátově
 • WAGO splňuje všechny relevantní směrnice v oblasti zabezpečení IT i řadu požadavků z white paperu německého sdružení BDEW pro aplikace v oblasti dodávek energie a vody, které jsou součástí kritické infrastruktury státu („KRITIS“)
 • Procesorový modul PFC200 lze používat jako škálovatelnou stanici

Datová centra – vstupní brána pro zloděje dat

Naše řešení v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: