Na této stránce:
buehne_messumformer_2_ad_2000x2000.jpg

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací

Oddělování, zesilování, filtrace a převod: Měřicí převodníky a zesilovače s izolací z rodiny JUMPFLEX® podporují řadu funkcí v různých oblastech použití a nabízejí spolehlivý a bezchybný přenos signálů – díky rozsáhlé paletě atestů i v aplikacích po celém světě. Zaměřují se na snadnou použitelnost a naprostou spolehlivost.

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací WAGO všech šířek mají stejné kontury. Díky tomu umožňují pomocí můstků snadno propojit napájecí napětí. Odpadá tak nutnost časově náročného zapojování jednotlivých komponent.

Přednosti:

 • Kalibrované přepínání rozsahu měření vždy zajišťuje stejnou přesnost
 • Simulace chování vstupu/výstupu (řada 2857)
 • Možnost používání v extrémních okolních podmínkách (−40 °C až +70 °C)
 • Ochranné oddělení dle normy DIN EN 61010-1
 • Intuitivní konfigurování pomocí počítačové či mobilní aplikace, displeje, přepínačů DIP, přepínacího tlačítka nebo posuvného přepínače

Poznejte náš sortiment měřicích převodníků a zesilovačů s izolací

Zesilovače s izolací

Oddělování, zesilování, filtrace nebo převod: Zesilovače s izolací WAGO podporují řadu funkcí v průmyslových aplikacích a nabízejí spolehlivý a bezchybný přenos signálů.

V sortimentu zesilovačů s izolací máme vhodné řešení pro každý způsob použití.

 • S napájením: zesilovače s izolací (pevná konfigurace), zesilovače s izolací (možnost konfigurace), univerzální zesilovače s izolací, bipolární zesilovače s izolací, oddělovače napájení, zdvojovače signálu
 • Bez napájení: pasivní oddělovače, dvouvodičové (loop-powered) zesilovače s izolací

Přednosti našich zesilovačů s izolací:

 • Galvanické oddělení vstupů/výstupů/napájení
 • Nastavitelná hystereze spínání – zabránění zákmitům výstupního signálu
 • Připojitelná funkce filtru zamezuje rušení signálu
 • Spolehlivá ochrana vstupního obvodu proti přetížení (857-409, 857-402, 2857-401)
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)

Měřicí převodníky frekvence

Měřicí převodníky frekvence WAGO umožňují zaznamenávat signály s frekvencí 0,1–120 kHz ze senzorů NAMUR, NPN nebo PNP a převádět je na analogový unifikovaný signál.

Přednosti měřicích převodníků frekvence:

 • Sběr signálů ze senzorů NAMUR, NPN nebo PNP
 • Rozsah frekvencí: 0,1–120 kHz
 • Signalizace poruchy: detekce přerušení vodiče / zkratu přibližovacích čidel NAMUR
 • Signalizace nedosažení/překročení rozsahu měření

Měřicí převodníky teploty

Měřicí převodníky teploty WAGO umožňují zaznamenávat signály ze senzorů Pt, TC, Ni, KTY a RTD a převádět je na výstupní straně na analogový unifikovaný signál. Zda se při tom používá odporový teploměr nebo termočlánek, závisí na faktorech, jako jsou maximální rozsah teplot, instalační prostředí a požadovaná přesnost měření.

 • Odporové teploměry (RTD): teploty do 850 °C, vysoká přesnost
 • Termočlánky (TC): teploty do 2 320 °C, lepší odezva

Přednosti měřicích převodníků teploty:

 • Sběr signálů ze senzorů Pt, TC, Ni, KTY a RTD a odporů do 4,5 kΩ (např. senzorů Pt100)
 • 2-, 3- a 4vodičová připojovací technika
 • Signalizace poruchy: detekce přerušení vodiče / zkratu senzoru
 • Signalizace nedosažení/překročení rozsahu měření

Úrovňové spínače

Úrovňové spínače WAGO monitorují různé měřicí signály, například teploty, proudu nebo napětí. V případě nedosažení nebo překročení předem nastavené mezní hodnoty je možné aktivovat například nouzové zastavení nebo alarmy. Kromě úrovňových spínačů pro analogové signály nabízí WAGO pro monitorování i měření také úrovňové spínače RTD pro odporové senzory teploty a potenciometry a rovněž úrovňové spínače TC pro termočlánky.

Přednosti našich úrovňových spínačů:

 • Simulace chování vstupu/výstupu (řada 2857)
 • Relé jako úrovňové spínače (např. prodleva aktivace/deaktivace)
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)

Měřicí převodníky polohy potenciometru

Měřicí převodníky polohy potenciometru WAGO umožňují zaznamenávat odporové signály například z potenciometrů a převádět je na analogový unifikovaný signál.

Přednosti našich měřicích převodníků polohy potenciometru:

 • Sběr signálů z potenciometrů a odporů
 • Automatická identifikace potenciometru
 • Konfigurovatelné vstupní a výstupní parametry
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)

Měřicí převodníky proudu, napětí a výkonu

Kromě měřicích převodníků proudu a napětí ke snímání stejnosměrného a střídavého proudu vás naše produktová paleta přesvědčí také měřicím převodníkem výkonu, který souběžně měří proud i napětí a převádí je na hodnotu výkonu, která má na výstupu podobu unifikovaného analogového signálu. Řešení pro dovybavení stávajících systémů představuje měřící převodník WAGO pro Rogowského cívky. Není tudíž nutné odpojovat vodič pod napětím.

Přednosti našich měřicích převodníků proudu, napětí a výkonu:

 • Záznam stejnosměrného a střídavého napětí až do 300 V AC/DC pomocí modulů o šířce pouze 6 mm
 • Střídavý proud do 4 000 A prostřednictvím Rogowského cívky
 • Připojitelná funkce filtru zamezuje rušení signálu
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)
grafik-trennverstaerker_oZ_2000x2000_4.jpg

Zesilovače s izolací

Oddělování, zesilování, filtrace nebo převod: Zesilovače s izolací WAGO podporují řadu funkcí v průmyslových aplikacích a nabízejí spolehlivý a bezchybný přenos signálů.

V sortimentu zesilovačů s izolací máme vhodné řešení pro každý způsob použití.

 • S napájením: zesilovače s izolací (pevná konfigurace), zesilovače s izolací (možnost konfigurace), univerzální zesilovače s izolací, bipolární zesilovače s izolací, oddělovače napájení, zdvojovače signálu
 • Bez napájení: pasivní oddělovače, dvouvodičové (loop-powered) zesilovače s izolací

Přednosti našich zesilovačů s izolací:

 • Galvanické oddělení vstupů/výstupů/napájení
 • Nastavitelná hystereze spínání – zabránění zákmitům výstupního signálu
 • Připojitelná funkce filtru zamezuje rušení signálu
 • Spolehlivá ochrana vstupního obvodu proti přetížení (857-409, 857-402, 2857-401)
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)
grafik-frequenzmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Měřicí převodníky frekvence

Měřicí převodníky frekvence WAGO umožňují zaznamenávat signály s frekvencí 0,1–120 kHz ze senzorů NAMUR, NPN nebo PNP a převádět je na analogový unifikovaný signál.

Přednosti měřicích převodníků frekvence:

 • Sběr signálů ze senzorů NAMUR, NPN nebo PNP
 • Rozsah frekvencí: 0,1–120 kHz
 • Signalizace poruchy: detekce přerušení vodiče / zkratu přibližovacích čidel NAMUR
 • Signalizace nedosažení/překročení rozsahu měření

grafik-temperaturmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Měřicí převodníky teploty

Měřicí převodníky teploty WAGO umožňují zaznamenávat signály ze senzorů Pt, TC, Ni, KTY a RTD a převádět je na výstupní straně na analogový unifikovaný signál. Zda se při tom používá odporový teploměr nebo termočlánek, závisí na faktorech, jako jsou maximální rozsah teplot, instalační prostředí a požadovaná přesnost měření.

 • Odporové teploměry (RTD): teploty do 850 °C, vysoká přesnost
 • Termočlánky (TC): teploty do 2 320 °C, lepší odezva

Přednosti měřicích převodníků teploty:

 • Sběr signálů ze senzorů Pt, TC, Ni, KTY a RTD a odporů do 4,5 kΩ (např. senzorů Pt100)
 • 2-, 3- a 4vodičová připojovací technika
 • Signalizace poruchy: detekce přerušení vodiče / zkratu senzoru
 • Signalizace nedosažení/překročení rozsahu měření
grafik-grenzwertschalter_oT_2000x2000_1.jpg

Úrovňové spínače

Úrovňové spínače WAGO monitorují různé měřicí signály, například teploty, proudu nebo napětí. V případě nedosažení nebo překročení předem nastavené mezní hodnoty je možné aktivovat například nouzové zastavení nebo alarmy. Kromě úrovňových spínačů pro analogové signály nabízí WAGO pro monitorování i měření také úrovňové spínače RTD pro odporové senzory teploty a potenciometry a rovněž úrovňové spínače TC pro termočlánky.

Přednosti našich úrovňových spínačů:

 • Simulace chování vstupu/výstupu (řada 2857)
 • Relé jako úrovňové spínače (např. prodleva aktivace/deaktivace)
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)

grafik-potipositionsmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Měřicí převodníky polohy potenciometru

Měřicí převodníky polohy potenciometru WAGO umožňují zaznamenávat odporové signály například z potenciometrů a převádět je na analogový unifikovaný signál.

Přednosti našich měřicích převodníků polohy potenciometru:

 • Sběr signálů z potenciometrů a odporů
 • Automatická identifikace potenciometru
 • Konfigurovatelné vstupní a výstupní parametry
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Měřicí převodníky proudu, napětí a výkonu

Kromě měřicích převodníků proudu a napětí ke snímání stejnosměrného a střídavého proudu vás naše produktová paleta přesvědčí také měřicím převodníkem výkonu, který souběžně měří proud i napětí a převádí je na hodnotu výkonu, která má na výstupu podobu unifikovaného analogového signálu. Řešení pro dovybavení stávajících systémů představuje měřící převodník WAGO pro Rogowského cívky. Není tudíž nutné odpojovat vodič pod napětím.

Přednosti našich měřicích převodníků proudu, napětí a výkonu:

 • Záznam stejnosměrného a střídavého napětí až do 300 V AC/DC pomocí modulů o šířce pouze 6 mm
 • Střídavý proud do 4 000 A prostřednictvím Rogowského cívky
 • Připojitelná funkce filtru zamezuje rušení signálu
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)

Možnosti konfigurace

Intuitivní konfigurování pomocí počítačové či mobilní aplikace nebo displeje

Video: Měřicí převodníky a zesilovače s izolací

Poznejte rozsáhlé funkce měřicích převodníků a zesilovačů s izolací JUMPFLEX®, které vám díky jednoduchému uvádění do provozu a obsluze zjednoduší každodenní práci.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Transparentní servis a údržba

Kdo myslí při používání systémů zpracovatelské techniky na servis a údržbu? Ve zpracovatelské technice se už léta běžně používají měřicí převodníky analogového signálu a zesilovače s izolací. Kromě galvanického oddělení umožňují i jednoduše a hospodárně upravovat signály měřicí techniky za účelem dalšího pracování na úrovni řízení. Po výrazném zmenšení (konstrukční šířka dnes začíná už na 6 mm) a zavedení přepínačů DIP ale nastal nejvyšší čas na inovace v oblasti konfigurování. Proč nezvážit odnímatelný displej nebo počítačovou či mobilní aplikaci? Tyto metody vám mohou značně usnadnit uvádění do provozu, servis i údržbu systémové techniky.
process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg