buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí

Měřicí transformátory proudu WAGO jsou první volbou ve všech aplikacích, v nichž je třeba zaznamenávat a dále zpracovávat vysoký proud. Ke snadnému a bezpečnému měření ve stávajících zařízeních můžete využít odbočky napětí.

Přednosti

 • Bezpečné a spolehlivé zapojení pomocí připojovací techniky CAGE CLAMP®
 • Rozsáhlé portfolio pro nové systémy i pro dovybavení stávajících
 • Sladěné komponenty pro váš management energetických dat

Přehled produktů

Nový produkt

Elektroměry WAGO (certifikace MID)

Výhody

 • Měření hodnot jalového a činného výkonu, síťové frekvence, proudu, napětí a výkonu pro všechny fáze
 • Díky evropské směrnici o dodávání měřidel na trh - MID 2014/32/EU je možné přístroje použít k tzv. fakturačnímu měření spotřeby.
 • Profesionální komunikace díky rozhraním M-Bus a Modbus® a dvěma impulzním výstupům S0
 • Intuitivní konfigurace pomocí dotykových ovládacích prvků a mobilní aplikace pro konfiguraci prostřednictvím technologie Bluetooth®
 • Dokonalá transparentnost díky podsvětlenému plnoformátovému displeji
 • Úspora času na každé úrovni díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP® a páčkám
 • Užší konstrukční provedení šetří drahocenné místo ve skříňovém rozvaděči

Ucelené řešení: měřicí transformátory proudu pro fakturační měření

Přehled měřicích transformátorů proudu WAGO

WAGO nyní nabízí i měřicí transformátory proudu pro fakturační měření. Nové měřicí transformátory proudu byly schváleny v rámci posouzení shody pro zúčtování třetími stranami. Měřicí transformátory pro fakturační měření jsou dokonalým doplňkem nových měřičů energie WAGO s přípojkou pro měřicí transformátor (obj. č. 879-3040).

Ucelené řešení

Nové měřicí transformátory proudu pro fakturační měření posilují stávající sortiment řešení pro měření proudu a energie společnosti WAGO. Tyto měřicí transformátory proudu optimálně doplňují nové produkty v oblasti technologií pro měření proudu a energie – elektroměry WAGO (MID), se kterými dokonale spolupracují. Sada pro rychlou montáž umožňuje snadnou a cenově výhodnou instalaci. Velký počet možností upevnění dává uživatelům obrovskou flexibilitu. Kombinace elektroměru a měřicího transformátoru proudu představuje ucelené řešení.

Přednosti

 • Nové měřicí transformátory proudu byly v rámci posouzení shody schváleny pro použití k zúčtování třetími stranami
 • Dokonale vhodné pro kombinování s měřicími transformátory z rodiny měřičů energie WAGO (obj. č. 879-3040)
 • Bezšroubová připojovací technika CAGE CLAMP®

Naše výrobky ze sortimentu měřicích transformátorů proudu a odboček napětí

Rogowského cívky

Rogowského cívky WAGO řady 855 jsou uzavřené vzduchové cívky s dělitelným cívkovým tělesem a nemagnetickým jádrem, které spolehlivě převádějí střídavý proud.

Přednosti:

 • Dělitelné cívkové těleso zajišťuje úsporu prostoru, zejména při měření vysokého proudu
 • Snadné použití díky bajonetovému uzávěru a upevňovacím příchytkám pro vázací pásky
 • Vyšší bezpečnost díky možnosti plombování bajonetového uzávěru
 • Přímé připojení Rogowského cívek k modulu k měření třífázového výkonu (750-495/000-002)
 • Možnost celosvětového využití v mnoha oborech díky atestu UL

Měřicí transformátory proudu s děleným jádrem

Přednosti:
 • Kompaktní měřicí transformátory proudu s děleným jádrem jsou vhodné zejména k dodatečné instalaci do stávajících zařízení
 • Nedochází k přerušení proudového obvodu
 • Snadná a levná instalace pomocí vázacích pásků
 • Odnímatelný upevňovací třmen (855-5xxx) usnadňuje montáž v případě stísněných prostorových podmínek

Násuvné měřicí transformátory proudu s připojovací technikou CAGE CLAMP®

Přednosti:
 • Bezšroubová připojovací technika CAGE CLAMP®
 • Sada pro rychlou montáž zajišťuje snadnou a levnou instalaci
 • Vysoká flexibilita díky mnoha možnostem montáže
 • Snadné zkratování transformátoru pomocí redundantních sekundárních přípojek S1 a S2
 • Atest UL

Odbočky napětí pro izolované vodiče

Odbočky napětí WAGO řady 855 zajišťují snadné a bezpečné měření ve stávajících zařízeních. Vytvoření kontaktu zajišťuje zářezový spoj IDC.

Výhody pro vás:

 • Bezpečné a bleskurychlé zhotovení odbočky měřeného napětí
 • Zářezový spoj (IDC) nevyžaduje nástroje a zaručuje bezpečnou instalaci
 • Možnost jištění 2A pojistkou 5 × 25 mm
 • Pro izolované vodiče do 16 mm2 (6 AWG)

Odbočky potenciálu pro přípojnice

Výhody pro vás:

 • Rychlá a snadná montáž na přípojnici pod napětím pomocí svěrného upevnění nebo šroubu M6/M8
 • Různé možnosti popisování zajišťují jasnou identifikaci
 • Univerzální připojování vodičů pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP®
 • Jištěný napěťový obvod na ochranu následných měřičů

Sonda proudu a napětí

Odbočka proudu a napětí představuje kombinaci měřicího transformátoru proudu s odbočkou napětí, kterou lze rychle a snadno namontovat do otvorů pro můstky na vysokoproudé průchozí svorce (285-195) 95 mm2 (4/0 AWG).

Výhody pro vás:

 • Snímání dat o výkonu přímo na napájení
 • Integrovaný měřicí transformátor proudu, 250 A / 1 A
 • Přesné výsledky měření díky třídě přesnosti 0,5 podle EN 61869-2
 • Jištěný napěťový obvod na ochranu následných měřičů

Měřicí převodníky proudu, napětí a výkonu

Kromě měřicích převodníků proudu a napětí ke snímání stejnosměrného a střídavého proudu vás naše produktová paleta přesvědčí také měřicím převodníkem výkonu, který souběžně měří proud i napětí a převádí je na hodnotu výkonu, která má na výstupu podobu unifikovaného analogového signálu. Řešení pro dovybavení stávajících systémů představuje měřící převodník WAGO pro Rogowského cívky. Není tudíž nutné odpojovat vodič pod napětím.

Přednosti našich měřicích převodníků proudu, napětí a výkonu:

 • Záznam stejnosměrného a střídavého napětí až do 300 V AC/DC pomocí modulů o šířce pouze 6 mm
 • Střídavý proud do 4 000 A prostřednictvím Rogowského cívky
 • Připojitelná funkce filtru zamezuje rušení signálu
 • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření (možnost použití ve funkci úrovňového spínače – s prodlevou aktivace/deaktivace)

Všechny produkty

Poznejte široký sortiment měřicích transformátorů proudu a odboček napětí WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspirace pro vás

Měření a analýza proudu

Řešení společnosti WAGO pro monitorování a úsporu energie

Kompaktní transformátorové svorky

Předem smontované transformátorové svorky pro snadné připojení a zkratování měřicích transformátorů proudu, vhodné pro moduly k měření třífázového výkonu

Produkty

Kompaktní transformátorové svorky

Jednoduché řešení pro spolehlivé zkratování měřicích transformátorů proudu, které nejsou přímo propojené se spotřebičem; k dispozici i pro 3fázové obvody

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Energetický management

Identifikace a využití plného potenciálu

Snižovat spotřebu energie je dobré pro životní prostředí i pro společnost. Řádná analýza a uskutečnění těch správných kroků může přispět k trvale udržitelnému zisku. Společnost WAGO je spolehlivý partner pro efektivní energetický management.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Doporučujeme přečíst

Poznejte naše další produkty

Připojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše spektrum produktů sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.

8882868256798.jpg

Automatizační technika

Měření, řízení, regulace: S automatizační technikou a příslušným softwarem jste připraveni na budoucnost a navíc ušetříte čas. Naše I/O systémy, procesorové moduly, displeje a panely se vyznačují nejvyšší mírou spolehlivosti, a to i za extrémních podmínek.

automation_2000x1500.jpg