buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí

Měřicí transformátory proudu WAGO jsou první volbou ve všech aplikacích, v nichž je třeba zaznamenávat a dále zpracovávat vysoký proud. Ke snadnému a bezpečnému měření ve stávajících zařízeních můžete využít odbočky napětí.

Přednosti

 • Bezpečné a spolehlivé zapojení pomocí připojovací techniky CAGE CLAMP®
 • Rozsáhlé portfolio pro nové systémy i pro dovybavení stávajících
 • Sladěné komponenty pro váš management energetických dat

Product Overview

New Product

Rogowského cívky

Rogowského cívky WAGO řady 855 jsou uzavřené vzduchové cívky s dělitelným cívkovým tělesem a nemagnetickým jádrem, které spolehlivě převádějí střídavý proud.

Přednosti:

 • Dělitelné cívkové těleso zajišťuje úsporu prostoru, zejména při měření vysokého proudu
 • Snadné použití díky bajonetovému uzávěru a upevňovacím příchytkám pro vázací pásky
 • Vyšší bezpečnost díky možnosti plombování bajonetového uzávěru
 • Přímé připojení Rogowského cívek k modulu k měření třífázového výkonu (750-495/000-002)
 • Možnost celosvětového využití v mnoha oborech díky atestu UL

Měřicí transformátory proudu s děleným jádrem

Přednosti:
 • Kompaktní měřicí transformátory proudu s děleným jádrem jsou vhodné zejména k dodatečné instalaci do stávajících zařízení
 • Nedochází k přerušení proudového obvodu
 • Snadná a levná instalace pomocí vázacích pásků
 • Odnímatelný upevňovací třmen (855-5xxx) usnadňuje montáž v případě stísněných prostorových podmínek

Odbočky napětí pro izolované vodiče

Odbočky napětí WAGO řady 855 zajišťují snadné a bezpečné měření ve stávajících zařízeních. Vytvoření kontaktu zajišťuje zářezový spoj IDC.

Přednosti našich odboček napětí:

 • Bezpečné a rychlé zhotovení odbočky měřeného napětí
 • Zářezový spoj IDC nevyžaduje nástroje a zaručuje bezpečnou instalaci
 • Možnost jištění 2A pojistkou (5 × 25 mm)
 • Pro izolované vodiče do 16 mm⊃2; (6 AWG)

Sonda proudu a napětí

Sonda proudu a napětí WAGO představuje kombinaci měřicího transformátoru proudu s odbočkou napětí, kterou lze rychle a snadno namontovat do otvorů pro můstky na vysokoproudé průchozí svorce (285-195) 95 mm2 (4/0 AWG).

Přednosti:

 • Snímání dat o výkonu přímo na napájení
 • Integrovaný měřicí transformátor proudu, 25 A / 1 A
 • Přesné výsledky měření díky třídě přesnosti 0,5 dle EN 61869-2
 • Jištěný napěťový obvod na ochranu následných měřičů

Inspirace pro vás

Měření a analýza proudu

Řešení společnosti WAGO pro monitorování a úsporu energie

Kompaktní transformátorové svorky

Předem smontované transformátorové svorky pro snadné připojení a zkratování měřicích transformátorů proudu, vhodné pro moduly k měření třífázového výkonu

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Produkty

Kompaktní transformátorové svorky

Jednoduché řešení pro spolehlivé zkratování měřicích transformátorů proudu, které nejsou přímo propojené se spotřebičem. K dispozici také pro 3fázové obvody.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: