Na této stránce:
elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektronické jističe

Vysoká zapínací kapacita je kombinovaná s elektronickým relé.
Prostorově nenáročné elektronické jističe WAGO vstupují do hry ve chvíli, kdy kromě bezpečnosti záleží i na vynikajícím poměru mezi cenou a výkonem.

Elektronické jističe WAGO mají rozhodně co nabídnout:

 • Spolehlivě chrání proti přetížení a zkratu.
 • Umožňují rovněž zapínat zátěže s vysokou kapacitou 50 000 μF a víc bez nutnosti zvyšovat nastavení jmenovitého proudu.
 • Jedno-, dvou-, čtyř- a osmikanálové modely s rozsahem proudu od 0,5 do 12 A nabízejí veškerou flexibilitu, kterou potřebujete k individuálnímu pokrytí jmenovitého proudu ve svých aplikacích.
 • S maximální šířkou 45 mm (1,772") se elektronické jističe WAGO vyznačují vysokou hustotou kanálů, ze které vyplývají malé prostorové nároky při instalaci do skříňového rozvaděče
 • Některé z přístrojů jsou k dispozici také s aktivním omezováním proudu, které zamezuje přetížení napájecího zdroje během zkratu

Snadné jištění malého proudu

Nový elektronický jistič WAGO 0,5 A

S jednokanálovým jističem WAGO (787-2861/050-000) lze teď v okruzích řídicího proudu snadno jistit i malý zatěžovací proud 0,5 A. Všech sedm dostupných jističů zaručuje rychlé a spolehlivé vypínání během 4 ms. Díky celkové šířce jen 6 mm navíc jistič šetří prostorem ve skříňovém rozvaděči nebo systémové distribuční krabici. Komfort obsluhy zvyšují různé možnosti ovládání integrovaného binárního vstupu, které dovolují cíleně definovat stav jednotlivých kanálů. Aktuální stav při tom hlásí binární výstup. Díky shodnému obrysu lze pomocí můstků přímo propojovat vstupní a výstupní napětí mezi přístroji z řad 857 a 2857.

Výhody pro vás:

 • Jištění zatěžovacího proudu od 0,5 A do 8 A
 • Pouzdro o šířce 6 mm (0,236") šetří místem
 • Spolehlivé vypínání jističe během pouhých 4 ms

Poznejte další elektronické jističe

Jednokanálové elektronické jističe

Nové moduly se pyšní šířkou pouze 6 mm (0,236"), která z nich dělá nejtenčí elektronické jističe aktuálně dostupné na trhu. Jsou asi o 66 % menší než běžné instalační jističe, takže vám zejména při použití ve skříňovém rozvaděči ušetří ještě víc místa. Elektronické jističe WAGO zapínat spotřebiče s vysokou kapacitou přes 50 000 μF. Pomáhají tak předcházet nechtěnému vypínání jističů v důsledku vysokých proudových rázů při zapínání spotřebičů.

Výhody pro vás:

 • 24 V DC; k dispozici v šesti verzích pro jmenovitý proud 1–8 A
 • Barevné označení přístrojů podle jmenovitého proudu
 • Mimořádně štíhlé konstrukční provedení
 • Zapínací kapacita: > 50 000 µF
 • Široký rozsah teplot okolního vzduchu: −25 °C až +70 °C (−13 °F až +158 °F)
 • Resetování a zapínání/vypínání přímo na modulu nebo dálkově prostřednictvím binárního vstupního signálu
 • Signalizaci vypnutého jističe lze sdružit do skupinového signálu až pro 30 přístrojů
 • Atesty: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- a 8kanálové elektronické jističe

Prostorově nenáročné elektronické jističe WAGO zajišťují spolehlivou ochranu s vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem. Nabízejí jak vynikající vlastnosti a funkce, tak spolehlivou ochranu proti přetížení a zkratu. S maximální šířkou 45 mm (1,772") se elektronické jističe WAGO vyznačují vysokou hustotou kanálů, ze které vyplývají malé prostorové nároky při instalaci do skříňového rozvaděče

Výhody pro vás:

 • 2-, 4- a 8kanálový jistič s nastavitelnou hodnotou proudu v rozsahu od 0,5 do 12 A
 • Vysoká zapínací kapacita: > 50 000 µF
 • Podpora komunikace: vzdálené monitorování a resetování
 • Volitelné aktivní omezení proudu
 • Atesty: CE, UL 60950, UL 2367, GL

Přednosti elektronických jističů WAGO

1

Nekompromisní kompaktnost:
Šířka pouze 6 mm (0,23") zajišťuje úsporu prostoru

2

Popisování:
Přehledné značení pomocí štítků WMB nebo popisovacích pásků TOPJOB® S

3

Intuitivní indikace stavu: Podsvícená tlačítka k indikaci provozního stavu, zapínání, vypínání a potvrzování každého výstupního kanálu

4

Způsob aktivace:
Spolehlivé, rychlé a přesné vypnutí v případě nadproudu nebo zkratu

5

Vizuální odlišení modelů: Přístroje jsou barevně kódované podle jmenovitého proudu

6

Snadné zapojování: Možnost propojení výstupů signálu pomocí můstků, skupinové resetování až 30 přístrojů

7

Mnoho možností konfigurace: Volitelné nastavování jmenovitého proudu v rozsahu 1–8 A a sedm různých možností konfigurace výstupu binárního signálu

8

Otočný přepínač: Možnost nastavení jmenovitého proudu pro každý kanál samostatně v šesti krocích; transparentní kryt s možností zaplombování a značení

9

Komunikace: Rychlá a spolehlivá komunikace prostřednictvím protokolu IO-Link , signalizačního kontaktu, bezpotenciálového signálu nebo protokolu Manchester

10

Úspora místa ve skříňovém rozvaděči:
Až osm kanálů v modulu o šířce pouze 42 mm (1,653")

Nekompromisní kompaktnost:
Šířka pouze 6 mm (0,23") zajišťuje úsporu prostoru

Popisování:
Přehledné značení pomocí štítků WMB nebo popisovacích pásků TOPJOB® S

Intuitivní indikace stavu: Podsvícená tlačítka k indikaci provozního stavu, zapínání, vypínání a potvrzování každého výstupního kanálu

Způsob aktivace:
Spolehlivé, rychlé a přesné vypnutí v případě nadproudu nebo zkratu

Vizuální odlišení modelů: Přístroje jsou barevně kódované podle jmenovitého proudu

Snadné zapojování: Možnost propojení výstupů signálu pomocí můstků, skupinové resetování až 30 přístrojů

Mnoho možností konfigurace: Volitelné nastavování jmenovitého proudu v rozsahu 1–8 A a sedm různých možností konfigurace výstupu binárního signálu

Otočný přepínač: Možnost nastavení jmenovitého proudu pro každý kanál samostatně v šesti krocích; transparentní kryt s možností zaplombování a značení

Komunikace: Rychlá a spolehlivá komunikace prostřednictvím protokolu IO-Link , signalizačního kontaktu, bezpotenciálového signálu nebo protokolu Manchester

Úspora místa ve skříňovém rozvaděči:
Až osm kanálů v modulu o šířce pouze 42 mm (1,653")

Proč používat jištění na sekundární straně

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Spínané síťové zdroje poskytují na sekundární straně stejnosměrné napětí k napájení spotřebičů v okruhu ovládacího proudu (např. řídicích systémů, ovládacích panelů, displejů a pomocných relé). I v těchto okruzích ovládacího proudu je nezbytné jistit vedení, a pokud přístroje nemají vlastní ochranný prvek, pak je třeba zajistit i ochranu těchto přístrojů. Norma o bezpečnosti strojních zařízení EN 60204 vyžaduje detekci nebezpečného zemního spojení v obvodech ovládacího proudu a jejich odpojení do pěti sekund.

Přepěťová ochrana v primárně taktovaných spínaných zdrojích reaguje velmi rychle na nadproud na výstupní straně. Když je ale třeba zajistit selektivní jištění jednotlivých proudových obvodů na sekundární straně, bývají tavné pojistky nebo konvenční jističe často neefektivní, jestliže síťový zdroj není schopen krátkodobě dodat vysoký nadproud.

Jaké existují druhy jištění

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Tepelné

Možné způsoby použití:

 • Nízkonapěťové vysokovýkonné pojistky, přístrojové tavné pojistky
 • K rychlé aktivaci je nutný vysoký nadproud

Vysvětlení:

 • Příklad na obrázku: desetinásobný nadproud (ve vztahu k jmenovitému proudu pojistky): aktivace v rozsahu od 30 ms (nejpříznivější případ) do 200 ms (nejnepříznivější případ)
 • Jen dvounásobný nadproud: aktivace v rozsahu od 2 s (nejpříznivější případ) až >100 s (nejnepříznivější případ)
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Tepelné a magnetické

Možné způsoby použití:

 • Používá se v jističích vedení nebo motorů
 • K rychlé aktivaci je nutný vysoký nadproud

Vysvětlení:

 • Příklad na obrázku: tří- až pětinásobný nadproud pro charakteristiku B a režim AC, doplňkový bezpečnostní faktor 1,2 nebo 1,5
 • V nejnepříznivějším případě je tudíž zapotřebí vypínací proud ve výši 7,5násobku jmenovitého proudu.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Elektronické

Možné způsoby použití:

 • Přesné možnosti nastavení
 • Rychlá reakce i při nízkém nadproudu
 • Možnost ochrany dlouhých kabelů a kabelů s malým průřezem

Vysvětlení:
Elektronické jističe zajišťují spolehlivou ochranu i při malém nadproudu a v případě dlouhých kabelů.

Jak funguje elektronický jistič

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Elektronický jistič kontroluje, zda výstupní proud není větší než jmenovitý proud. Pokud výstupní proud překročí hodnotu jmenovitého proudu, polovodičový spínač výstup elektronicky vypne. Doba do vypnutí závisí na velikosti nadproudu. Měření výstupního proudu, zpracování a výpočet doby do vypnutí a také ovládání polovodičového spínače zajišťuje mikroprocesor, který monitoruje jeden nebo víc výstupních kanálů. Přehled dob do vypnutí najdete ve vedlejším grafu.

Přednosti elektronických jističů

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

 • Přesné, rychlé a opakovatelné vypínání nadproudu a zkratů na sekundární straně i při používání dlouhých kabelů a vodičů s malým průřezem
 • Selektivita, zejména u elektronických jističů s aktivním omezováním proudu
 • Vzdálená obsluha prostřednictvím binárního vstupu a výstupu
 • Rychlá a spolehlivá komunikace prostřednictvím protokolu IO-Link , signalizačního kontaktu, bezpotenciálového signálu nebo protokolu Manchester
 • Kompaktní rozměry (například osm výstupních kanálů na šířce jen 42 mm / 1,653"), které vám ve srovnání s běžnými instalačními jističi ušetří přes 70 procent instalačního prostoru
 • Každému kanálu lze přiřadit jmenovitý proud
 • Splňují požadavky normy EN 60204-1 na spolehlivé odpojování zemního spojení do pěti sekund

Communication

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

PLC přenáší na ovládací vstup S1 kódovanou sekvenci impulzů. Elektronický jistič se samočinně synchronizuje. Zároveň je prostřednictvím signalizačního výstupu S2 zpět přenášen aktuální stav všech výstupních kanálů. Změna hrany se interpretuje jako high nebo low. Jednotlivě přenášet je možné stav i hodnoty napětí/proudu jednotlivých kanálů.

Komunikace 3.0
IO-Link (I)

Prostřednictvím rozhraní IO-Link implementovaného do portu COM3 je možné jednotlivě přenášet stav i hodnoty napětí a proudu jednotlivých kanálů. Když je otočný přepínač přístroje nastaven do příslušné polohy, lze pomocí tohoto rozhraní konfigurovat také jmenovitý výstupní proud. Cyklická komunikace přes rozhraní IO-Link je mnohem rychlejší než protokol Manchester.

S = signál
P = bezpotenciálový signál
I = protokol IO-Link
M = protokol Manchester

Elektronické jističe WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála