elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektronické jističe

Vysoká zapínací kapacita je kombinovaná s elektronickým relé.
Prostorově nenáročné elektronické jističe WAGO vstupují do hry ve chvíli, kdy kromě bezpečnosti záleží i na vynikajícím poměru mezi cenou a výkonem.

Elektronické jističe z rodiny EPSITRON® mají rozhodně co nabídnout:

 • Spolehlivá ochrana proti přetížení a zkratu
 • Možnost zapínání zátěží s vysokou kapacitou 50 000 mikrofaradů a více bez nutnosti zvyšovat nastavení jmenovitého proudu
 • Jedno-, dvou-, čtyř- a osmikanálové modely s rozsahem proudu od 0,5 do 12 A nabízejí veškerou flexibilitu, kterou potřebujete k individuálnímu pokrytí jmenovitého proudu ve svých aplikacích
 • S maximální šířkou 45 mm (1,772") se elektronické jističe WAGO vyznačují vysokou hustotou kanálů, ze které vyplývají malé prostorové nároky při instalaci do skříňového rozvaděče
 • Některé z přístrojů jsou k dispozici také s aktivním omezováním proudu, které zamezuje přetížení napájecího zdroje během zkratu

Product Overview

Discover Our ECBs

Jednokanálové elektronické jističe

Díky šířce pouze 6 mm (0,236") se jedná o nejtenčí elektronické jističe aktuálně dostupné na trhu. Jsou asi o 66 % menší než běžné instalační jističe, takže vám zejména při použití ve skříňovém rozvaděči ušetří ještě víc místa. Elektronické jističe WAGO umožňují bez dalších kroků nebo změny jmenovitého proudu zapínat spotřebiče s vysokou kapacitou přes 50 tisíc mikrofaradů. Pomáhají tak předcházet nechtěnému vypínání jističů v důsledku vysokých proudových rázů při zapínání spotřebičů.

Přednosti

 • 24 V DC / v šesti verzích pro jmenovitý proud 1–8 A
 • Barevné označení přístrojů podle jmenovitého proudu
 • Mimořádně štíhlé konstrukční provedení
 • Zapínací kapacita: > 50 000 µF
 • Široký rozsah okolních teplot při provozu: −25 °C až +70 °C (−13 °F až +158 °F)
 • Resetování a zapínání/vypínání přímo na modulu nebo dálkově prostřednictvím binárního vstupního signálu
 • Signalizaci vypnutého jističe lze sdružit do skupinového signálu až pro 30 přístrojů
 • Atesty: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- a 8kanálové elektronické jističe

Prostorově nenáročné elektronické jističe WAGO zajišťují spolehlivou ochranu s vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem. Nabízejí jak vynikající vlastnosti a funkce, tak spolehlivou ochranu proti přetížení a zkratu. S maximální šířkou 45 mm (1,772") se elektronické jističe WAGO vyznačují vysokou hustotou kanálů, ze které vyplývají malé prostorové nároky při instalaci do skříňového rozvaděče

Přednosti

 • 2-, 4- a 8kanálový jistič s nastavitelnou hodnotou proudu v rozsahu od 0,5 do 12 A
 • Vysoká zapínací kapacita: > 50 000 µF
 • Podpora komunikace: vzdálené monitorování a resetování
 • Volitelné aktivní omezení proudu
 • Atesty: CE, UL 60950, UL 2367, GL

Přednosti elektronických jističů WAGO

1

Nejkompaktnější na trhu:
Šířka pouze 6 mm (0,23") zajišťuje úsporu prostoru

2

Popisování:
Přehledné značení pomocí štítků WMB nebo popisovacích pásků TOPJOB® S

3
4

Způsob aktivace:
Spolehlivé, rychlé a přesné vypnutí v případě nadproudu nebo zkratu

5

Vizuální odlišení modelů: Přístroje jsou barevně kódované podle jmenovitého proudu

6

Snadné zapojování: Možnost propojení výstupů signálu pomocí můstků, skupinové resetování až 30 přístrojů

7
8
9
10

Úspora místa ve skříňovém rozvaděči:
Až osm kanálů v modulu o šířce pouze 42 mm (1,653")

Nejkompaktnější na trhu:
Šířka pouze 6 mm (0,23") zajišťuje úsporu prostoru

Popisování:
Přehledné značení pomocí štítků WMB nebo popisovacích pásků TOPJOB® S

Způsob aktivace:
Spolehlivé, rychlé a přesné vypnutí v případě nadproudu nebo zkratu

Vizuální odlišení modelů: Přístroje jsou barevně kódované podle jmenovitého proudu

Snadné zapojování: Možnost propojení výstupů signálu pomocí můstků, skupinové resetování až 30 přístrojů

Úspora místa ve skříňovém rozvaděči:
Až osm kanálů v modulu o šířce pouze 42 mm (1,653")

Proč používat jištění na sekundární straně

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Spínané síťové zdroje poskytují na sekundární straně stejnosměrné napětí k napájení spotřebičů v okruhu ovládacího proudu (např. řídicích systémů, ovládacích panelů, displejů a pomocných relé). I v těchto okruzích ovládacího proudu je nezbytné jistit vedení, a pokud přístroje nemají vlastní ochranný prvek, pak je třeba zajistit i ochranu těchto přístrojů. Norma o bezpečnosti strojních zařízení EN 60204 vyžaduje detekci nebezpečného zemního spojení v obvodech ovládacího proudu a jejich odpojení do pěti sekund.

Přepěťová ochrana v primárně taktovaných spínaných zdrojích reaguje velmi rychle na nadproud na výstupní straně. Když je ale třeba zajistit selektivní jištění jednotlivých proudových obvodů na sekundární straně, bývají tavné pojistky nebo konvenční jističe často neefektivní, jestliže síťový zdroj není schopen krátkodobě dodat vysoký nadproud.

Jaké existují druhy jištění

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Tepelné

Možné způsoby použití:

 • Nízkonapěťové vysokovýkonné pojistky, přístrojové tavné pojistky
 • K rychlé aktivaci je nutný vysoký nadproud

Vysvětlení:

 • Příklad na obrázku: 10násobný nadproud (ve vztahu k jmenovitému proudu pojistky): aktivace v rozsahu od 30 ms (nejpříznivější případ) do 200 ms (nejnepříznivější případ)
 • Jen 2násobný nadproud: aktivace v rozsahu od 2 s (nejpříznivější případ) až >100 s (nejnepříznivější případ)
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Tepelné a magnetické

Možné způsoby použití:

 • Používá se v jističích vedení nebo motorů
 • K rychlé aktivaci je nutný vysoký nadproud

Vysvětlení:

 • Příklad na obrázku: 3- až 5násobný nadproud pro charakteristiku B a režim AC, doplňkový bezpečnostní faktor 1,2 nebo 1,5
 • V nejnepříznivějším případě je tudíž zapotřebí vypínací proud ve výši 7,5násobku jmenovitého proudu.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Elektronické

Možné způsoby použití:

 • Možnost jemného nastavení
 • Rychlá reakce i při nízkém nadproudu
 • Možnost ochrany dlouhých kabelů a kabelů s malým průřezem

Vysvětlení:
Elektronické jističe zajišťují spolehlivou ochranu i při malém nadproudu a v případě dlouhých kabelů.

Jak funguje elektronický jistič

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Elektronický jistič kontroluje, zda výstupní proud není větší než jmenovitý proud. Pokud výstupní proud překročí hodnotu jmenovitého proudu, polovodičový spínač výstup elektronicky vypne. Doba do vypnutí závisí na velikosti nadproudu. Měření výstupního proudu, zpracování a výpočet doby do vypnutí a také ovládání polovodičového spínače zajišťuje mikroprocesor, který monitoruje jeden nebo víc výstupních kanálů. Přehled dob do vypnutí najdete ve vedlejším grafu.

Přednosti elektronických jističů

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

 • Přesné, rychlé a opakované vypínání nadproudu a zkratů na sekundární straně i při používání dlouhých kabelů a vodičů s malým průřezem
 • Selektivita, zejména u elektronických jističů s aktivním omezováním proudu
 • Vzdálená obsluha prostřednictvím binárního vstupu a výstupu
 • Funkce pro čtení (komunikaci) využívající sériový přenos dat prostřednictvím binárního vstupu a výstupu
 • Kompaktní rozměry (například osm výstupních kanálů na šířce jen 42 mm / 1,653"), které vám ve srovnání s běžnými instalačními jističi ušetří přes 70 procent instalačního prostoru
 • Každému kanálu lze přiřadit jmenovitý proud
 • Splňují požadavky normy EN 60204-1 na spolehlivé odpojování zemního spojení do pěti sekund

Communication

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

The PLC transmits a coded pulse pattern to control input S1. The ECB synchronizes itself automatically. The current status of all output channels is transmitted back simultaneously via signal output S2. The edge change is interpreted as high or low. Both the status and voltage/current values of each channel can be transmitted individually.

Communication 3.0
IO-Link (I)

Via an IO-Link interface implemented in COM3, for each channel, both its status and its voltage and current values can be transmitted individually. The nominal output current can also be configured via this interface if the device's rotary switch is set accordingly. The IO-Link cyclic communication is much faster than the Manchester protocol.

S = Signal
P = Potential-free signal
I = IO-Link protocol
M = Manchester protocol

Elektronické jističe WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála