Na této stránce:
buehne_uebergabemodule_2000x2000.jpg

Propojovací moduly

Propojovací moduly WAGO nabízejí spolehlivé a bezúdržbové připojení pro flexibilní zapojování signálů. Na úrovni řízení tvoří rozhraní mezi elektronikou a elektrotechnikou a zajišťují přenos signálu mezi řídicím systémem a technologií v zařízeních a ve strojích nebo distribuci signálu mezi řídicím systémem a technologií a naopak. Řídicí signály se přenášejí z osazených konektorů na svorkové přípojky.

Přednosti

  • Hospodárné a rychlé projektování a kalkulace při současném snížení potřebných zapojovacích modulů
  • Rychlé zapojení, uvedení do provozu a odstraňování poruch díky přehledně uspořádané kabeláži a jednoznačnému označení pólů
  • Bezpečné a bezúdržbové spojení signálních vedení díky spolehlivým připojovacím svorkám vybaveným pružinovou technikou CAGE CLAMP®
  • Úspora prostoru ve skříňovém rozvaděči díky vysoké hustotě uspořádání
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála